Malowanie elewacji OSP Rzgów (wygasły...)

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy prac malarskich na elewaacji dwukondygnacyjnego budynku OSP w Rzgowie zakres orac powinien być wyceniony wg dołaczonego do ogłoszenia przedmiaru oraz załączonego projektu - rysunku. Oferta powinnna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia, Oferty nalezy składać do dnia 28 października 2018 roku do godziny 12.30. Otwarce ofert w tym samym dniu o godzinie 13.00. Ewewntualne pytania należy kierować na adres: inwestycje@rzgow.pl . Do oferty należy dołaczyć dwa dokumenty potwierdzające, że oferent wykonał prace o podobnym zakresie rzeczowym i uzyskała pozytywną ocenę zamawiającego ( referencje lub inny dokument potiwerdzajace prawidlowe wykoanie prac. Oczekiwany termin realizacji 31 październik 2018.
powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 21.09.2018
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 21.09.2018 14:38. Wygasa 12.10.2018 00:00. Odsłon 162, Wersja 1
Początek strony