Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2020 Utworzono: 26.03.2020
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie prewencyjnego wprowadzenia ograniczeń w organizowaniu wydarzeń i impre na terenie gminy Rzgów oraz świadczeniu usług na rzecz mieszkańców w związku z sytuacją epidemiologiczną na t
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie prewencyjnego wprowadzenia ograniczeń w organizowaniu wydarzeń i impre na terenie gminy Rzgów oraz świadczeniu usług na rzecz mieszkańców w związku z sytuacją epidemi
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2020 Utworzono: 10.03.2020
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2020 Utworzono: 07.03.2020
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2020 Utworzono: 07.03.2020
ZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
ZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2020 Utworzono: 28.02.2020
ZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2020 Utworzono: 14.02.2020
ZARZĄDZENIE NR 338/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 338/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2020 Utworzono: 14.02.2020
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2020 Utworzono: 13.02.2020
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2020 Utworzono: 07.02.2020
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2020 Utworzono: 07.02.2020
ZARZĄDZENIE NR 355/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 355/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2020 Utworzono: 07.02.2020
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020 2036
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020 2036
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2020 Utworzono: 26.01.2020
ZARZĄDZENIE NR 352/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 352/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2019 Utworzono: 31.12.2019
ZARZĄDZENIE NR 339/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 339/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2019 Utworzono: 23.12.2019
ZARZĄDZENIE NR 335/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 335/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2019 Utworzono: 17.12.2019
ZARZĄDZENIE NR 326/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 326/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 09.12.2019
ZARZĄDZENIE NR 323/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
ZARZĄDZENIE NR 323/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 09.12.2019
ZARZĄDZENIE NR 320/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 320/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 09.12.2019
ZARZĄDZENIE NR 312/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 312/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 09.12.2019
ZARZĄDZENIE NR 310/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 310/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 09.12.2019
ZARZĄDZENIE NR 318/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Rzgów na 2020 rok
ZARZĄDZENIE NR 318/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Rzgów na
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2019 Utworzono: 06.12.2019
ZARZĄDZENIE NR 322/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 listopada 2019 roku. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek rejon ulicy Dojazdowej
ZARZĄDZENIE NR 322/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 listopada 2019 roku. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2019 Utworzono: 26.11.2019
ZARZĄDZENIE NR 298/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 298/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2019 Utworzono: 18.11.2019
ZARZĄDZENIE NR 314/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
ZARZĄDZENIE NR 314/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2019 Utworzono: 15.11.2019
ZARZĄDZENIE NR 305/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 305/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2019 Utworzono: 29.10.2019
ZARZĄDZENIE NR 299/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 299/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2019 Utworzono: 25.10.2019
ZARZĄDZENIE NR 297A/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 297A/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2019 Utworzono: 25.10.2019
ZARZĄDZENIE NR 293/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 293/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2019 Utworzono: 25.10.2019
ZARZĄDZENIE NR 287/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 287/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2019 Utworzono: 24.10.2019
ZARZĄDZENIE NR 297/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie.
ZARZĄDZENIE NR 297/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie.
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2019 Utworzono: 10.10.2019
ZARZĄDZENIE NR 289/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie w 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 289/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie w 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2019 Utworzono: 02.10.2019
ZARZĄDZENIE NR 278/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 278/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2019 Utworzono: 23.09.2019
ZARZĄDZENIE NR 282/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
ZARZĄDZENIE NR 282/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2019 Utworzono: 20.09.2019
ZARZĄDZENIE NR 262/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 262/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2019 Utworzono: 18.09.2019
ZARZĄDZENIE NR 259/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
ZARZĄDZENIE NR 259/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2019 Utworzono: 18.09.2019
ZARZĄDZENIE NR 252/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 252/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2019 Utworzono: 09.08.2019
Zarządzenie nr 256/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 sierpnia 2019 roku
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony do 3 lat
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2019 Utworzono: 08.08.2019
ZARZĄDZENIE NR 246/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzgów, położonej w Rzgowie przy ulicy Kusocińskiego, prze
ZARZĄDZENIE NR 246/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 lipca 2019 roku   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej więcej...
Aktualizacja: 30.07.2019 Utworzono: 30.07.2019
ZARZĄDZENIE NR 247/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzgów, położonej w Rzgowie przy ulicy Tuszyńskiej, przezn
ZARZĄDZENIE NR 247/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 lipca 2019 roku   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej więcej...
Aktualizacja: 30.07.2019 Utworzono: 30.07.2019
ZARZĄDZENIE NR 245/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzgów, położonej w Rzgowie przy ulicy Dąbrowskiego, przez
ZARZĄDZENIE NR 245/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 lipca 2019 roku   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2019 Utworzono: 30.07.2019
ZARZĄDZENIE NR 244/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzgów, położonej w Rzgowie przy ulicy Kusocińskiego, prze
ZARZĄDZENIE NR 244/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 lipca 2019 roku   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2019 Utworzono: 30.07.2019
ZARZĄDZENIE NR 242/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
ZARZĄDZENIE NR 242/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2019 Utworzono: 23.07.2019
ZARZĄDZENIE NR 241/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
ZARZĄDZENIE NR 241/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2019 Utworzono: 22.07.2019
ZARZĄDZENIE NR 235/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 235/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2019 Utworzono: 22.07.2019
ZARZĄDZENIE NR 232/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 232/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2019 Utworzono: 22.07.2019
ZARZĄDZENIE NR 226/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
ZARZĄDZENIE NR 226/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2019 Utworzono: 22.07.2019
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz na wolne stanowiska kierown
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz na wolne stanowiska
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2019 Utworzono: 18.07.2019
ZARZĄDZENIE NR 238/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 238/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2019 Utworzono: 17.07.2019
ZARZĄDZENIE NR 214/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 214/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2019 Utworzono: 07.06.2019
Zarządzenie nr 218/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
ZARZĄDZENIE NR 218/2019 BURMISTRZA RZGOWA Z DNIA 04.06.2019r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
ZARZĄDZENIE NR 210/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019 - 2036
ZARZĄDZENIE NR 210/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019 - 2036
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
ZARZĄDZENIE NR 204/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 204/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Zarządzenie nr 209/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie
Zarządzenie nr 209/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2019 Utworzono: 28.05.2019
Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie
Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2019 Utworzono: 21.05.2019
ZARZĄDZENIE NR 198/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 198/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019
ZARZĄDZENIE NR 185A/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
ZARZĄDZENIE NR 185A/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2019 Utworzono: 05.04.2019
ZARZĄDZENIE NR 179/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 179/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2019 Utworzono: 04.04.2019
ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2019 Utworzono: 03.04.2019
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach środków z Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Zarządzenie nr 184/2019 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach środków z Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2019 Utworzono: 26.03.2019
ZARZĄDZENIE NR 165/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
ZARZĄDZENIE NR 165/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2019 Utworzono: 13.03.2019
Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w gran
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku   w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 13-02-2019 r. w sprawie wprowadzenia księgi marki gminy Rzgów oraz określenia zasad i warunków używania znaku marki gminy Rzgów
Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 13-02-2019 r. w sprawie wprowadzenia księgi marki gminy Rzgów oraz określenia zasad i warunkówużywania znaku marki gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 13.02.2019
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 12-02-2019 r. w sprawie ustanowienia Patronatu honorowego Burmistrza Rzgowa
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 12-02-2019 r. w sprawie ustanowienia Patronatu honorowego Burmistrza Rzgowa
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2019 Utworzono: 12.02.2019
ZARZĄDZENIE NR 216/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 216/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2019 Utworzono: 02.01.2019
ZARZĄDZENIE NR 206/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 206/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2019 Utworzono: 02.01.2019
ZARZĄDZENIE NR 225/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 225/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w R
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018
ZARZĄDZENIE NR 220 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
ZARZĄDZENIE NR 220 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
ZARZĄDZENIE NR 219 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
ZARZĄDZENIE NR 219 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rzgowi
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
ZARZĄDZENIE NR 210 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 210 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 19.12.2018
ZARZĄDZENIE NR 197/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 197/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2018 Utworzono: 14.12.2018
ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Zarządzenie nr 189/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 26 listopada 2018 roku
Zarządzenie nr 189/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach środków z Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego Funduszu O
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 26.11.2018
ZARZĄDZENIE NR 188/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie w 2018r.
ZARZĄDZENIE NR 188/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie w 2018r.
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2018 Utworzono: 21.11.2018
ZARZĄDZENIE NR 171/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
ZARZĄDZENIE NR 171/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
ZARZĄDZENIE NR 181 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 181 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2018 Utworzono: 19.11.2018
Zarządzenie nr 167/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami
Zarządzenie nr 167/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
Zarządzenie nr 166/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
Zarządzenie nr 166/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
ZARZĄDZENIE NR 165/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rzgowa rejon ul. Nasiennej oraz części wsi G
ZARZĄDZENIE NR 165/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rzg
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2018 Utworzono: 05.11.2018
ZARZĄDZENIE NR 157/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 157/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2018 Utworzono: 25.10.2018
ZARZĄDZENIE NR 154/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fninansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
ZARZĄDZENIE NR 154/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fninansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2018 Utworzono: 24.10.2018
ZARZĄDZENIE NR 150/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 150/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 19.10.2018
ZARZĄDZENIE NR 141/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 141/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2018 Utworzono: 12.10.2018
Zarządzenie Nr 132 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
Zarządzenie Nr 132 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz określenia szczegółowego trybu pracy Komis
Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz określenia szczegółowego trybu prac
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
ZARZĄDZENIE NR 124/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Rzgów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowyc
ZARZĄDZENIE NR 124/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Rzgów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowyc
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2018 Utworzono: 31.08.2018
Zarządzenie nr 122/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Zarządzenie nr 122/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2018 Utworzono: 30.08.2018
Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2018 Utworzono: 30.08.2018
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2018 Utworzono: 29.08.2018
Zarządzenie nr 112/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2019
Zarządzenie nr 112/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2018 Utworzono: 23.08.2018
Zarządzenie nr 111/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2038
Zarządzenie nr 111/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2038
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2018 Utworzono: 23.08.2018
Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2018 Utworzono: 19.08.2018
ZARZĄDZENIE NR 100 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. rolnych i gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim w Rzgow
ZARZĄDZENIE NR 100 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. rolnych i gospodarki gruntami w Urzędzie Mie
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2018 Utworzono: 23.07.2018
ZARZĄDZENIE NR 91/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
ZARZĄDZENIE NR 91/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2018 Utworzono: 23.07.2018
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2018 Utworzono: 23.07.2018
ZARZĄDZENIE NR 99 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. rolnych i gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
ZARZĄDZENIE NR 99 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. rolnych i gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim w Rzgow
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
ZARZĄDZENIE NR 98 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska
ZARZĄDZENIE NR 98 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie wprowadzenia Gminnego Systemu Powiadamiania SMS
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie wprowadzenia Gminnego Systemu Powiadamiania SMS
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2018 Utworzono: 23.05.2018
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2018 Utworzono: 23.05.2018
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2018 Utworzono: 13.05.2018
ZARZĄDZENIE NR 38B/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy R
ZARZĄDZENIE NR 38B/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rz
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Pro
ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2018 Utworzono: 06.04.2018
ZARZĄDZENIE Nr 39 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji
ZARZĄDZENIE Nr 39 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji w
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 05.04.2018
ZARZĄDZENIE Nr 30 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego
ZARZĄDZENIE Nr 30 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie Mie
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
ZARZĄDZENIE NR 347/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/20
ZARZĄDZENIE NR 347/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2018 Utworzono: 20.03.2018
Zarządzenie Nr 28 / 2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowis
Zarządzenie Nr 28 / 2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2018 Utworzono: 15.03.2018
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika Bur
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza do spraw miast Cittaslow
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2018 Utworzono: 01.03.2018
Zarządzenie Nr 24 / 2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierowni
Zarządzenie Nr 24 / 2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2018 Utworzono: 01.03.2018
ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego pr
ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2018 Utworzono: 14.02.2018
ZARZĄDZENIE NR 315/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/20
ZARZĄDZENIE NR 315/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017
ZARZĄDZENIE NR 316/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie podania do publiczne
ZARZĄDZENIE NR 316/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 19.12.2017
ZARZĄDZENIE Nr 284/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji
ZARZĄDZENIE Nr 284/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2017 Utworzono: 13.11.2017
ZARZĄDZENIE Nr 283/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze–inspektora ds. Rozwoju
ZARZĄDZENIE Nr 283/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze–inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminyw Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2017 Utworzono: 08.11.2017
ZARZĄDZENIE NR 281 / 2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90
ZARZĄDZENIE NR 281 / 2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2017 Utworzono: 08.11.2017
ZARZĄDZENIE Nr 278/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komis
ZARZĄDZENIE Nr 278/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpad
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2017 Utworzono: 02.11.2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymani
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2017 Utworzono: 27.10.2017
ZARZĄDZENIE NR 226/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej P
ZARZĄDZENIE NR 226/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
ZARZĄDZENIE NR 216/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
ZARZĄDZENIE NR 216/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów nalata 2017-2038
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 16.08.2017
ZARZĄDZENIE Nr 215 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji
ZARZĄDZENIE Nr 215 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2017 Utworzono: 04.08.2017
ZARZĄDZENIE Nr 211 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Ko
ZARZĄDZENIE Nr 211 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
ZARZĄDZENIE NR 210 / 2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/20
ZARZĄDZENIE NR 210 / 2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
ZARZĄDZENIE Nr 203 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego
ZARZĄDZENIE Nr 203 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – informatyka w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 24.07.2017
Zarządzenie nr 165/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013
Zarządzenie nr 165/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 24.07.2017
Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia pierwszego p
Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzę
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Centralnego Rejestru Umów.
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2017 Utworzono: 04.04.2017
ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konk
ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 27.03.2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycy
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2017 Utworzono: 15.03.2017
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Pr
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2017 Utworzono: 09.02.2017
ZARZĄDZENIE NR 185/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projek
ZARZĄDZENIE NR 185/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2016 r.  w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2016 Utworzono: 17.11.2016
ZARZĄDZENIE NR 70 / 2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 maja 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 90/201
ZARZĄDZENIE NR  70 / 2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 maja 2016r.  zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu  Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2016 Utworzono: 25.05.2016
ZARZĄDZENIE NR 202/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pr
ZARZĄDZENIE NR 202/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015-2020
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2016 Utworzono: 04.01.2016
ZARZĄDZENIE NR 198/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej P
ZARZĄDZENIE NR 198/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015-2020
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2015 Utworzono: 29.12.2015
Zarządzenie Nr 178 /2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki
Zarządzenie Nr 178 /2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" i "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych"   &n
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2015 Utworzono: 28.12.2015
ZARZĄDZENIE NR 188 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90
ZARZĄDZENIE NR 188 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2015 Utworzono: 01.12.2015
ZARZĄDZENIE NR 140 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 października 2015r. zmieniające zarządzenie N
ZARZĄDZENIE NR 140 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 października 2015r.   zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2015 Utworzono: 19.10.2015
Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 września 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90/20
 Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 września 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulami
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2015 Utworzono: 23.09.2015
ZARZĄDZENIE nr 113/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 sierpnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE nr 113/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 sierpnia 2015 r.        
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2015 Utworzono: 17.09.2015
ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 marca 2015 r.
.
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2015 Utworzono: 02.04.2015
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa 25/2015 z dnia 2 marca 2015r.
.
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2015 Utworzono: 24.03.2015
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzi
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2015 Utworzono: 13.03.2015
Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 maja 2014 r.
rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2).
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2014 Utworzono: 23.05.2014
Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 maja 2014 r.
rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2).
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2014 Utworzono: 23.05.2014
Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rozparzenia uwag zgło
Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rozparzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego ponownie do p
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2013 Utworzono: 14.08.2013
ZARZĄDZENIE NR 79 / 2013 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 lipca 2013 r. - „Wyprawka szkolna”
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna"
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2013 Utworzono: 22.07.2013
ZARZĄDZENIE NR 151 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunk
ZARZĄDZENIE NR 151 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2012 Utworzono: 05.11.2012
ZARZĄDZENIE NR 150 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie zasad udostępnian
ZARZĄDZENIE NR 150 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2012 Utworzono: 05.11.2012
ZARZĄDZENIE Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012 roku
w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń, a także aktów prawa miejscowego, oraz pobierania ich w formie dok
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie powołania komisji ds postępowania z dokumentacją wyborczą
Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie powołania komisji ds postępowania z dokumentacją wyborczą
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2012 Utworzono: 04.04.2012
Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds wyborów
Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds wyborów
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2012 Utworzono: 04.04.2012
Zarządzeni Nr 59/2011
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko d.s. obsługi Rady Miejskiej
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2011 Utworzono: 30.06.2011
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa Nr 47/2001 z dnia 2 czerwca 2011r.
 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2011 Utworzono: 03.06.2011

archiwum... Początek strony