Zastępcy

 INFORMACJE O ZASTĘPCY BURMISTRZA


Imię i nazwisko

Małgorzata Rózga

Rok urodzenia

1980

Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia

administracja

Stanowisko od

14.07.2016 
 Kontakt telefoniczny, email:

tel. 042 214 12 10; sekretariat@rzgow.pl

pokój nr 22, wejście przez sekretariat  

Oświadczenia majątkowe:

 


 Zadania i kompetencje Zastępcy

Zarządzenia Nr 164/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie

§ 21.1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
2.Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
3.Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
2)współpraca z urzędami, instytucjami, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi Gminy Rzgów;
3) współpraca z Radą Miejską w Rzgowie i jej komisjami w zakresie powierzonych kompetencji;
4) przedkładanie projektów zarządzeń i projektów uchwał w zakresie powierzonych kompetencji;
5) udział w pracach komisji i zespołów;
6) współdziałanie z kierownictwem Urzędu, kierownikami komórek organizacyjnych, samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.”;

§ 22. Zastępcy Burmistrza bezpośrednio podlega (sprawuje bezpośredni nadzór):
1) Stanowisko ds. Oświaty;
2) Stanowisko ds. Służby Zdrowia i Spraw Społecznych.”

 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Marcin Skumiał dnia 19.07.2016
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 10.12.2019. Odsłon 4809, Wersja 17drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony