Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Zaproszenie do składania ofert na skład, druk, kolportaż gazety
Zaproszenie do składania ofert na skład, druk, kolportaż gazety "Rzgów Nasza Gmina"
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2018 Utworzono: 22.12.2017
Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2018r
Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2018r
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2017 Utworzono: 20.12.2017
Wyniki konkursu ofert na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Rzgowie w roku 2018
Wyniki konkursu ofert na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Rzgowie w roku 2018
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2017 Utworzono: 29.12.2017
Obsługa monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa i elektronicznego systemu ochrony obiektów
Obsługa monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa i elektronicznego systemu ochrony obiektów
więcej...
Aktualizacja: 27.12.2017 Utworzono: 13.12.2017
Realizacja audio-video na żywo sesji Rady Miejskiej w Rzgowie oraz realizacja usług hostingu sesji o
Realizacja audio-video na żywo sesji Rady Miejskiej w Rzgowie oraz realizacja usług hostingu sesji onlline 2018r.
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2017 Utworzono: 11.12.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zda
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2017 Utworzono: 21.12.2017
zakup wraz z dostawą następującego asortymentu prefabrykatów betonowych: - koryto ściekowe 500x1000
zakup wraz z dostawą następującego asortymentu prefabrykatów betonowych: - koryto ściekowe 500x1000 – 250szt.
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2017 Utworzono: 12.12.2017
Informacja o wyniku postępowania na przeprowadzenie audytu
Informacja o wyniku postępowania na przeprowadzenie audytu
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017
Zaproszenie do złożenia oferty na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych w ud
Zaproszenie do złożenia oferty na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych w udziałem zwierząt, w tym podjęcie opieki lekarskiej, oraz wykonanie wymaganych szczepień ochronnych ...
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2017 Utworzono: 13.12.2017
Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, ul.Szkolna5
Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, ul.Szkolna5
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2017 Utworzono: 04.12.2017
Konkurs ofert na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Rzgowie w roku 2018
Konkurs ofert na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Rzgowie w roku 2018
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Burmistrz Rzgowa prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2017 r. i 2018 r. audytu wewnę
Burmistrz Rzgowa prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2017 r. i 2018 r. audytu wewnętrznego w Gminie Rzgów i jednostkach organizacyjnych Gminy Rzgów.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2017 Utworzono: 05.12.2017
Wycinka drzew z terenu działki o nr ew. 214 położonej w Gospodarzu przy ul. Guzewskiej
Wycinka drzew z terenu działki o nr ew. 214 położonej w Gospodarzu przy ul. Guzewskiej
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
„Dostawa i montaż oświetlenia świątecznego”
„Dostawa i montaż oświetlenia świątecznego”
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 10.11.2017
Konkurs ofert na organizację imprezy masowej Dni Rzgowa 2018
Konkurs ofert na organizację imprezy masowej Dni Rzgowa 2018
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
Konkurs ofert na realizację imprezy masowej pn. Dni Rzgowa 2018 -rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na realizację imprezy masowej pn. Dni Rzgowa 2018 -rozstrzygnięcie
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2017 Utworzono: 26.10.2017
wykonanie usługi doradztwa podatkowego dla Gminy Rzgów w zakresie odzyskania podatku od towarów i us
Wykonanie usługi doradztwa podatkowego dla Gminy Rzgów w zakresie odzyskania podatku od towarów i usług za 2013 r.
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2017 Utworzono: 12.10.2017
dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami umożliwiającymi prace urządzenia w ruch
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami umożliwiającymi prace urządzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków VS1 w Starej Gadce
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 11.10.2017
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pod nazwą „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rz
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pod nazwą „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2017 Utworzono: 03.10.2017
Wyniki do oferty cenowej na przeprowadzenie w 2017r. kontroli wewnętrznej w jednostkach wymienionych
Wyniki do oferty cenowej na przeprowadzenie w 2017r. kontroli wewnętrznej w jednostkach wymienionych w ogłoszeniu.
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów
Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2017 Utworzono: 11.09.2017
Budowa oświetlenia na ulicy Kasztanowej w Starowej Górze
Budowa oświetlenia na ulicy Kasztanowej w Starowej Górze
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2017 Utworzono: 12.09.2017
Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Kalinku
Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Kalinku
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2017 Utworzono: 06.09.2017
Modernizacja kotłowni olejowej w Kalinie
Modernizacja kotłowni olejowej w szkole podstawowej w Kalinie
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2017 Utworzono: 05.09.2017
Ogłoszenie - Burmistrz Rzgowa, prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2017r. kontroli
Ogłoszenie - Burmistrz Rzgowa, prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2017r. kontroli wewnętrznej w jednostkach wymienionych w ogłoszeniu.
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2017 Utworzono: 04.09.2017
Wykonanie ogrodzenia działki nr 60/4 0 pow. 1256 m2 w Konstantynie, przeznaczonej pod plac zabaw
Wykonanie ogrodzenia działki nr 60/4 0 pow. 1256 m2 w Konstantynie, przeznaczonej pod plac zabaw
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2017 Utworzono: 18.08.2017
Wykonanie instalacji kotłowni gazowej i c.o. w budynku OSP Rzgów (budynek zaplecza)
Wykonanie instalacji kotłowni gazowej i c.o. w budynku OSP Rzgów (budynek zaplecza)
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2017 Utworzono: 23.08.2017
Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Gminy Rzgów
Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 02.08.2017
Budowa wodociągów w ul. Krajobrazowej, Plenerowej i Widokowej w Konstantynie,
Budowa wodociągów w ul. Krajobrazowej, Plenerowej i Widokowej w Konstantynie,
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 21.07.2017
BURMISTRZ RZGOWA OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZADANIE: PRZEWÓZ I OPIEKA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TEREN
BURMISTRZ RZGOWA OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZADANIE: PRZEWÓZ I OPIEKA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY RZGÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 18.07.2017
Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy pętli autobusowej w Czyżeminku.
Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy pętli autobusowej w Czyżeminku.
 


 

więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 24.07.2017
Wykonanie chodnika i przystanków w Prawdzie – droga powiatowa nr 3303E.
Wykonanie chodnika i przystanków w Prawdzie – droga powiatowa nr 3303E.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 24.07.2017
WPF: Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika
WPF: Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika postępowanie na realizację chodnika o długosci ca 350 mb.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 13.07.2017
Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)
Wykonanie i montaż ewakuacyjnych schodów stalowych dla OSP Kalino
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 13.07.2017
Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)
Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2017 Utworzono: 13.07.2017
Wymiana opraw w oświetleniu ulicznym na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie
Wymiana opraw w oświetleniu ulicznym na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2017 Utworzono: 23.06.2017
Wykonanie nakładki na ulicy Batorego w Starowej Górze
Wykonanie nakładki na ulicy Batorego w Starowej Górze
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 21.06.2017
Modernizacja obiektu szkoły podstawowej w Kalinie - docieplenie ścian
Modernizacja obiektu szkoły podstawowej w Kalinie - docieplenie ścian
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 21.06.2017
odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze
W.P.F.: Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze - wykonanie pracc budowlanych
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2017 Utworzono: 06.06.2017
Modernizacja instalacji elektrycznej i klimatyzacja w budynku świetlicy w Starowej Górze
Modernizacja instalacji elektrycznej i klimatyzacja w budynku świetlicy w Starowej Górze
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 06.06.2017
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu prace budowlane wewnątrz budynku
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2017 Utworzono: 01.06.2017
Budowa chodnika na ulicy Ogrodowej w Rzgowie wraz z odwodnieniem droga powiatowa Nr 2909E
Budowa chodnika na ulicy Ogrodowej w Rzgowie wraz z odwodnieniem droga powiatowa Nr 2909E
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
WP.F.: Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1
Budowa chodnika na drodze powiatowej (ulica Tuszyńska)
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2017 Utworzono: 30.05.2017
Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie.
Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2017 Utworzono: 10.05.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE -„Wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Rzgów”
ZAPYTANIE OFERTOWE -„Wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Rzgów”
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 27.04.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków c
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2017 Utworzono: 15.05.2017
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2017 Utworzono: 04.05.2017
Doposażenie placu zabaw w Prawdzie.
Doposażenie placu zabaw w Prawdzie.
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2017 Utworzono: 10.04.2017
Profilaktyczne kolonie letnie dla dzieci i młodzieży
Profilaktyczne kolonie letnie dla dzieci i młodzieży
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2017 Utworzono: 28.04.2017
Budowa świetlicy w Starej Gadce inspektor nadzoru inwestorskiego
Budowa świetlicy w Starej Gadce - zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2017 Utworzono: 27.04.2017
Adaptacj pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie
Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2017 Utworzono: 26.04.2017
W.P.F.:Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. K. Mak
W.P.F.:Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej    im. K. Makuszyńskiego w Guzewie
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 19.04.2017
Wykonywanie przeglądów systemu klimatyzacji i wentylacji w obiektach Gminy Rzgów
Wykonywanie przeglądów systemu klimatyzacji i wentylacji w obiektach Gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 03.04.2017
Ubezpieczenie Gminy Rzgów
ubezpieczenie Gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2017 Utworzono: 14.03.2017
Zaproszenie do składania ofert na profilaktyczne kolonie letnie dla dzieci i młodzieży.
Zaproszenie do składania ofert na profilaktyczne kolonie letnie dla dzieci i młodzieży.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 27.03.2017
Przycięcie pielęgnacyjno - sanitarne korony drzew na cmentarzu wojennym w Starej Gadce, ul. Czartory
Przycięcie pielęgnacyjno - sanitarne korony drzew na cmentarzu wojennym w Starej Gadce, ul. Czartoryskiego
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2017 Utworzono: 22.02.2017
Wyniki z rozstrzygnięcia konkursu ofert na przygotowanie dwóch filmów promocyjnych Gminy Rzgów w rok
Wyniki z rozstrzygnięcia konkursu ofert na przygotowanie dwóch filmów promocyjnych Gminy Rzgów w roku 2017 z dnia 2 lutego 2017r.
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2017 Utworzono: 02.02.2017
PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ MASOWEJ IMPREZY PLENEROWEJ ARTY
PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ MASOWEJ IMPREZY PLENEROWEJ ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWEJ, NIEBILETOWANEJ PN. DNI RZGOWA 2017 z dnia 1 lutego 2017r.
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2017 Utworzono: 01.02.2017
Konkurs ofert na realizację filmu promocyjnego Gminy Rzgów
Burmistrz Rzgowa ogłasza konkurs ofert na przygotowanie dwóch filmów (długi  i krótki będący skrótem) promocyjnych Gminy Rzgów z uwzględnieniem obchodzonego w roku 2017 jubileuszu 550- lecia nadania praw miejskich d
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2017 Utworzono: 10.01.2017
Konkurs ofert na organizację imprezy masowej Dni Rzgowa 2017
Konkurs ofert na organizację imprezy masowej Dni Rzgowa 2017
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2017 Utworzono: 05.01.2017
Wyniki - Profilaktyczne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
Wyniki - Profilaktyczne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 12.01.2017
Wyniki - Profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
Wyniki - Profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 12.01.2017
Wyniki - Profilaktyczne zajęcia fotograficzne dla dzieci i młodzieży
Wyniki - Profilaktyczne zajęcia fotograficzne dla dzieci i młodzieży
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 12.01.2017
Projekty drogowe
Wybór wykonawców projektów drogowych w roku 2017
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2017 Utworzono: 05.01.2017
Koordynator prac drogowych w roku 2017 na terenie Gminy Rzgów
Koordynator prac drogowych w roku 2017 na terenie Gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2017 Utworzono: 05.01.2017

aktualne... Początek strony