Zapytanie ofertowe na „Wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Rzgów” (wygasły...)

Gmina Rzgów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm) oraz Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto.powrót...
Wersja : 1 2 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Mateusz Kamiński dnia 30.04.2018
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 30.04.2018 13:49. Wygasa 30.06.2018 00:00. Odsłon 472, Wersja 2
Początek strony