Uchwały Rady 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLI/369/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Łódzka - Graniczna
Załączniki:
xli_369_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/371/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon ul. Inspektowej (działka nr 384/28)
Załączniki:
xli_371_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/373/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2018
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/374/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/375/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xli_375_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/376/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/378/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2013-2020
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/379/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 1691/5 i nr 1691/6 położonych w Rzgowie
Załączniki:
xli_379_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/368/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana: XXIII/211/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 

Opublikowano w Dz. Urz. z 2014 r. poz. 241 z dnia 17 stycznia 2014 r. 

Załączniki:
xli_368_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/370/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Łódzka - Graniczna

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 286 z dnia 22.01.2014 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/372/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon ul. Inspektowej (działka nr 384/28)

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 287 z dnia 22.01.2014 r.  

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/377/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 319 z dn. 27.01.2014 r. 

Załączniki:
xli_377_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/380/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rzgów oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 320 z dnia 27.01.2014 r. 

Załączniki:
xli_380_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.01.2014 , wersja 1
Numer: XL/358/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/360/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz wysokości dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2014

Załączniki:
xl_360_2013 .pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/361/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Załączniki:
xl_361_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/362/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

Załączniki:
xl_362_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/363/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przygodzice
Załączniki:
xl_363_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/365/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 188/1 położonej w obrębie Huta Wiskicka-Tadzin

Załączniki:
xl_365_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/359/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2014 roku

 

Opublikowano w Dz. Urz. z 2013 r. poz. 5417 z dnia 10.12.2013 r. 

Załączniki:
xl_359_2013 .pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/367/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Bronisinie Dworskim

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 5790 z dnia 23.12.2013 r

Załączniki:
xl_367_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/366/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 5789 w dniu 23.12.2013 r.

Załączniki:
xl_366_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXIX/353/2013, Z dnia: 28.10.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXIX/356/2013, Z dnia: 28.10.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 175/1, 177/1, 185/1 i 186/1 położonych w obrębie Huta Wiskicka-Tadzin

Załączniki:
xxxix_356_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXIX/357/2013, Z dnia: 28.10.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek 339/14 i 339/16 położonych w Rzgowie

Załączniki:
xxxix_357_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.10.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony