Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie
Przebudowa ul. Żołnierzy Wrzesnia w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2017 Utworzono: 28.12.2016
Budowa chodnika z zatoką przystankową - ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa nr 1
Budowa chodnika z zatoką przystankową - ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa nr 1195E
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2017 Utworzono: 21.12.2016
Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzgów w okresie od 0
Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom     z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku.”
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2016 Utworzono: 02.12.2016
Unieważniony -Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzgów w okres
Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2016 Utworzono: 14.11.2016
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Rzgowie w latach 2017-2019.
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Rzgowie w latach 2017-2019.
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2016 Utworzono: 25.11.2016
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Rzgów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Rzgów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2016 Utworzono: 24.10.2016
Wykonanie oświetlenia ul. Cegielnianej w Gospodarzu.
Wykonanie oświetlenia ul. Cegielnianej w Gospodarzu.
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2016 Utworzono: 11.10.2016
Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3303E w Czyżeminku
Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3303E w Czyżeminku
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2016 Utworzono: 10.10.2016
Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie.
Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2016 Utworzono: 22.09.2016
Wykonanie oświetlenia ul. Cegielnianej w Gospodarzu i budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3
Wykonanie oświetlenia ul. Cegielnianej w Gospodarzu i budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3303E w Czyżeminku
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2016 Utworzono: 21.09.2016
Budowa wodociągów na ul. Leśnej, Słowiczej i Bema w Rzgowie.
Budowa wodociągów na ul. Leśnej, Słowiczej i Bema w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2016 Utworzono: 02.09.2016
Budowa wodociągów na ul. Irysowej, Brzoskwiniowej, Wójtowskiej w Starowej Górze i ul. Pejzażowej i M
Budowa wodociągów na ul. Irysowej, Brzoskwiniowej, Wójtowskiej w StarowejGórze i ul. Pejzażowej i Malowniczej w Konstantynie.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2016 Utworzono: 02.09.2016
Przebudowadróg gminnych w Rzgowie Ogłoszenie nr 148175-2016 z dnia 21.07.2016
Przedmiot zamówienia: Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie. Przebudowa ul. Dębowej w Bronisinie Dworskim. Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Staszica od ul. Krasickiego w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2016 Utworzono: 21.07.2016
Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie, ul. Dębowej w Bronisinie Dworskim i wykonanie nakładki asfaltowej u
Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie, ul. Dębowej w Bronisinie Dworskim i wykonanie nakładki asfaltowej ul. staszica od ul. Krasickiego w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2016 Utworzono: 31.08.2016
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2016 Utworzono: 26.07.2016
Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Grodzisko
Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Grodzisko
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2016 Utworzono: 19.07.2016
Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie
Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2016 Utworzono: 12.07.2016
Wykonanie chodnika – ul. Kamienna, Literacka w Rzgowie.
Wykonanie chodnika – ul. Kamienna, Literacka w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2016 Utworzono: 03.06.2016
Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko - etap 2016r
Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko - etap 2016r
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2016 Utworzono: 25.05.2016
Dostawa ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku oraz wyniki przetargu
Dostawa ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2016 Utworzono: 04.05.2016
Budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie
Budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2016 Utworzono: 19.04.2016
Droga nr 2909E Kalinko- budowa ścieżki rowerowej
Droga nr 2909E Kalinko- budowa ścieżki rowerowej
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2016 Utworzono: 19.04.2016
Dostawa ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku
Odpowiedzi na pytania
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2016 Utworzono: 10.05.2016
Dostawa kruszywa łamanego - dolomit
Dostawa kruszywa łamanego - dolomit
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2016 Utworzono: 12.02.2016
„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzgów w okresie od 0
„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom       z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.02.2016 roku do 31.12.2016 roku.”
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2016 Utworzono: 08.01.2016

aktualne... Początek strony