Dane informacyjne

W dniu 31.03.2020 Urząd pracuje w godzinach 7:00 - 15:00

 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Urząd Miejski w Rzgowie informuje:

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Urząd Miejski w Rzgowie informuje,  że od poniedziałku 16 marca 2020 do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów. Obsługa ta w sprawach pilnych będzie się odbywać jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z merytorycznym pracownikiem, w punkcie podawczym.
Burmistrz Rzgowa nie przyjmuje interesantów.
Kasa urzędu nie przyjmuje wpłat.
Szalet publiczny zostaje zamknięty.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie pozostają do dyspozycji interesantów w godzinach pracy urzędu poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Pracownicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Łódzkiego-Wschodniego pozostają do dyspozycji interesantów w godzinach pracy urzędu poprzez kontakt telefoniczny - 42 214 14 84

Apeluje się do interesantów o pozostanie w domach i ograniczenie kontaktów zewmętrznych do absolutnego minimum - w sprawch urzędowych prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP.


Sekretariat – 42 214 12 10
Biuro Rady Miejskiej - 42 214 13 06
Skarbnik Miasta – 42 214 11 15
Sekretarz Gminy – 42 214 11 11
Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo:
     Geodeta – 42 214 12 09
     Gospodarka nieruchomościami – 42 214 11 42
Inwestycje – 42 214 11 09
Referat Komunalny – 42 214 12 33
Ewidencja Ludności / USC – 42 214 11 30
Księgowość - Podatki – 42 214 13 53
Księgowość Budżetowa – 42 214 14 45
Referat Ogólny – 42 227 82 12
Starostwo Powiatowe:
     Ewidencja Gruntów / Budownictwo – 42 211 61 80
     Wydział Komunikacji – 42 214 14 84

 


 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i prośbą Wojewody Łódzkiego z dnia 10 marca 2020 r. informujemy, iż wszystkie imprezy i wydarzenia kulturalne i sportowe zaplanowane w jednostkach organizacyjnych Gminy Rzgów zostają odwołane bezterminowo.

 

                                                                                                              Burmistrz Rzgowa

                                                                                                          /-/ Mateusz Kamiński


 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ Z ZAKRESU SPRAW USC

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ Z ZAKRESU DOWODÓW OSOBISTYCH i EWIDENCJI LUDNOŚCI

 

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w okresie czasowego zawieszenia bezposredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie


 

ODPADY KOMUNALNE:   HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2020r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI ZA ODPADY-2020r.

ZMIANA STAWEK ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH-INFORMACJA

 


 

Informacje dotyczące działania w ramach projektu pt.: "Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców"

 


Misją Urzędu Miejskiego w Rzgowie jest zapewnienie należytego, sprawnego, fachowego realizowania przez urząd zadań własnych gminy, zleconych i powierzonych gminie oraz tworzenie warunków dla rozwoju gminy i jej mieszkańców.


   Informacje podstawowe o jednostce

Informacje ogólne:

1

Pełna nazwa jednostki samorządu terytorialnego

GMINA RZGÓW

2

Kod terytorialny jednostki samorządu terytorialnego

 - do 2005.12.31
1006102
 - od 2006.01.01
1006103- Rzgów
1006104- Rzgów miasto
1006105- Rzgów obszar wiejski

3

Województwo

łódzkie

4

Powiat

łódzki-wschodni

5

Gmina

Rzgów (gmina miejsko-wiejska)

6

Adres

95 030 Rzgów,
Plac 500 – lecia 22

7

NIP

728-260-60-12

8

REGON

472057827

9

Telefon

(42) 214-12-10

10

Faks

(42) 214-12-07

11

Strona WWW

www.rzgow.pl

12

Adres podmiotowej strony BIP

http://bip.rzgow.pl

13

E-mail

sekretariat@rzgow.pl

14

Godziny pracy

poniedziałek –piątek
/oprócz wtorku/

wtorek

od - do

07:00 - 15:00

09:00 - 17:00

15

Ustawowa liczba radnych

15

16

Liczba mieszkańców

Statystyka stałych mieszkańców na dzień 31-10-2017

17

Powierzchnia ogółem (w km2)

66

18

HERB

Podstawa prawna istnienia JST

Ustawa o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r.

Dz.U.01.142.1591
ustawa o sam gmin.rtf

Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
z dnia 24 lipca 1998 r.

Dz.U.98.96.603
ustawa o podz teryt.rtf

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901 - PEKAO SA I/O w Rzgowie - rachunek bankowy do wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy dokonywaniu czynności urzędowych podlegających opłatom oraz dokonywania wpłat podatków lokalnych i należności z tytułu zawartych umów cywilno - prawnych.

 

 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Sowa
Informacja wytworzona przez Michał Sowa dnia 30.03.2020
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 30.03.2020. Odsłon 8564, Wersja 225drukuj
Wersja : lewy  222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232  z 234  prawy
Początek strony