Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  65907
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  40068
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  38119
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  30205
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24322
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  22056
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  21063
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  20522
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  18282
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  17737
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  15647
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018  14921
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14575
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  13598
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  13530
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  13324
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  13273
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  12117
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  12098
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10874
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10483
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9661
>Informacje>Dane informacyjne  8564
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  8406
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6755
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory samorządowe 2014  6554
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  6482
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6407
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  6137
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  5760
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5613
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5495
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5491
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  5155
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  5015
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4945
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4909
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4807
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4749
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4634
>Informacje>Redakcja BIP-u  4443
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  4418
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  4066
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  4062
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  4052
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  4031
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3986
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3938
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3867
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tys. euro  3829
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3775
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tys. euro  3665
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3539
>Prawo miejscowe>Statut  3518
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3506
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  3305
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3304
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  3260
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3141
Oświata>Przedszkola>Przedszkole Publiczne w Rzgowie  3132
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  3122
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  3037
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2993
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2990
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2976
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2948
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2925
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2921
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2898
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2834
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2824
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2822
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2774
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2762
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2737
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2720
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tys. euro  2719
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2634
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2616
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  2574
Przetargi>Przetargi 2020>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  2571
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2512
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2479
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2457
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2428
Przetargi>Przetargi 2020>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  2417
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tys. euro  2414
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2339
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2313
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2302
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2295
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2278
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2269
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  2266
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2262
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2236
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2232
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  2191
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  2142
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2139
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2138
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  2082
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  2054
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  2054
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1972
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2023  1949
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1949
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1944
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1923
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1867
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1852
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1792
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1772
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1767
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1758
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1755
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1751
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1744
>Informacje>Informacja publiczna  1744
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1739
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1736
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1734
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1713
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1705
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1699
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1684
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1650
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1636
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1574
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1574
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1571
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1556
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1549
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1526
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1434
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1421
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1416
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1403
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1402
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1392
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory samorządowe 2018  1368
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  1368
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1360
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1355
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Referendum Ogólnokrajowe  1346
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
>Informacje>Polityka prywatności  1325
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1322
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1314
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1312
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1287
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1285
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1253
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1225
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1224
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1217
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystywanie  1212
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1196
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1185
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1181
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  1164
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1157
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1148
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1145
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1134
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na ławników  1121
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1120
Urząd>Petycje>Urząd  1104
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1092
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1092
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1086
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1075
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1067
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  1043
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  1021
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  1020
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1018
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  1004
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów  980
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  979
Przetargi>Przetargi 2019>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  957
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  941
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  934
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  925
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  921
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023  918
Urząd>Petycje>Rada Miejska  894
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  891
Urząd>Petycje>Petycje informacje  862
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2019  845
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  844
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  835
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  804
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  785
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Przetargi>Przetargi 2019>Przetarg na nieruchomości  766
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  733
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  728
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola  714
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  671
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  665
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  650
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  619
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  585
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  522
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  503
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  502
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  472
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2018 - 2023  460
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Posiedzenia Komisji  450
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2018  421
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2018 - 2023  412
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2019  409
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  392
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019  392
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  370
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2019 r.  357
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2019  341
Przetargi>Przetargi 2020>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  339
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019  338
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  302
Przetargi>Przetargi 2020>Przetarg na nieruchomości  302
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  283
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Poradnia  270
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  247
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  230
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2020  226
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Punkty konsultacyjne  219
Prawo miejscowe>Raport o stanie Gminy Rzgów>Raport o stanie Gminy Rzgów za 2018r.  205
>Wybory i Referenda>Wybory Prezydenckie 2020  200
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2020 r.  195
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2019  191
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  183
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  180
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  173
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji  170
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2018  160
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej 2020  146
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2018  132
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2020  121
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  120
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  120
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników 2020-2023  100
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Rewizyjnej  99
Jak załatwić sprawę>Oświata>Obowiązek szkolny  94
Jednostki organizacyjne>Żłobki Gminne>Żłobek Gminny w Guzewie  91
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  88
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Wzory druków  76
>Jak załatwić sprawę>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  75
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2020  40
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
>Deklaracja Dostępności>Deklaracja Dostępności  31
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Raport o stanie Gminy Rzgów>Raport o stanie Gminy Rzgów za 2019r.  23
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Oświata>Przedszkola>Punkt Przedszkolny w Guzewie  14
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Uchwały Komisji  1
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Początek strony