Uchwały Rady 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XV/134/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa w rejonie ulic Wąwozowa-Tuszyńska- Letniskowa-Kusocińskiego ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/102/2007 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 grudnia 2007 r.

Załączniki:
xv_134_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XV/135/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic Wąwozowa-Tuszyńska-Letniskowa-Kusocińskiego 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XV/136/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2011-2018
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XV/137/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XV/139/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana: V/48/2011
zmieniająca Uchwałę Nr V/48/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów

Załączniki:
xv_139_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 2
Numer: XV/138/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana: IV/28/2011
zmieniająca uchwałę Nr IV/28/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2011 roku

Załączniki:
xv_138_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 2
Numer: XV/140/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
Uchylająca Uchwałę Nr XII/111/2011 w sprawie współpracy Gminy Rzgów z Powiatem Łódzkim Wschodnim  w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku 440,5 m- Sołectwo Grodzisko- Konstantyna Etap II” w ramach programu wieloletniego pn. ,,Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-  Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Załączniki:
xv_140_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XV/141/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
uchylająca Uchwałę Nr XII/113/2011 w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Rzgów środków finansowych stanowiących udział własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku 440,5 m –Sołectwo Grodzisko-Konstantyna –etap II” w 2012 r.
Załączniki:
xv_141_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XV/142/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
uchylająca Uchwałę Nr XII/114/2011 w sprawie przyjęcia w 2012 r. od Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotacji celowej  na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku 440,5 m –Sołectwo Grodzisko-Konstantyna –etap II”
Załączniki:
xv_142_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XV/143/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XV/144/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
xv_144_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XV/145/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/75/2011 w sprawie opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Rzgów
Załączniki:
xv_145_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XV/146/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia „Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji” oraz nadania statutu
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XV/147/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie do zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XV/148/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działkę nr 608/17 położoną w obrębie Starowa Góra od P. Anny Gąsiorek
Załączniki:
xv_148_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/120/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów 
na lata  2011-2018

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/121/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/122/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana: IV/28/2011

zmieniająca uchwałę Nr IV/28/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych
w 2011 roku

Załączniki:
xiv_122_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/123/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
Załączniki:
xiv_123_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/124/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/125/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
xiv_125_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/126/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2012

Załączniki:
xiv_126_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/127/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana: VIII/75/2011
zmieniająca uchwałę Nr VIII/75/2011 w sprawie opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Rzgów
Załączniki:
xiv_127_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/128/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”

Załączniki:
xiv_128_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/129/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia projektu  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzgów
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony