Uchwały Rady 2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIX/257/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2012-2018

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/258/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2012
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/259/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XVI/150/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2012 roku
Załączniki:
xxix_259_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/260/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 r.
Załączniki:
xxix_260_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/261/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie określenia dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
xxix_261_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/262/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do budowy węzła komunikacyjnego – włączenie układu lokalnego miasta Rzgowa poprzez skrzyżowanie ulic Rzemieślniczej i Dąbrowskiego z Drogą Krajową Nr 1
Załączniki:
xxix_262_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/263/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa

Załączniki:
xxix_263_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/264/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”
Załączniki:
xxix_264_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/265/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia apelu o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania”
Załączniki:
 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/246/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2012-2018
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012 , wersja 1
Numer: XXVIII/247/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2012
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012 , wersja 1
Numer: XXVIII/248/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
xxviii_248_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012 , wersja 1
Numer: XXVIII/250/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2013
Załączniki:
xxviii_250_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012 , wersja 1
Numer: XXVIII/251/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”
Załączniki:
xxviii_251_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012 , wersja 1
Numer: XXVIII/254/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności nieruchomości budynków
Załączniki:
xxviii_254_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012 , wersja 1
Numer: XXVIII/255/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Gadce, Prawdzie, Bronisinie Dworskim, Kalinku, Grodzisku, Starowej Górze, Guzewie, Romanowie, Rzgowie i Kalinie
Załączniki:
xxviii_255_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012 , wersja 1
Numer: XXVIII/256/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  
sprawie wyrażenia zgody na wykup działki nr 240/8 położonej w Starowej Górze
Załączniki:
xxviii_256_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2012 , wersja 1
Numer: XXVIII/249/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2013 roku

 

Opublikowano w Dz. Urz. z 2012 r. poz. 4247 z dn. 11.12.2012 r. 

Załączniki:
xxviii_249_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 11.12.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 11.12.2012 , wersja 1
Numer: XXVIII/252/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Opublikowano w Dz. Urz. z 2012 r. poz. 4714 z dnia 28.12.2012 r. 

Załączniki:
xxviii_252_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/253/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów

 

Opublikowano w Dz. Urz. z 2012 r. poz. 4718 z dnia 28.12.2012 r. 

Załączniki:
xxviii_253_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/237/2012, Z dnia: 30.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2012
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2012 , wersja 1
Numer: XXVII/238/2012, Z dnia: 30.10.2012, Zmieniana: XVI/150/2012
zmieniająca uchwałę Nr XVI/150/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2012 roku
Załączniki:
xxvii_238_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2012 , wersja 1
Numer: XXVII/243/2012, Z dnia: 30.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości położonych w Starowej Górze oznaczonych numerami działek 575/1, 575/2, 576/1, 576/6, 576/7 i 574/2
Załączniki:
xxvii_243_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2012 , wersja 1
Numer: XXVII/244/2012, Z dnia: 30.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi udziału we własności w działce nr 586/12 położonej w Rzgowie przy ul. Nasiennej i budynku kotłowni oraz własności kotłów i urządzeń grzewczych 
Załączniki:
xxvii_244_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2012 , wersja 1
Numer: XXVII/245/2012, Z dnia: 30.10.2012, Zmieniana: I/6/2010
w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej  w Rzgowie 
Załączniki:
xxvii_245_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony