Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

 SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - WYKAZ JEDNOSTEK
- informacje szczegółowe

PEŁNA NAZWA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzgowie

NAZWA SKRÓCONA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

KOD GUS

 -

NIP

 -

REGON

 -

MIEJSCOWOŚĆ

95-030 Rzgów

ULICA

Literacka 2c

TELEFON

  -

NUMER FAX`U

  -

ADRES STRONY BIP

  -

LICZBA ZATRUDNIONYCH

  -

NAZWA ORGANU TWORZĄCEGO

  -

AKT TWORZĄCY (NUMER, DATA, TYTUŁ AKTU)

UCHWAŁA NR XLII/388/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia przez Gminę Rzgów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. w Rzgowie

 

Uchwała nr V/10/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Rzgowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzgowie

STATUT JEDNOSTKI

  -

REGULAMIN JEDNOSTKI

  -

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

UCHWAŁA NR XLII/389/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 15 stycznia 2014 r.w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzgowie obowiązków wynikających z zadań własnych gminy,w zakresie obowiązków obejmujących sprawy utrzymania dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Rzgów, utrzymania zieleni, porządku i czystości oraz prowadzenia gminnego składowiska odpadów

 

UCHWAŁA NR VII/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/389/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzgowie obowiązków obejmujących sprawy utrzymania dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Rzgów, utrzymania zieleni, porządku i czystości oraz prowadzenia gminnego składowiska odpadów

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH JEDNOSTKI

 -

INFORMACJE DODATKOWE O DZIAŁALNOŚCI

 -

CZY OSOBA PRAWNA

 -

STATUS PRAWNY LUB FORMA PRAWNA

 -

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU

 -

TRYB DZIAŁANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ I POZABUDŻETOWEJ

 -

MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE

 -

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI

 

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - DYREKTOR JEDNOSTKI
- informacje szczegółowe -

  

IMIĘ I NAZWISKO

Jerzy Szmit

NAZWA STANOWISKA

Prezes Zarządu

OD KIEDY PEŁNI FUNKCJĘ

-

ROK URODZENIA

-

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

WYŻSZE

KIERUNEK WYKSZTAŁCENIA

 -

KONTAKT TELEFONICZNY

  -

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail)

 -

ADRES STRONY WWW KIEROWNIKA

 -

INFORMACJE DODATKOWE: -

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE – 2014-6 , 2015 , korekta 2015

 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 10.04.2015
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 10.04.2015. Odsłon 1393, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony