Dowód osobisty

SPRAWY OBYWATELSKIE
W celu ograniczenia załatwiania spraw bezpośrednio w urzędzie uprzejmie przypominam
i zachęcam Naszych mieszkańców do skorzystania z dostępnych na Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) elektronicznych narzędzi załatwiania spraw
w urzędzie.
Warunkiem skorzystania z takiej formy usługi jest posiadanie profilu zaufanego. Można tego dokonać bez wychodzenia z domu (patrz: WWW.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany).

W zakresie spraw obywatelskich na stronie ePUAP udostępnione są usługi:

•    Założenie i potwierdzanie profilu zaufanego

•    Wyrobienie dowodu osobistego >>>

•    Wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka >>>

•    Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego >>>  

•    Zgłoszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów w e-dowodzie >>>
   
•    Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego >>>

•    Zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

•    Zameldowanie się na pobyt stały (dla cudzoziemców)

•    Zameldowanie się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców):

•    Zgłoszenie wymeldowania się z pobytu stałego (obywatela RP lub cudzoziemca)

•    Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (obywatela RP i cudzoziemca)

•    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
(realizacja obowiązku zgłoszenia wyjazdu poza granice RP  przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy)

•    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

•    Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

•    Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

•    Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia

•    Wpisanie do rejestru wyborców

•    Udostępnienie rejestru wyborców

Dowody osobiste

W kategorii dowody osobiste znajdują się usługi, które pozwalają na zebranie informacji pozwalających na bezproblemowe załatwienia spraw osobiście w urzędzie, a także na pobranie dokumentów, które przed pójściem do urzędu spokojnie wypełnisz w domu.


www.obywatel.gov.pl

 

Osoba odpowiedzialna za treść Agata Nawrocka
Informacja wytworzona przez Agata Nawrocka dnia 25.03.2020
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 25.03.2020. Odsłon 2457, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony