Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2020r.
 Konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2020r.


więcej...
Aktualizacja: 18.12.2019 Utworzono: 18.12.2019
Zapytanie ofertowe- Wycinka uschniętych, przycinkę pielegnacyjną korony drzew, uprzątnięcie konarów i gałęzi drzew rosnących od strony płd cmentarza wojennego w Starej Gadce
Zapytanie ofertowe- Wycinka uschniętych, przycinkę pielegnacyjną korony drzew, uprzątnięcie konarów i gałęzi drzew rosnących od strony płd cmentarza wojennego w Starej Gadce
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2019 Utworzono: 19.08.2019
Zaproszenie do składnia ofert: druk, kolportaż, skład miesięcznika
Zaproszenie do składnia ofert: druk, kolportaż, skład miesięcznika "Rzgów - Nasza Gmina"
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2019 Utworzono: 21.12.2018
Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zaproszenie do złożenia ofert   na wykonanie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 15.11.2018
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2019r.
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2019r.
więcej...
Aktualizacja: 27.12.2018 Utworzono: 18.12.2018
Zapytanie ofertowe na ochronę Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie,ul.Szkolna 5
Zapytanie ofertowe na ochronę Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie,ul.Szkolna 5
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2018 Utworzono: 05.12.2018
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości będących własnością gminy Rzgów w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości będących własnością gminy Rzgów w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2018 Utworzono: 05.12.2018
Zapytanie ofertowe na obsługę monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa i elektronicznego systemu ochrony obiektów
Zapytanie ofertowe na obsługę monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa i elektronicznego systemu ochrony obiektów
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2018 Utworzono: 05.12.2018
Zakup rury kanalizacyjnej z kielichem z polipropylenu do odwodnień miejscowości Starowa Góra
Zakup rury kanalizacyjnej z kielichem z polipropylenu do odwodnień miejscowości Starowa Góra
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2018 Utworzono: 27.11.2018
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie
Odbiór złomu
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 23.11.2018
Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego na: zapewnienie całodobowej, przez siedem dni w tygodniu, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, obejmującej w szczególności wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, zapewnienie
Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego na: zapewnienie całodobowej, przez siedem dni w tygodniu, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, obejmującej w szczególności wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, zape
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 23.11.2018
OGŁOSZENIE Burmistrz Rzgowa zaprasza do składania ofert na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rzgów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
OGŁOSZENIE Burmistrz Rzgowa zaprasza do składania ofert na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rzgów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 09.11.2018
Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami Wąwozowa i Tuszyńską w Rzgowie
Utwardzenie pobocza
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum
Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2018 Utworzono: 08.11.2018
Odtworzenie rowu odwadniającego ul. Parterową w miejscowości Starowa Góra
Odtworzenie rowu na odcinku ca 165 m
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2018 Utworzono: 12.10.2018
Wykonanie przebudowy odwodnienia terenu ulicy Wąwozowej w Rzgowie
Wykonanie przebudowy odwodnienia terenu ulicy Wąwozowej w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 15.10.2018
Roboty budowlane w klatce schodowej
Roboty budowlane i wykonanie klimatyzacji i naprawa centralnego ogrzewania w OSP Grodzisko
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2018 Utworzono: 08.10.2018
Wykonanie doświetlenia ul. Kusocińskiego w Rzgowie
Wykonanie doświetlenia ul. Kusocińskiego w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2018 Utworzono: 03.10.2018
Zakup i dostawa posypywarki ciągnikowej do zimowego utrzymania dróg
Zakup i dostawa posypywarki ciągnikowej do zimowego utrzymania dróg
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 24.09.2018
Rozbudowa straznicy OSP w Kalinie
Roboty budowlane w w sali OSP Kalino.
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2018 Utworzono: 01.10.2018
Dostawa używanego walca drogowego bębnowego z wibracją na oba bębny z możliwością załączenia na jeden bęben
Dostawa używanego walca drogowego bębnowego z wibracją na oba bębny z możliwością załączenia na jeden bębem o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2018 Utworzono: 17.09.2018
Malowanie elewacji OSP Rzgów
Malowanie elewacji OSP Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2018 Utworzono: 21.09.2018
Zapytanie ofertowe na „Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w postaci agregatu prądotwórczego i zestawu hydraulicznego dla OSP Stara Gadka”
Zapytanie ofertowe na „Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w postaci agregatu prądotwórczego i zestawu hydraulicznego dla OSP Stara Gadka”
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2018 Utworzono: 30.08.2018
Wyniki do oferty cenowej na przeprowadzenie w 2018r. kontroli wewnętrznej w jednostkach wymienionych w ogłoszeniu.
