Uchwały Rady 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLIII/352/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XLIII_352_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/353/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Rzgów-Nasza Gmina” oraz zmiany uchwały Nr XXXIII/248/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 1 marca 2017 r.
Załączniki:
XLIII_353_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/344/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana: XLII/328/2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/328/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 5230 z dn. 8.12.2017 r.
Załączniki:
XLIII_344_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.12.2017 , wersja 2
Numer: XLIII/345/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana: XLII/329/2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/329/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2018 roku
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 5231 z dn. 8.12.2017 r.
Załączniki:
XLIII_345_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.12.2017 , wersja 2
Numer: XLIII/348/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na "usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rzgów"
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 5616 z dn. 20.12.2017 r.
Załączniki:
XLIII_348_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: XLIII/342/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 5615 z dn. 20.12.2017 r.
Załączniki:
XLIII_342_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 2
Numer: XLII/322/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Rzgowie
Załączniki:
XLII_322_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/323/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie
Załączniki:
XLII_323_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/324/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie
Załączniki:
XLII_324_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/325/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
Załączniki:
XLII_325_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/327/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XLII_327_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/330/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów dla działek nr 682/1, 682/2
Załączniki:
XLII_330_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/331/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Czyżeminek dla działek nr 122/14, 125, 126/5, 151/1, 151/2, 152, 153/1, 153/2 oraz części działki nr 139 położonych w gminie Rzgów
Załączniki:
XLII_331_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/332/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXXVI/266/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowicka, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/333/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXXVI/267/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Edukacyjnej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew
Załączniki:
XLII_333_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/334/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą
Załączniki:
XLII_334_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/335/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Załączniki:
XLII_335_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/336/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XLII_336_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/337/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XLII_337_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/338/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Prawda
Załączniki:
XLII_338_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/339/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zakupu i postawienia małej wiaty przystankowej na terenie chodnika w pasie drogowym na wprost Parku im. A. Mickiewicza
Załączniki:
XLII_339_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/326/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 4572 z dn. 15.11.2017
Załączniki:
XLII_326_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.11.2017 , wersja 2
Numer: XLII/328/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 4573 z dn. 15.11.2017 r.
Załączniki:
XLII_328_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.11.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.11.2017 , wersja 1
Numer: XLII/329/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2018 roku
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 4574 z dn. 15.11.2017 r.
Załączniki:
XLII_329_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.11.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.11.2017 , wersja 1
Numer: XLI/317/2017, Z dnia: 27.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
XLI_317_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.10.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony