Uchwały Rady 2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVII/99/2015, Z dnia: 23.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020
Załączniki:
xvii_99_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.12.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.12.2015 , wersja 1
Numer: XVII/100/2015, Z dnia: 23.12.2015, Zmieniana: V/11/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015
Załączniki:
xvii_100_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.12.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.12.2015 , wersja 1
Numer: XVII/101/2015, Z dnia: 23.12.2015, Zmieniana: V/15/2015
zmieniająca uchwałę Nr V/15/2015 w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2015 roku
Załączniki:
xvii_101_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.12.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.12.2015 , wersja 1
Numer: XVII/103/2015, Z dnia: 23.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rzgów zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starej Gadce
Załączniki:
xvii_103_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.12.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.12.2015 , wersja 1
Numer: XVII/102/2015, Z dnia: 23.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 5857 z dn. 31.12.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.01.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.01.2016 , wersja 1
Numer: XVII/104/2015, Z dnia: 23.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bronisinie Dworskim
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 323 z dn. 22.01.2016 r.
Załączniki:
xvii_104_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.02.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.02.2016 , wersja 1
Numer: XVII/105/2015, Z dnia: 23.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Guzew-Babichy i Prawda
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 324 z dn. 22.01.2016 r.
Załączniki:
xvii_105_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.02.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.02.2016 , wersja 1
Numer: XVI/95/2015, Z dnia: 25.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz wysokości dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2016
Załączniki:
xvi_95_2015.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2015 , wersja 1
Numer: XVI/96/2015, Z dnia: 25.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
Załączniki:
xvi_96_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2015 , wersja 1
Numer: XVI/97/2015, Z dnia: 25.11.2015, Zmieniana: V/15/2015
zmieniająca uchwałę Nr V/15/2015 w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2015 roku
Załączniki:
xvi_97_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2015 , wersja 1
Numer: XVI/93/2015, Z dnia: 25.11.2015, Zmieniana: XV/88/2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 4940 z dn. 07.12.2015 r.
Załączniki:
xvi_93_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2015 , wersja 2
Numer: XVI/94/2015, Z dnia: 25.11.2015, Zmieniana: XXXIX/355/2013
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 4941 z dn. 07.12.2015 r.
UCHWAŁA UCHYLONA. OBOWIĄZUJE UCHWAŁA NR XVII/102/2015 RM Z DN. 23.12.2015 R.
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.01.2016 , wersja 3
Numer: XVI/98/2015, Z dnia: 25.11.2015, Zmieniana: V/11/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 250 z dn. 19.01.2016 r.
Załączniki:
xvi_98_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.02.2016 , wersja 2
Numer: XVI/92/2015, Z dnia: 25.11.2015, Zmieniana: V/11/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 249 z dn. 19.01.2016 r.
Załączniki:
xvi_92_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.02.2016 , wersja 2
Numer: XV/82/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana: V/11/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015
Załączniki:
xv_82_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.11.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.11.2015 , wersja 1
Numer: XV/81/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana: V/12/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020
Załączniki:
xv_81_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.11.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.11.2015 , wersja 2
Numer: XV/83/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2016-2019
Załączniki:
xv_83_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.11.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.11.2015 , wersja 1
Numer: XV/84/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana: II/5/2014
zmieniająca uchwałę Nr II/5/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
xv_84_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.11.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.11.2015 , wersja 1
Numer: XV/85/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do 31.08.2015 r.
Załączniki:
xv_85_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.11.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.11.2015 , wersja 1
Numer: XV/87/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 337/1 położonej w miejscowości Prawda
Załączniki:
xv_87_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.11.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.11.2015 , wersja 1
Numer: XV/88/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 4218 z dn. 05.11.2015 r.
Załączniki:
xv_88_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2015 , wersja 1
Numer: XV/89/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 4219 z dn. 05.11.2015 r.
Załączniki:
xv_89_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2015 , wersja 1
Numer: XV/90/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie opłaty targowej
Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 4220 z dn. 05.11.2015 r.
Załączniki:
xv_90_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2015 , wersja 1
Numer: XV/91/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2016 roku
Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 4221 z dn. 05.11.2015 r.
Załączniki:
xv_91_15.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.11.2015 , wersja 1
Numer: XV/86/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat
Załączniki:
XV_86_2015.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.12.2015.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.12.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony