Uchwały Rady 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: III/23/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
Załączniki:
III_23_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/24/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/392/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
III_24_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/25/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Załączniki:
III_25_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/26/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
III_26_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/27/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
III_27_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/28/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet sołtysom
Załączniki:
III_28_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/31/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2019
Załączniki:
III_31_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/32/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na 2019 rok
Załączniki:
III_32_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/35/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2019 r.
Załączniki:
III_35_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/36/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019
Załączniki:
III_36_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/37/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok
Załączniki:
III_37_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/30/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 100 z dn. 09.01.2019 r.
Załączniki:
III_30_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: III/19/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Rzgowa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 97 z dn. 09.01.2019 r.
Załączniki:
III_19_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: III/18/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 96 z dn. 09.01.2019 r.
Załączniki:
III_18_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: III/29/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Romanowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 99 z dn. 09.01.2019 r.
Załączniki:
III_29_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: III/20/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/447/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów
Załączniki:
III_20_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez bip redaktor dnia 17.01.2019 , wersja 2
Numer: III/22/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 98 z dn. 09.01.2019 r.
Załączniki:
III_22_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 18.01.2019 , wersja 3
Numer: III/34/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2019
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 516 z dn. 22.01.2019 r.
Załączniki:
III_34_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 22.01.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 22.01.2019 , wersja 2
Numer: III/21/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
III_21_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 22.01.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 22.01.2019 , wersja 1
Numer: III/33/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
Załączniki:
III_33_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 22.01.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 22.01.2019 , wersja 1
Numer: II/4/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
Załączniki:
II_4_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/6/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Załączniki:
II_6_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/7/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
II_7_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/8/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
II_8_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/9/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
II_9_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
 1 2 
Początek strony