Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 05.06.2019 r. (wygasły...)

1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rzgowa wotum zaufania (DRUK 1)
2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2018 r. (DRUK 2)
3. opinia RIO w Łodzi dotycząca sprawozdania Burmistrza Rzgowa z wykonania budżetu za rok 2018 (DRUK 3)
4. opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za rok 2018 (DRUK 4)
5. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. (DRUK 5)
6. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 Burmistrzowi Rzgowa (DRUK 6)
7. opinia składu orzekającego RIO w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rzgowa za rok 2018 (DRUK 7)
powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 03.06.2019
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.06.2019 08:07. Wygasa 07.06.2019 00:00. Odsłon 1955
Wersja : 1 2 
Początek strony