Uchwały Rady 2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXX/214/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2022
Załączniki:
xxx_214_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/215/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2016
Załączniki:
xxx_215_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/216/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/110/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.
Załączniki:
xxx_216_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/219/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
Załączniki:
xxx_219_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/220/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
xxx_220_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/221/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 r.
Załączniki:
xxx_221_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/222/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017
Załączniki:
xxx_222_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/223/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Załączniki:
xxx_223_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/224/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017
Załączniki:
xxx_224_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/225/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
xxx_225_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/226/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
xxx_226_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/227/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie prowadzonym przez Gminę Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 50 z dn. 04.01.2017 r.
Załączniki:
xxx_227_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/218/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Małej nr 106476E w miejscowości Rzgów i wyłączenia z użytkowania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 395 z dn. 18.01.2017 r.
Załączniki:
xxx_218_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 19.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 19.01.2017 , wersja 1
Numer: XXX/217/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana: XXIX/206/2016
o zmianie uchwały Nr XXIX/206/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 394 z dn. 18.01.2017 r.
Załączniki:
xxx_217_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 19.01.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 19.01.2017 , wersja 1
Numer: XXIX/201/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana: II/4/2014
w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
xxix_201_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXIX/202/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
Załączniki:
xxix_202_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXIX/203/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana: XVIII/106/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2022
Załączniki:
xxix_203_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016 , wersja 3
Numer: XXIX/205/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana: XVIII/110/2016
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/110/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.
Załączniki:
xxix_205_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXIX/207/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
xxix_207_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXIX/208/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
xxix_208_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXIX/209/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana: XXVIII/255/2012
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/255/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Gadce, Prawdzie, Bronisinie Dworskim, Kalinku, Grodzisku, Starowej Górze, Guzewie, Romanowie, Rzgowie i Kalinie
Załączniki:
xxix_209_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXIX/211/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej
Załączniki:
xxix_211_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXIX/213/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania Rady Społecznej w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie prowadzonej w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Załączniki:
xxix_213_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXIX/206/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 5445 z dn. 09.12.2016 r.
Załączniki:
xxix_206_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.12.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.12.2016 , wersja 1
Numer: XXIX/212/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z kompleksu boisk “Moje boisko-Orlik 2012” w Rzgowie, będącego własnością Gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 5446 z dn. 09.12.2016 r.
Załączniki:
xxix_212_16.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.12.2016.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.12.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony