Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

 

Joanna Zdanowicz - Kierownik MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 14.03.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Teresa Głąb - Dyrektor SP im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2016 r.

Jarosław Marianowski - Dyrektor SP im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie

oświadczenie majątkowe na dzień 05.09.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

korekta do oświadczenia majątkowego za 2016r.

oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 29.09.2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 16.03.2018 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 16.05.2018 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 01.03.2019 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 30.08.2019 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2019 r.

Mateusz Kamiński - Zastępca Burmistrza Rzgowa

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt IX oświadczenia majątkowego za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 27.03.2016 r.

korekta - wyjaśnienie pkt VII, VIII oświadczenia majątkowego na dzień 27.03.2016 r.

Olaf Tomasz Gwardjan - p.o. Kierownika MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt II,VII  oświadczenia majątkowego za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 18 marca 2016 r.

korekta - wyjaśnienie pkt II, VIII oświadczenia majątkowego na dzień 18.03.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 30.06.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 01.07.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 30.09.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 03.10.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 17.10.2016 r.

Olaf Tomasz Gwardjan - specjalista pracy socjalnej MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 24.10.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 25.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2019 r.

 Agata Kijewska - Inspektor UM w Rzgowie

 oświadczenie majątkowe na dzień 17.08.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 27.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 29.04.2019 r.

Justyna Kinga Pierzyńska - Inspektor UM w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt VIII, X oświadczenia majątkowego za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 28.02.2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 28.02.2017 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Justyna Kinga Pierzyńska - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa w UM w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 19.02.2018 r.

oświadczenie majątkowe 26.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe 23.04.2019 r.

Magdalena Anna Górska - Inspekor UM w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

oświadczenie majątkowe 08.04.2019 r.

oświadczenie majątkowe 29.04.2019 r.

Monika Anna Łoboda - Dyrektor Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2017 r.

korekta do oświadczenie majątkowe złożonego 31.08.2017 r.

Monika Anna Łoboda - Dyrektor SP im. Jana Długosza w Rzgowie

oświadczenie majątkowe 30.09.2019 r.

Aneta Łopyta - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 17.10.2016 r.

Aneta Łopyta - Kierownik MOPS-u w Rzgowie

 oświadczenie majątkowe na dzień 18.10.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 17.04.2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 18.04.2017 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

oświadczenie majątkowe 29.04.2019 r.

Paulina Granczka - Starszy Referent Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 15.02. 2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 25.04. 2018 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 29.04. 2019 r.

Iwona Skalska - Dyrektor SP im. Jana Długosza w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 12.04. 2018 r.

oświadczenie majątkowe 16.04.2019 r.

oświadczenie majątkowe 31.08.2019 r.

Anna Izabela Malinowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt II oświadczenia majątkowego za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 30.04. 2018 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2019 r.

Elżbieta Solnica - Kierownik Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 31.12.2017 r.

oświadczenie majątkowe 02.01.2018 r.

oświadczenie majątkowe 27.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2018 r.

Maria Polakowska - Inspektor UM w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt II oświadczenia majątkowego za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2019 r.

Anna Maria Czarnocka - Skarbnik Miasta Rzgowa

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 27.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2019 r.

Katarzyna Berczak - Lato -  Sekretarz Gminy Rzgów

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt II oświadczenia majątkowego za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe 29.04.2019 r.

Mariola Mikołajczyk - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

korekta do oświadczenia majątkowego za 2016r.

oświadczenie majątkowe 27.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 03.07.2018 r.

oświadczenie majątkowe 26.04.2019 r.

oświadczenie majątkowe 16.07.2019 r.

Wojciech Skibiński - Dyrektor GOK-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 27.03.2016 r.

Wojciech Skibiński - Dyrektor GOSTiR-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Beata Jasiukiewicz - p.o. Dyrektora GZWiK-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 27.03.2016 r.

Beata Jasiukiewicz - Dyrektor GZWiK-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 21.04.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2019 r.

Teresa Agier - Inspektor UM w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 23.08.2016 r.

korekta - wyjaśnienie pkt I, X oświadczenia majątkowego na dzień 23.08.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 20.04.2018 r.

wyjaśnienie dotyczące oświadczenia majątkowego złożonego 20.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe 29.04.2019 r.

Dorota Biesaga - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pozostałych MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

oświadczenie majątkowe 25.04.2019 r.

Elżbieta Reczulska - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa UM w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Dorota Kwaśniewska - Dyrektor SP im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie

oświadczenie majątkowe 01.09.2019 r.

Tomasz Drabczyński - Dyrektor SP im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 27.04.2017 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 16.05.2018 r.

oświadczenie majątkowe 29.04.2019 r.

oświadczenie majątkowe 31.08.2019 r.

Marek Dziedzic - Starszy Pracownik Socjalny MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

korekta do oświadczenie majątkowego z  07.2017 r.

oświadczenie majątkowe 27.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2019 r.

oświadczenie majątkowe 03.06.2019 r.

Radosław Bubas - p.o. Dyrektora GOSTiR-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 22.04.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 13.07.2016 r.

Radosław Bubas - Dyrektor GOSTiR-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 01.03.2017 r.

korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 01.03.2017r.

oświadczenie majątkowe na dzień 25.08.2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 26.08.2017 r.

oświadczenie majątkowe 24.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe 26.04.2019 r.

Irmina Kuzik - p.o. Dyrektora GOK-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 15.04.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 13.07.2016 r.

Wojciech Skibiński - pełniący funkcję Burmistrza Rzgowa

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt X oświadczenia majątkowego za 2015 r.

Wojciech Skibiński - pełniący funkcję Burmistrza Rzgowa

oświadczenie majątkowe na dzień 15.04.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 13.07.2016 r.

Wojciech Skibiński - Dyrektor GOSTiR-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 28.02.2017 r.

Małgorzata Rózga - Zastępca Burmistrza Rzgowa

oświadczenie majątkowe na dzień 14.07.2016 r.

korekta - wyjaśnienie pkt VIII oświadczenia majątkowego na dzień 14.07.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

korekta - wyjaśnienie pkt X oświadczenia majątkowego za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 06.04.2018 r.

wyjaśnienie dotyczące oświadczenia majątkowego za 2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 19.02.2019 r.

Mateusz Kamiński - Burmistrz Rzgowa

oświadczenie majątkowe na dzień 13.07.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 27.04.2017 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

wyjaśnienie dotyczące oświadczenia majątkowego za 2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.

korekta oświadczenia majątkowego z dnia 17.09.2018 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 20.12.2018 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 30.04.2019 r.

Jolanta Bajerska - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 03.01.2017 r.

oświadczenie majątkowe na 06.2017 r.

oświadczenie majątkowe na 07.2017 r.

oświadczenie majątkowe 24.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe 15.04.2019 r.

oświadczenie majątkowe 03.06.2019 r.

 Jarosław Nettik - Kierownik Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 01.05.2018 r.

oświadczenie majątkowe 29.04.2019 r.

Jarosław Rychlewski - p.o. Dyrektora GOK-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 01.07.2018 r.

wyjaśnienie dotyczące oświadczenia majątkowego złożonego 24.07.2018 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 16.11.2018 r.

Joanna Papuga-Rakowska - Dyrektor GOK-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 14.12.2018 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2019 r.

 

 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Magdalena Pankowska dnia 18.10.2019
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 18.10.2019. Odsłon 5756, Wersja 90drukuj
Wersja : lewy  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Początek strony