Wyniki do oferty cenowej na przeprowadzenie w 2018r. kontroli wewnętrznej w jednostkach wymienionych w ogłoszeniu.
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2018 Utworzono: 13.09.2018
Usunięcie kolizji energetycznej na ulicy Gruntowej w Starowej Górze
Usuniecie kolizji energetycznej w Starowej Górze na ulicy Gruntowej
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2018 Utworzono: 22.08.2018
Oswietlenie ul. Sosnowa w Starowej Górze
Oświetlenie ul. Sosnowa w Starowej Górze
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2018 Utworzono: 22.08.2018
Ogłoszenie - Burmistrz Rzgowa, prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2018 r. kontroli wewnętrznej
Ogłoszenie - Burmistrz Rzgowa, prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2018 r. kontroli wewnętrznej
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2018 Utworzono: 31.08.2018
Wykonanie altany z drewna na plac zabaw w Prawdzie i Konstantynie
Wykonanie altany z drewna na plac zabaw w Prawdzie i Konstantynie
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
„wykonanie ściany mobilnej w budynku OSP Kalino”.
„wykonanie ściany mobilnej w budynku OSP Kalino”.
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2018 Utworzono: 17.08.2018
Rozbudowa wodociągów
Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Rzgów w miejscowości Czyżeminek i na ulicy Piecowej w Starowej Górze
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Dostawa wraz z montażem trampoliny na placu zabaw w Starowej Górze, gm. Rzgów
Dostawa wraz z montażem trampoliny na placu zabaw w Starowej Górze, gm. Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2018 Utworzono: 16.08.2018
Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstantynie
Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstantynie - 0świetlenie ledowe
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2018 Utworzono: 13.08.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim modernizacja łazienek
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 09.08.2018
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Guzewie (gmina Rzgów) – budowa boiska do koszykówki
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej  w Guzewie (gmina Rzgów) – budowa boiska do koszykówki
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 27.07.2018
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów) – budowa miasteczka ruchu drogowego
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej      w Kalinie (gmina Rzgów) – budowa miasteczka ruchu drogowego
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 27.07.2018
Wykonanie ławy betonowej zabezpieczającej pomnik na cmentarzu w Starej Gadce ul.Czartoryskiego
Wykonanie ławy betonowej zabezpieczającej pomnik na cmentarzu w Starej Gadce ul.Czartoryskiego
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 18.07.2018
Wymiana uszkodzonych odcinków kabla ziemnego oświetlenia ulicznego w ul.Czartoryskiego w Starej Gadce
Wymiana uszkodzonych odcinków kabla ziemnego oświetlenia ulicznego w ul.Czartoryskiego w Starej Gadce
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
BURMISTRZ RZGOWA OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZADANIE: PRZEWÓZ I OPIEKA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY RZGÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
BURMISTRZ RZGOWA OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZADANIE: PRZEWÓZ I OPIEKA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY RZGÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Modernizacja boiska na stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie
Wymiana trawy z rolki na powierzchni ca 1 000 m2
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Modernizacja chodnika w Prawdzie na wysokości posesji 54 i 56a
Modernizacja chodnika w Prawdzie na wysokości posesji 54 i 56a
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2018 Utworzono: 03.07.2018
W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie roboty rozbórkowe
Rozbiórka dwóch parterowych budynków gospodarczych
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
Dokończenie wykładania rowów łupinkami przy drodze powiatowej w Prawdzie – ok. 250 mb.
Dokończenie wykładania rowów łupinkami przy drodze powiatowej w Prawdzie – ok. 250 mb.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 03.07.2018
Budowa kanalizacji w ul. Literackiej w Rzgowie
Budowa kanalizacji w ul. Literackiej w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
Zapytanie ofertowe na „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzgów” w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitenciarnei – Fundusz Sprawiedliwości
Zapytanie ofertowe na „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzgów” w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitenciarnei – Fundusz Sprawiedliwości
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
wykonanie oświetlenia na boisku przy ul. Żwirowej w Starowej Górze
Projekt i wykonanie oświetlenia na boisku przy ul. Żwirowej w Starowej Górze
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2018 Utworzono: 25.06.2018
Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej 106408 E w Kalinku
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106408 w Kalinku
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
BUDOWA KANALIZACJI W ULICY LITERACKIEJ W RZGOWIE
Budowa kanalizacji wraz z przepompownia na ulicy Literackiej w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2018 Utworzono: 24.05.2018
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2018 Utworzono: 26.04.2018
OSP Grodzisko klimatyzacja
Wykonanie klimatyzacji w budynku OSP Grodzisko
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 27.04.2018
Modernizacja boiska na stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie
Ułozenie nawierzchni z trawy z rolki 1 000 m2.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2018 Utworzono: 10.05.2018
Zapytanie ofertowe na „Wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Rzgów”
Zapytanie ofertowe na „Wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Rzgów”
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Wyniki ofert na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Wyniki ofert na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2018 Utworzono: 26.04.2018
Inspektor nadzoru kanalizacja podciśnieniowa
Ogłoszenie umieszczone w dniu 23.04.2018 w bazie konkurencyjności
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2018 Utworzono: 26.04.2018
Budowa domu kultury w Rzgowie
Budowa domu kultury w Rzgowie - inspektorzy nadzoru
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2018 Utworzono: 11.04.2018
. Budowa budynku magazynowego GZWIK w Rzgowie cz.1 ocieplenie
Budowa budynku magazynowego GZWIK w Rzgowie cz.1
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2018 Utworzono: 18.04.2018
Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania pr
Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
Modernizacja i serwis monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa
Modernizacja i serwis monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2018 Utworzono: 11.04.2018
USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RZGÓW W 2018 ROKU
USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RZGÓW W 2018 ROKU
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2018 Utworzono: 30.03.2018
Zakup i dostawa sadzonek drzew do nasadzeń zastępczych
Zakup i dostawa sadzonek drzew do nasadzeń zastępczych
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2018 Utworzono: 28.03.2018
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2018 Utworzono: 12.03.2018
Oświetlenie ulicy Jaśminowej i Granitowej
Wykonaie i uruchomienie oświetlenia ulicy Jaśminowej w Starowej Górze oraz ulicy granitowej w Bronisinie Dworskim. )ođwietlenie ledowe
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
Wykonanie zadania z zakresu prac związanych z cięciami sanitarno-pielęgnacyjnymi 15 szt. drzew ro
Wykonanie zadania z zakresu prac związanych z cięciami sanitarno-pielęgnacyjnymi   15 szt.  drzew rosnących na terenie parku miejskiego im. Adama Mickiewicza w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2018 Utworzono: 06.03.2018
Wykonanie ewidencji dróg gminnych Gminy Rzgów wraz z fotorejestracją oraz wykonanie przeglądów szcze
Wykonanie ewidencji dróg gminnych Gminy Rzgów wraz z fotorejestracją oraz wykonanie przeglądów szczegółowych dróg gminnych
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2018 Utworzono: 05.03.2018
Wycinka 134 drzew z terenu pasa drogowego dróg powiatowych nr 1195E , nr 2909E, 2942E będących w zar
Wycinka 134 drzew z terenu pasa drogowego dróg powiatowych nr 1195E , nr 2909E, 2942E będących w zarządzie Gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2018 Utworzono: 22.01.2018
„Zakup systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 15 czujników wraz z montażem oraz zap
„Zakup systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 15 czujników wraz z montażem oraz zapewnieniem usługi monitoringu i serwisu w tracie ich użytkowania”
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Projekty dróg publicznych gminnych
Oferty współpracy
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2018 Utworzono: 10.01.2018
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami drogowymi
Inspektor nadzoru budownictwo drogowe
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2018 Utworzono: 10.01.2018
Projekty oświetlenia ulicznego
Wykonania projektów oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji energrtycznej na terenie gminy Rzgóe
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2018 Utworzono: 10.01.2018

aktualne... Początek strony