Uchwały Rady 2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIII/212/2020, Z dnia: 22.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020
Załączniki:
XXIII_212_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Karolina Jardzioch
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/213/2020, Z dnia: 22.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
Załączniki:
XXIII_213_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Karolina Jardzioch
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/214/2020, Z dnia: 22.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
Załączniki:
XXIII_214_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Karolina Jardzioch
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/215/2020, Z dnia: 22.04.2020, Zmieniana: XVIII/181/2020
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/181/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2020 roku
Załączniki:
XXIII_215_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Karolina Jardzioch
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/216/2020, Z dnia: 22.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
XXIII_216_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Karolina Jardzioch
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/218/2020, Z dnia: 22.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów
Osoba odpowiedzialna za treść Karolina Jardzioch
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/220/2020, Z dnia: 22.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 370/3 obrębu Grodzisko
Załączniki:
XXIII_220_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Karolina Jardzioch
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/221/2020, Z dnia: 22.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego specjalnego dla jednostki OSP Kalino
Załączniki:
XXIII_221_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Karolina Jardzioch
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/222/2020, Z dnia: 22.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego specjalnego dla jednostki OSP Guzew
Załączniki:
XXIII_222_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Karolina Jardzioch
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/217/2020, Z dnia: 22.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Załączniki:
XXIII_217_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Karolina Jardzioch
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2020.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2020 , wersja 1
Numer: XXI/210/2020, Z dnia: 06.03.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XLI/377/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2032 z dn. 27.03.2020 r.
Załączniki:
XXI_210_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.03.2020 , wersja 1
Numer: XXI/209/2020, Z dnia: 06.03.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2031 z dn. 27.03.2020 r.
Załączniki:
XXI_209_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.03.2020 , wersja 1
Numer: XXI/211/2020, Z dnia: 06.03.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2033 z dn. 27.03.2020 r.
Załączniki:
XXI_211_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/193/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
Załączniki:
XX_193_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/194/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
Załączniki:
XX_194_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/195/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Kornelki” w Guzewie
Załączniki:
XX_195_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/196/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1515 z dn. 03.03.2020 r.
Załączniki:
XX_196_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/197/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1516 z dn. 03.03.2020 r.
Załączniki:
XX_197_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/200/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ciek Struga, ul. Tuszyńskiej, ul. Stadionowej, ul. Kusocińskiego
Załączniki:
XX_200_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/201/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon południowo-wschodni
Załączniki:
XX_201_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/202/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon północno-wschodni
Załączniki:
XX_202_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/203/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon zachodni i część Starej Gadki
Załączniki:
XX_203_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/204/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starej Gadki rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, ul. Szparagowej
Załączniki:
XX_204_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/205/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Romanów rejon południowo-wschodni
Załączniki:
XX_205_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/206/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego
Załączniki:
XX_206_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
 1 2 
Początek strony