Akty prawa miejscowego - informacja

INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA 

         Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń, a także aktów prawa miejscowego, oraz pobierania ich w formie dokumentu elektronicznego lub papierowego: 

1. Urząd Miejski w Rzgowie udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw, Monitor Polski,  zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:

  1)   do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego;

  2)   w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu.

2. Nieodpłatne udostępnienie może mieć miejsce w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7-15,  wtorek godz. 9-17.

3. Miejscem wyznaczonym do nieodpłatnego udostępnia Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest stanowisko komputerowe zorganizowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

4. Pracownik sekretariatu, po dokonaniu wydruków aktów prawnych przez petenta, dokonuje ich zliczenia i informuje pracownika kasy Urzędu Miejskiego w Rzgowie o kwocie do uregulowania w związku z wydrukiem.

5. Petent niezwłocznie reguluje należność w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

6. Po okazaniu do wglądu pracownikowi sekretariatu pokwitowania wpłaty, petent otrzymuje wydruk aktów prawnych.

Burmistrz Rzgowa prowadzi w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę, do którego mają zastosowanie punkty 1-6.

Wydawanie wydruków jest odpłatne. Cena wydruku 1 arkusza formatu A - 4 wynosi 0,20 gr.

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Katarzyna Berczak-Lato dnia 06.08.2012
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 06.08.2012. Odsłon 1972, Wersja 1drukuj
 
Początek strony