Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 25.03.2020 r. (wygasły...)

1. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r. oraz potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań. Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 przyjętego uchwałą Nr II/4/2018 rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 listopada 2018 r. (DRUK 1)
2. sprawozdanie z realizacji "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Rzgów na lata 2018-2020" za rok 2019 (DRUK 2)
3. sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 (DRUK 3)
4. sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 (DRUK 4)
5. plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020 (DRUK 5)
6. plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020 (DRUK 6)
7. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020 (DRUK 7)
8. projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036 (DRUK 8)
9. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020 (DRUK 9)
10. projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (DRUK 10)
11. projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2 (DRUK 11)
12. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 370/3 obrębu Grodzisko (DRUK 12)
13. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego specjalnego dla jednostki OSP Kalino (DRUK 13)
14. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego specjalnego dla jednostki OSP Guzew (DRUK 14)
15. sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w  Rzgowie za rok 2019 (DRUK 15)
powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 17.03.2020
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 18.03.2020 09:41. Wygasa 26.03.2020 00:00. Odsłon 1955
Wersja : 1 2 
Początek strony