Imienne wykazy głosowań uchwał na VI sesji RM w dn. 27.03.2019 r.

Imienne wykazy głosowań uchwał na VI sesji RM w dn. 27.03.2019 r.
powrót...
Załączniki:
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2019
wyniki_glosowania_uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI_377_2013 z dnia18.12.2013 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkow
uchwały wyniki_głosowania_uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzgów
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
wyniki_głosowania_uchwały w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XXXVI_266_2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przystąpieni
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rzgów działki nr 13_2 położonej w miej
wyniki_głosowania_uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części R
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzg
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów oraz określenia
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie przyjęcia do zasobu mienia komunalnego działek nr 624_9, 624_7 i 619 ul. Sałatowa położonych
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kalinku
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Rada Miejska w Rzgowie dnia 01.04.2019
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.04.2019 07:54. Wygasa 30.11.2023 00:00. Odsłon 191
Wersja : 1 2 
Początek strony