Uchwały Rady 2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVIII/178/2020, Z dnia: 08.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Załączniki:
XVIII_178_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/179/2020, Z dnia: 08.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
Załączniki:
XVIII_179_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/180/2020, Z dnia: 08.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2020
Załączniki:
XVIII_180_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/181/2020, Z dnia: 08.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2020 roku
Załączniki:
XVIII_181_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/183/2020, Z dnia: 08.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok
Załączniki:
XVIII_183_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/182/2020, Z dnia: 08.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.
Załączniki:
XVIII_182_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 15.01.2020 , wersja 3
Numer: XVIII/184/2020, Z dnia: 08.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1101 z dn. 19.02.2020 r.
Załączniki:
XVIII_184_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/185/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
Załączniki:
XIX_185_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: XIX/186/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów
Załączniki:
XIX_186_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: XIX/188/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Załączniki:
XIX_188_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.02.2020 , wersja 2
Numer: XIX/189/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działka nr 522 położone w obrębie 5-Grodzisko oraz działki nr 523 położone w obrębie 5-Grodzisko, stanowiących własność Gminy Rzgów
Załączniki:
XIX_189_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: XIX/192/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów
Załączniki:
XIX_192_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: XIX/191/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzgów w 2020 roku
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1259 z dn. 21.02.2020 r.
Załączniki:
XIX_191_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 24.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.02.2020 , wersja 1
Numer: XIX/190/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1301 z dn. 24.02.2020 r.
Załączniki:
XIX_190_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 25.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 25.02.2020 , wersja 1
Numer: XIX/187/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz określenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy na które dofinansowanie może być przeznaczone w 2020 r.
Załączniki:
XIX_187_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 24.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.02.2020 , wersja 1
Numer: XX/193/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
Załączniki:
XX_193_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/194/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
Załączniki:
XX_194_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/195/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Kornelki” w Guzewie
Załączniki:
XX_195_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/196/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1515 z dn. 03.03.2020 r.
Załączniki:
XX_196_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/197/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1516 z dn. 03.03.2020 r.
Załączniki:
XX_197_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/200/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ciek Struga, ul. Tuszyńskiej, ul. Stadionowej, ul. Kusocińskiego
Załączniki:
XX_200_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/201/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon południowo-wschodni
Załączniki:
XX_201_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/202/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon północno-wschodni
Załączniki:
XX_202_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/203/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon zachodni i część Starej Gadki
Załączniki:
XX_203_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/204/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starej Gadki rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, ul. Szparagowej
Załączniki:
XX_204_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
 1 2 
Początek strony