Uchwały Rady 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLV/356/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
Załączniki:
XLV_356_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: XLV/357/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
XLV_357_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: XLV/358/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana: XXX/221/2016
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XLV_358_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: XLV/361/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju gminy Rzgów” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
Komunikat Burmistrza z dn. 03.01.2018 r. opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 50 z dn. 05.01.2018 r.
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 23.01.2018 , wersja 2
Numer: XLV/362/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
XLV_362_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: XLV/363/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2018
Załączniki:
XLV_363_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: XLV/364/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 r.
Załączniki:
XLV_364_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: XLV/365/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018
Załączniki:
XLV_365_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: XLV/366/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Załączniki:
XLV_366_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: XLV/367/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.
Załączniki:
XLV_367_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: XLV/368/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na rok 2018
Załączniki:
XLV_368_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: XLV/369/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2018
Załączniki:
XLV_369_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: XLV/370/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 310 z dn. 18.01.2018 r.
Załączniki:
XLV_370_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 23.01.2018 , wersja 2
Numer: XLV/360/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gospodarz (cz. działek nr 143/1, 143/2, 144/3, 144/4)
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 309 z dn. 18.01.2018 r.
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 23.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 23.01.2018 , wersja 1
Numer: XLV/359/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa rejon ul. Ustronna - Górna - Kopernika - Łódzka
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 308 z dn. 18.01.2018 r.
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 23.01.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 23.01.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/354/2017, Z dnia: 07.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
Załączniki:
XLIV_354_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/355/2017, Z dnia: 07.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 5706 z dn. 28.12.2017 r.
Załączniki:
XLIV_355_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 2
Numer: XLIII/340/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
Załączniki:
XLIII_340_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/341/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
Załączniki:
XLIII_341_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/343/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XLIII_343_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/346/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2018
Załączniki:
XLIII_346_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/347/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2018
Załączniki:
XLIII_347_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/349/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 232/7 obrębu Starowa Góra
Załączniki:
XLIII_349_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/350/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 233/2 obrębu Starowa Góra
Załączniki:
XLIII_350_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/351/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
o zmianie uchwały Nr XXXIII/247/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu redakcji czasopisma „Rzgów-Nasza Gmina”
Załączniki:
XLIII_351_2017.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony