Informacje dla osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2012 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz.1243 z późn.zm.), nakładające na urzędy obowiązek zapewnienia m.in. możliwości porozumiewania się osobom mającym trwałe lub przejściowe trudności w komunikowaniu się (w tym m.in. osobom niesłyszącym).

 

Działając na podstawie art.9 ust.3 i 4 w.w. ustawy uprzejmie informujemy, że osobom niesłyszącym, które chcą załatwić sprawę będącą we właściwości Urzędu Miejskiego w Rzgowie, może zostać udzielona pomoc tłumacza języka migowego podczas załatwiania sprawy w urzędzie.


Usługa tłumaczenia jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).


Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się oraz zakresu załatwianej sprawy, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Rzgowie na adres e-mail: sekretariat@rzgow.pl lub na numer fax. (42) 214-12-07.

 

Ponadto informujemy, że Urząd Miejski w Rzgowie jest przystosowany architektonicznie do obsługi osób niepełnosprawnych –posiada windę wewnątrz budynku, podjazd dla niepełnosprawnych od strony wejścia głównego oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej -na parterze budynku.

 


Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Małgorzata Rózga dnia 12.12.2012
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 12.12.2012. Odsłon 1549, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony