Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Informacja o zmianie w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 7 w Grodzisku wraz ze wskazaniem funkcji pełnionych przez poszczególnych członków Komijsi (w załącznikach).
Informacja o zmianie w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 7 w Grodzisku wraz ze wskazaniem funkcji pełnionych przez poszczególnych członków Komijsi (w załącznikach).
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2019 Utworzono: 08.10.2019
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Grodzisku
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Grodzisku
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2019 Utworzono: 03.10.2019
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rzgów wraz ze wskazaniem funkcji pełnionych przez poszczególnych członków Komijsi
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rzgów wraz ze wskazaniem funkcji pełnionych przez poszczególnych członków Komijsi (w załącznikach).
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2019 Utworzono: 02.10.2019
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisjje wyborcze w Gminie Rzgów w dniu 13 października 2019 r.
INFORMUJE SIĘ, ŻE:

więcej...
Aktualizacja: 02.10.2019 Utworzono: 02.10.2019
Zmiana w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kalinie
Zmiana w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kalinie
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 27.09.2019
Zarządzenie burmistrza Rzgowa w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rzgów
Zarządzenie burmistrza Rzgowa w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2019 Utworzono: 23.09.2019
Komunikat o spisie wyłożonym do wglądu
Komunikat o spisie wyłożonym do wglądu
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2019 Utworzono: 20.09.2019
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Nr 353/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2019 Utworzono: 20.09.2019
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rzgów
Postanowienie Nr 352/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2019 Utworzono: 20.09.2019
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I - Termin na dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I - Termin na dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 17.09.2019
Wpiosanie do stałego rejestru wyborców w Gminie Rzgów
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2019 Utworzono: 30.08.2019
Głosowanie na zaświadczenie, informacja, druk wniosku
W zał.
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2019 Utworzono: 29.08.2019
Dopisanie do spisu wyborców
Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy: 1) właściw
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2019 Utworzono: 29.08.2019
Akt pełnomocncitwa do głosowania, informacje, druki wniosków
W załączeniu informacja dotycząca sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz wzory druków do pobrania.
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2019 Utworzono: 28.08.2019
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
OBWIESZCZENIE Burmistrza Rzgowa z dnia 26 sierpnia 2019 roku
Burmistrz Rzgowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Se
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2019 Utworzono: 26.08.2019
POSTANOWIENIE Nr 334/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 16 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
POSTANOWIENIE Nr 334/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 16 sierpnia 2019 r.  zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wybo
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2019 Utworzono: 17.08.2019
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2019 Utworzono: 16.08.2019
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Rzgów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczyp
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Rzgów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wybo
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2019 Utworzono: 14.08.2019
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II dotyczący przedłożenia propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnospraw
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II dotyczący przedłożenia propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepeł
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paździ
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paździ
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w Dzienniku Ustaw
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w Dzienniku Ustaw
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
 1 2 
aktualne... Początek strony