Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego na: zapewnienie całodobowej, przez siedem dni w tygodniu, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, obejmującej w szczególności wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, zapewnienie (wygasły...)

Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego na:
 

  • zapewnienie całodobowej, przez siedem dni w tygodniu, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, obejmującej w szczególności wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, zapewnienie zwierzętom właściwych warunków sanitarnych i bytowych, wyżywienia i opieki, odpchlenie i odrobaczenie zwierząt;
  • kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących z terenu Gminy Rzgów, ich leczenie oraz znakowanie;
  • znakowanie psów i kotów skierowanych przez Zamawiającego, poprzez wprowadzenie mikroczipa;
  • sterylizacja /kastracja psów właścicielskich , przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają;
  • usypianie ślepych miotów zwierząt.

 
Informacje dostępne są w załącznikach


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Mateusz Kamiński dnia 23.11.2018
Opublikowana przez Rafał Woźniak dnia 23.11.2018 12:35. Wygasa 31.12.2018 00:00. Odsłon 108, Wersja 1
Początek strony