Uchwały Rady 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: III/20/2010, Z dnia: 11.01.2011, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr LX/478/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Załączniki:
iii_20_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/9/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
iii_9_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/10/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Rzgowa

Załączniki:
iii_10_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/11/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych przez Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
iii_11_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/12/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2010
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/13/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana: XXIII/152/2008

w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/152/2008 Rady Miejskiej  w Rzgowie
z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
na lata 2007 – 2015

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/14/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Rzgów na lata 2007-2015
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/15/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana:  
zmieniająca Uchwałę Nr L/376/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2010 roku
Załączniki:
iii_15_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/16/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana: LVI/442/2010
zmieniająca Uchwałę Nr LVI/442/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2010 r.
Załączniki:
iii_16_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/8/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości diet Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rzgowie oraz Przewodniczących Komisji Stałych oraz zasad ich wypłacania
Załączniki:
iii_8_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 27.12.2010.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 2
Numer: III/17/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana: LVI/444/2010
zmieniająca Uchwałę Nr LVI/444/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
iii_17_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/18/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w 2010 r.
Załączniki:
iii_18_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/19/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/21/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za
przejętą z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działkę Nr 24/2 położoną
w obrębie Czyżeminek - od P. Stanisława Kisiela.

Załączniki:
iii_21_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: III/22/2010, Z dnia: 27.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości
Załączniki:
iii_22_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: I/1/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
i_1_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: I/2/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: I/3/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru 2 Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rzgowie
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: I/4/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: I/5/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Rzgowie
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: I/6/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
i_6_2010.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: II/7/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  
Obejmując urząd Burmistrza gminy(miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta). Tak mi dopomóż Bóg.
Załączniki:
 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Bogucka dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.01.2011 , wersja 1
Początek strony