Obowiązek szkolny

Realizacja obowiązku szkolnego druki powiadomień
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) w art.  35.  stanowi: 1.  Nauka jest obowiązko
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2019 Utworzono: 20.09.2019

archiwum... Początek strony