Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w okresie czasowego zawieszenia bezposredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie

W nawiązaniu do stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca br. informuje się, że w związku z czasowym zawieszeniem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w okresie czasowego zawieszenia bezposredniej obsługi interesantów odbywać się może poprzez:
-wysłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rzgowie)
- wysłanie zgłoszenia scanem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@rzgow.pl z dopiskiem "zgłoszenie kandydatów do obwodowej komisji wyborczej" (nie jest wymagany podpis elektroniczny)
UWAGA - uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłaszania kandydatów dopuszczalne jest przez osobę zgłąszającą, a nie przez pełnomocnika wyborczego. 
Pytania można kierować pod numerem telefonu (42) 214-12-10 (sekretariat) -interesant zostanie połączony z pracownikem merytorycznym. Wzory druków do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce "Wybory i referenda" - "Wybory Prezydenckie 2020".

z up.
Małgorzata Rózga
zastępca burmistrza Rzgowa
powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Rózga
Informacja wytworzona przez Małgorzata Rózga dnia 26.03.2020
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 26.03.2020 12:34. Wygasa 31.05.2020 00:00. Odsłon 197
Początek strony