Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Informacja o spisie wyborców i możliwości dopisania się do spisu
Informacja o spisie wyborców i możliwości dopisania się do spisu
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2020 Utworzono: 29.04.2020
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rzgów
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2020 Utworzono: 21.04.2020
Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2020 Utworzono: 21.04.2020
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2020 Utworzono: 14.04.2020
Obwieszczenie burmistrza Rzgowa o granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rzgów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. r.
Obwieszczenie burmistrza Rzgowa o granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rzgów  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2020 Utworzono: 10.04.2020
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezyden
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach P
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2020 Utworzono: 10.04.2020
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
W związku z ujęciem w Wojewódzkim Planie Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na Terenie Województwa Łódzkiego z 2020 r. szkół w Kalinie i w Guzewie, w których dotychczas funkcjonowały obwodowe komisje wyborcze, jak
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2020 Utworzono: 10.04.2020
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w okresie czasowego zawieszenia bezposredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
W nawiązaniu do stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca br. informuje się, że w związku z czasowym zawieszeniem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie zgłaszanie kandydatów na członków obwodow
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2020 Utworzono: 26.03.2020
Informacja nt zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komijsi wyborczych
Wyborcy oraz pełnomocnicy komiteteów wyborczych mogą zgłaszać swoje kandydatury komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa do 10 kwietnia 2020 r. (pok.22, 34, 33 Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2020 Utworzono: 11.02.2020
Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2020 Utworzono: 05.03.2020
Postanowieniezmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2020 Utworzono: 28.02.2020
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2020 Utworzono: 18.02.2020
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2020 Utworzono: 18.02.2020
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2020 Utworzono: 18.02.2020
Informacja na temat mozliwości udzielenia pełnomocnictwa do głosowania oraz wzory druków
Informacja na temat mozliwości udzielenia pełnomocnictwa do głosowania oraz wzory druków
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2020 Utworzono: 13.02.2020
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wraz z załącznikami
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wraz z załącznikami
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2020 Utworzono: 11.02.2020
Informacja o mozliwości głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Informacja o mozliwości głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2020 Utworzono: 11.02.2020
Informacja na temat mozliwości dopisania do rejetrsu wyborców
Informacja na temat mozliwości dopisania do rejetrsu wyborców wraz ze wzorami druków.
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2020 Utworzono: 11.02.2020
Komunikat Komisarza Wyborczego I i II w Łodzi dot propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Komunikat Komisarza Wyborczego I i II w Łodzi dot propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2020 Utworzono: 10.02.2020
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2020 Utworzono: 11.02.2020
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2020 Utworzono: 07.02.2020
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Rzgów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Rzgów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2020 Utworzono: 07.02.2020

aktualne... Początek strony