Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - WYKAZ JEDNOSTEK
- informacje szczegółowe

PEŁNA NAZWA

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie

NAZWA SKRÓCONA

G.P.Z. W Rzgowie

KOD GUS

 

NIP

728-23-52-913

REGON

 472355200

MIEJSCOWOŚĆ

Rzgów

ULICA

Ogrodowa 11A

TELEFON

rejestracja- (42) 280 75 55

stomatologia - (42) 280 75 66

poradnia K, ginekologia, położna - (42) 280 75 60

NUMER FAX`U

(42)  214-12-54 

ADRES STRONY BIP

http://www.bip.gpzrzgow.wikom.pl/  

LICZBA ZATRUDNIONYCH

20

NAZWA ORGANU TWORZĄCEGO

 Gmina Rzgów

AKT TWORZĄCY (NUMER, DATA, TYTUŁ AKTU)

 Uchwała nr XV/122/00 Rady Gminy z 16.03.2000 r.

STATUT JEDNOSTKI

UCHWAŁA NR LIII/417/2018 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 06.06.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3277 z dn. 27.06.2018 r.) w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

REGULAMIN JEDNOSTKI


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

1. Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej ludności zamieszkałej na terenie działania.
2. Świadczenie usług w zakresie opieki specjalistycznej.
3. Świadczenie usług profilaktyczno-leczniczych na rzecz pacjentów.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH JEDNOSTKI

 

INFORMACJE DODATKOWE O DZIAŁALNOŚCI

 

CZY OSOBA PRAWNA

Tak

STATUS PRAWNY LUB FORMA PRAWNA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU

 Jednostka Organizacyjna Gminy Rzgów

TRYB DZIAŁANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ I POZABUDŻETOWEJ

 samofinansująca, samodzielna jednostka działająca w oparciu o kontrakt z Łódzką Regionalną Kasą Chorych (od 1.04.2003r. N.F.Z.)

MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE

 

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - KIEROWNICY JEDNOSTEK
- informacje szczegółowe -

  

IMIĘ I NAZWISKO

Jarosław Nettik

NAZWA STANOWISKA

Kierownik GPZ

OD KIEDY PEŁNI FUNKCJĘ

2018

ROK URODZENIA


POZIOM WYKSZTAŁCENIA

wyższe

KIERUNEK WYKSZTAŁCENIA

mgr fizjoterapii

KONTAKT TELEFONICZNY

  (42) 280 75 55

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail)

 administracja@gpz.rzgow.pl

ADRES STRONY WWW KIEROWNIKA

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Rafał Woźniak dnia 25.01.2019
Opublikowana przez Rafał Woźniak dnia 25.01.2019. Odsłon 3122, Wersja 17drukuj
Wersja : lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony