Uchwały Rady 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LXI/478/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
LXI_478_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.11.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.11.2018 , wersja 1
Numer: LXI/480/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
Załączniki:
LXI_480_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.11.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.11.2018 , wersja 1
Numer: LXI/486/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
Załączniki:
LXI_486_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.11.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.11.2018 , wersja 1
Numer: LXI/481/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6407 z dn. 06.12.2018 r.
Załączniki:
LXI_481_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018 , wersja 1
Numer: LXI/479/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6406 z dn. 06.12.2018 r.
Załączniki:
LXI_479_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018 , wersja 2
Numer: LXI/482/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2019 roku
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6408 z dn. 06.12.2018 r.
Załączniki:
LXI_482_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018 , wersja 1
Numer: LXI/484/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6409 z dn. 06.12.2018 r.
Załączniki:
LXI_484_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018 , wersja 1
Numer: LXI/485/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6410 z dn. 06.12.2018 r.
Załączniki:
LXI_485_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018 , wersja 1
Numer: LXI/488/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania Sali Sportowej w Rzgowie imienia Konrada Kobusa
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6412 z dn. 06.12.2018 r.
Załączniki:
LXI_488_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018 , wersja 1
Numer: LXI/487/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6411 z dn. 06.12.2018 r.
Załączniki:
LXI_487_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.12.2018 , wersja 2
Numer: LXI/483/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon ul. Nasiennej oraz części wsi Gospodarz działka nr 246/4, droga bez nazwy
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6878 z dn. 19.12.2018 r.
Załączniki:
LXI_483_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 20.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 20.12.2018 , wersja 1
Numer: LX/474/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
LX_474_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 24.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.10.2018 , wersja 1
Numer: LX/476/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Załączniki:
LX_476_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 24.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.10.2018 , wersja 1
Numer: LX/477/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy, rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew - część A
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6122 z dn. 22.11.2018 r.
Załączniki:
LX_477_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 27.11.2018 , wersja 1
Numer: LX/475/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6159 z dn. 26.11.2018 r.
Załączniki:
LX_475_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 24.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 27.11.2018 , wersja 2
Numer: LIX/461/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzgów porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Łodzi przez Gminę Rzgów
Załączniki:
LIX_461_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/463/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
LIX_463_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/465/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku.
Załączniki:
LIX_465_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/466/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2.
Załączniki:
LIX_466_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/467/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Huta Wiskicka-Tadzin
Załączniki:
LIX_467_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/468/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2.
Załączniki:
LIX_468_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/469/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek rejon ul. Dojazdowej
Załączniki:
LIX_469_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/470/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu użytkowego
Załączniki:
LIX_470_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/462/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie Statutu Gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4979 z dn. 02.10.2018 r.
Załączniki:
LIX_462_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 02.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/459/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5338 z dn. 17.10.2018 r.
Załączniki:
LIX_459_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony