Referaty i samodzielne stanowiska

Wykaz referatów, stanowisk i zajmujących je pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Burmistrz - dr Mateusz Kamiński
Zastępca burmistrza - mgr Małgorzata Rózga
Sekretarz - mgr Katarzyna Berczak-Lato
Skarbnik - mgr Anna Czarnocka

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
Zadania poszczególnych referatów zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Rzgowie - Zarządzenie Burmistrza Rzgowa Nr 90/2013 z dnia 12 sierpnia 2013r. (z późn.zm)

Referat Ogólny (OR)

1. p.o. Kierownika Referatu (0,75) - Ewa Pytka
2. St. ds. organizacyjno-administracyjnych (1) - Anna Kroban
3. St. ds. archiwum i ewidencji wyposażenia (1) - Ewa Pytka
4. Informatyk (2,5) - mgr Paweł Gajda (0,5), Michał Sowa (1), Rafał Woźniak (1)
5. St. ds. sekretariatu (1) - inż. Katarzyna Rózga
6. Sprzątaczki (2) - Anna Patoła, Jolanta Szczepaniak
7. Rob. gosp.- doręczyciel (1) - Henryk Garusiński
8. Sprzątaczka-obsługa wc publicznego (3) - Renata Pawlina, Bożenna Przytulska, Jadwiga Nowicka
9. Robotnik gospodarczy (1) - vacat
10. Konserwator (2) - Krzysztof Górski, Mieczysław Bolonek
11. Pomoc administracyjna (2) - mgr Katarzyna Belziuk, Monika Gadułka

Referat Budżetu i Finansów (BF)

1. St. ds. wydatków budżetowych (2) - mgr Magdalena Skrzypczyńska, mgr Elżbieta Gwiazda, Sylwia Gliszczyńska
2. St. ds. księgowości i płac (1) - Grażyna Boczek
3. St. ds. wymiaru podatków i opłat (1) - mgr Joanna Gajda
4. St. ds. środków transportowych, księgowości podatków i opłat (1) - vacat
5. St. ds. dochodów budż. (3) - Danuta Rusinkiewicz, mgr Agnieszka Bednarczyk, mgr Anna Czarnocka
6. St. ds. księgowości podatkowej (1) - mgr Katarzyna Szubert
7. St. ds. obsługi kasy (1) - Anna Pachulska
8. St. ds. księgowości budżetowej (2) - mgr Wioleta Dopierała , (1) - vacat
9. Pomoc administracyjna (3) - mgr Justyna Sztandor, Ewelina Domańska, Agnieszka Suliga, Anna Wydra

Referat Inwestycji (RI)

1. Kierownik Referatu (1) - mgr inż. Zbigniew Snelewski
2. St. ds. budowlanych i nadzoru wod.-kan. (1) - mgr inż. Bogdan Błaziński
3. St. ds. zamówień publicznych (1) - mgr inż. Paulina Skiba
4. St. ds pozyskiwania środków unijnych i zewnętrznych oraz promocji gminy(1)-mgr Marek Derski
5. St. ds. inwestycyjnych (1) - mgr inż. Milena Łęgocka
6. St. ds. zamówień publicznych i inwestycji (1) - Małgorzata Trzuskowska
6. Pomoc administracyjna (1) - mgr Włodzimierz Kupisz (0,5), mgr Mateusz Tomaszewski (0,5)

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa (GPR)

1. Kierownik Referatu (1) - mgr Justyna Pierzyńska
2. St. ds. renty planistycznej i planowania przestrzennego (1)- inż. Agnieszka Krawiec
3. Pomoc administracyjna (3) - Mariusz Rutecki (0,5), Mariusz Chachuła (0,75)
4. St. ds. rolnych (1) - inż. Teresa Agier
5. Geodeta (1) - Iwona Kluczak
6. St. ds. rolnych i gospodarki gruntami (1) - Paulina Stanecka
7. Kierowca (1) - Sylwester Bińkowski

Referat Gospodarki Komunalnej (GK)

1. p.o. Kierownika Referatu (1) - inż. Adam Stawiany
2. St. ds. gospodarki komunalnej (1)
3. St. ds. drogowych (1)- Łukasz Fuks
4. St. ds. prawa drogowego (1) - mgr Agata Kijewska
5. St. ds. mienia komunalnego i energetyki, prowadzenie ksiąg obiektów gminnych (1) - mgr inż. Włodzimierz Kaczmarek
6. St. ds. ochrony środowiska (1) - mgr inż. Magdalena Górska
- osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
- oświadczenie majątkowe: 09_2013 2013 2014
7. St.ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami (1) - Mateusz Szczepaniak
8. Robotnik gospodarczy (10) - Rusłan Adygajew, Robert Gorzkiewicz, Adam Grzegorek, Mateusz Grzegorek, Marek Hajduk, Grzegorz Urbaniak, Roman Wojtysiak, Tomasz Mazurkiewicz, Bogusława Pach, 1 x vacat
9.Traktorzysta (6) - Jan Łuczyński, Grzegorz Madej, Marek Nebelski
10. Operator koparki (2) - Tomasz Biniek, Łukasz Śniady
11. Kierowca samochodu do 3,5 t (1) - Tomasz Wojtas
12. Kierowca autobusu (2) - (1)Piotr Rośniak, (0,5) Zbigniew Karpiński, (0,5) Zbigniew Bal

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

1. Kierownik USC z mocy prawa: Mateusz Kamiński
2. Kierownik USC (1) - mgr Agata Nawrocka
- osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu własnym
- oświadczenie majątkowe 2011 2012
a) Zadania z zakresu USC - (0,5)
b) z zakresu dowodów osob. - (0,3)
c) Pełnom. ds. przeciwalkoh. - (0,2)
3. z-ca Kierownika USC (0,5) - mgr Marta Pietrusińska
4. z-ca Kierownika USC (0,5) - mgr Paulina Biesiacka

Stanowisko Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (IN)
- obsada stanowiska (0,5): mgr Magdalena Pankowska

Stanowisko ds obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego(OC)
- obsada stanowiska (0,5) : mgr Magdalena Pankowska

Stanowisko ds. ewidencji ludności (SO)
- obsada stanowiska (1) : Elżbieta Olszańska

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej (RM)
- obsada stanowiska (1): Karolina Jardzioch, Dorota Szafrańska

Stanowisko ds. działalności gospodarczej (EG),
- obsada stanowiska (1): mgr Magdalena Nowak

Stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy (1): mgr Miron Ossowski

Samodzielne stanowisko ds. oświaty (0,5): mgr Marta Pietrusińska

Samodzielne stanowisko ds. oświaty (0,5): mgr Paulina Biesiacka

Samodzielne stanowisko ds. oświaty (1): mgr Marzena Surmacz

Stanowisko ds.służby zdrowia i spraw społecznych (1): Joanna Krawczyk

 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE

REFERAT

NR WEW

OSOBA

TEL

STANOWISKO

POK

SEKRETARIAT

101

K.RÓZGA

214 12 10

ST. DS. SEKRETARIATU

23

BURMISTRZ

102

M.KAMIŃSKI

-

BURMISTRZ

21

ZASTĘPCA BURMISTRZA

105

M.RÓZGA

-

ZASTĘPCA BURMISTRZA

22

SKARBNIK

111

A.CZARNOCKA

214 11 15

SKARBNIK MIASTA

27

SEKRETARZ

124

K.BERCZAK-LATO

214 11 11

SEKRETARZ GMINY

34

INSPEKTOR DS.ROZWOJU
I PROMOCJI GMINY

M.OSSOWSKI

ST. DS.ROZWOJU
I PROMOCJI GMINY

REFERAT GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ
I ROLNICTWA

115

T.AGIER

214 12 09

ST.DS.ROLNYCH
I GOSPODARKI
GRUNTAMI

1

113

I.KLUCZAK

214 13 53

INSPEKTOR-GEODETA

2

P.STANECKA

ST.DS.ROLNYCH
I GOSPODARKI
GRUNTAMI

STAROSTWO
POWIATOWE-
EWIDENCJA GRUNTÓW

120

T.KUROWSKI

211 61 80

STAROSTWO
POWIATOWE
-EWIDENCJA GRUNTÓW

3

M.ŚCIBIOREK

STAROSTWO
POWIATOWE
– POZWOLENIA NA
BUDOWĘ

A.DĄBEK

STAROSTWO
POWIATOWE
– POZWOLENIA NA
BUDOWĘ

M.BŁASZCZYK

INWESTYCJE

119

Z.SNELEWSKI

214 11 09

KIEROWNIK REFERATU

4

P.SKIBA

ST. DS.
ZAM.PUBLICZNYCH

M. ŁĘGOCKA

ST. DS.
INWESTYCYJNYCH

B.BŁAZIŃSKI

ST. DS. BUDOWLANYCH
I NADZORU WOD-KAN

132

M.DERSKI

ST. DS. POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW UNIJNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH

REFERAT GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ I
ROLNICTWA

123

J.PIERZYŃSKA

214 11 42

KIEROWNIK REFERATU

5

112

A.KRAWIEC

ST. DS. RENTY
PLANISTYCZNEJ I
PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

 

 

 

129

W.KUPISZ

-

REDAKTOR

6

M.RUTECKI

OPERATOR GS SMS

REFERAT KOMUNALNY

132

A.KIJEWSKA

-

ST. DS. PRAWA
DROGOWEGO

7

M.GÓRSKA

ST. DS. OCHRONY
ŚRODOWISKA

DORĘCZYCIEL

121

H.GARUSIŃSKI

-

DORĘCZYCIEL

8

KOMUNIKACJA

107

T.SOCHACZEWSKA

214 14 84

SPECJALISTA

9

REFERAT BUDŻETU
I FINANSÓW

127

K.SZUBERT

-

ST.DS. KSIĘGOWOŚCI
PODATKOWEJ

10

E.DOMAŃSKA

POMOC
ADMINISTRACYJNA

REFERAT KOMUNALNY

116

A.STAWIANY

214 12 33

P.O. KIEROWNIKA
REFERATU

11

W.KACZMAREK

ST. DS. MIENIA
KOMUNALNEGO
I ENERGETYKI,
PROWADZENIA KSIĄG
OBIEKTÓW GMINNYCH

Ł.FUKS

ST.DS. DROGOWYCH

M.SZCZEPANIAK

ST.DS. UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI
I GOSPODARKI
ODPADAMI

DZIAŁALNOŚĆ GOSP

108

M.NOWAK

-

ST. DS. DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

12

 

KASA

109

A. Pachulska

-

ST. DS. KASY

13

PŁACE

125

G.BOCZEK

-

ST. DS. KSIĘGOWOŚCI
I PŁAC

26

W.DOPIERAŁA

ST. DS. KSIĘG. BUDŻ.

REFERAT BUDŻETU
I FINANSÓW

117

D.RUSINKIEWICZ

-

ST. DS. DOCHODÓW
BUDŻ.

28

A.BEDNARCZYK

J.SZTANDOR

POMOC
ADMINISTRACYJNA

REFERAT BUDŻETU
I FINANSÓW

130

M.SKRZYPCZYŃSKA

227 82 00

ST. DS. WYDATKÓW
BUDŻ.

29

E.GWIAZDA

OŚWIATA

125

M.PIETRUSIŃSKA

-

ST. DS. OŚWIATY
Z-CA KIEROWNIKA USC

30

M.SURMACZ

ST. DS. OŚWIATY
Z-CA KIEROWNIKA USC

USC

103

A.NAWROCKA

214 11 30

KIEROWNIK USC

31

P.BIESIACKA

ST. DS. OŚWIATY
Z-CA KIEROWNIKA USC

EWIDENCJA LUDNOŚCI /
OC

104

E.OLSZAŃSKA

ST. DS. EWID. LUD.

32

M.PANKOWSKA

ST. DS. OBRONY
CYWILNEJ,
ST.PEŁNOMOCNIKA
DS.OCHRONY
INFORMACJI
NIEJAWNYCH

REFERAT.OGÓLNY

106

E.PYTKA

227 82 12

P.O. KIEROWNIKA
REFERATU

33

A.KROBAN

ST.DS.ORGANIZACYJNO-
ADMINISTRACYJNYCH

K.BELZIUK

POMOC
ADMINISTRACYJNA

M.TOMASZEWSKI

POMOC
ADMINISTRACYJNA

M.SOWA

INFORMATYK

R.WOŹNIAK

REFERAT BUDŻETU
I FINANSÓW

110

J. Gajda

-

ST. DS. WYMIARU
PODATKÓW I OPŁAT

35

REFERAT INWESTYCJI

 

 

BIURO RADY

118

K.JARDZIOCH

214 13 06

ST. DS. OBSŁUGI RADY
MIEJSKIEJ

37

ST.DS. SŁUŻBY ZDROWIA
I SPRAW SPOŁECZNYCH

J.KRAWCZYK

ST.DS. SŁUŻBY
ZDROWIA I SPRAW
SPOŁECZNYCH

 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Anna Kroban dnia 06.12.2019
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 06.12.2019. Odsłon 13275, Wersja 56drukuj
Wersja : lewy  46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
Początek strony