Uchwały Rady 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVI/286/2017, Z dnia: 10.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania członka doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
XXXVI_286_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 15.05.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 15.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/287/2017, Z dnia: 10.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania członka doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
XXXVI_287_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 15.05.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 15.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/266/2017, Z dnia: 10.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowicka, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 15.05.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 15.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/275/2017, Z dnia: 10.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Gospodarzu
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 2707 z dn. 31.05.2017 r.
Załączniki:
XXXVI_275_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.06.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/271/2017, Z dnia: 10.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 2706 z dn. 31.05.2017 r.
Załączniki:
XXXVI_271_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 15.05.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.06.2017 , wersja 2
Numer: XXXVI/265/2017, Z dnia: 10.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon ul. Żwirowej, działki nr 448, 449
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 2705 z dn. 31.05.2017 r.
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.06.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXIV/262/2017, Z dnia: 05.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XXXIV_262_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIV/255/2017, Z dnia: 29.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
Załączniki:
XXXIV_255_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIV/257/2017, Z dnia: 29.03.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XXXIV_257_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIV/258/2017, Z dnia: 29.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2146 położonej w obrębie 12-Rzgów, stanowiącej własność Gminy Rzgów
Załączniki:
XXXIV_258_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIV/263/2017, Z dnia: 29.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XXXIV_263_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIV/264/2017, Z dnia: 29.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XXXIV_264_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIV/254/2017, Z dnia: 29.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 1821 z dn. 07.04.2017 r.
Załączniki:
XXXIV_254_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIV/256/2017, Z dnia: 29.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 2091 z dn. 19.04.2017 r.
Załączniki:
XXXIV_256_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2017 , wersja 2
Numer: XXXIV/259/2017, Z dnia: 29.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 2092 z dn. 19.04.2017 r.
Załączniki:
XXXIV_259_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIV/260/2017, Z dnia: 29.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 2093 z dn, 19.04.2017 r.
Załączniki:
XXXIV_260_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIV/261/2017, Z dnia: 29.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 2094 z dn. 19.04.2017 r.
Załączniki:
XXXIV_261_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/243/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie prowadzonej w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Załączniki:
xxxiii_243_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/245/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 176/19 obrębu Starowa Góra
Załączniki:
xxxiii_245_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/246/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 178/36 obrębu Starowa Góra
Załączniki:
xxxiii_246_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/247/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Statutu redakcji czasopisma „Rzgów-Nasza Gmina”
Załączniki:
xxxiii_247_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/250/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia apelu do GDDKiA o odblokowanie wjazdu na DK-91 z ulicy Brzozowej w Rzgowie
Załączniki:
xxxiii_250_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/251/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
xxxiii_251_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/252/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
xxxiii_252_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/253/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie oraz uchylenia uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 lutego 2016 r.
Załączniki:
xxxiii_253_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony