Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
- podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat
……………………………………
(nazwa stanowiska pracy)
Urzędzie Miejskim w Rzgowie
w ………………………………………
(nazwa i adres jednostki)

 

Burmistrz Rzgowa informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko

     podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat
urzędnicze - ……………………………………
(nazwa stanowiska pracy)
Urzędzie Miejskim w Rzgowie
w ………………………………………
     (nazwa i adres jednostki)
 
wybrana została Pani Joanna Gajda, zamieszkała w Uszczynie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

          Burmistrz Rzgowa Zarządzeniem Nr 282/2019 z dnia 20 września 2019 r. ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat stanowiło załącznik do ww. zarządzenia. Oferty można było składać do dnia 9 października 2019 r. do godz. 15.00.

 

          W wyniku ogłoszonego naborukandydatówna wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie wpłynęło 10 ofert. Pięć ofert spełniło wymagania formalne. Komisja Konkursowa przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatkami w dniu 21 października 2019 r.

 

          W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa zarekomendowała kandydatkę – Panią Joannę Gajdę do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

          W ocenie Komisji Konkursowej Pani Joanna Gajda wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wynikających z ustaw i rozporządzenia wskazanych w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat. Kandydatka legitymuje się wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego.

          Zdaniem Komisji Konkursowej Pani Joanna Gajda posiada wiedzę teoretyczną, umiejętności jak i doświadczenie zawodowe wymagane do pracy na stanowisku podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat. W ocenie Komisji Konkursowej kandydatka daje gwarancję właściwej realizacji zadań na stanowisku podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

 

          Komisja Konkursowa zarekomendowała Panią Joannę Gajdę do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat.

 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę poziom wiedzy kandydatki, posiadane przez nią
umiejętności i doświadczenie zawodowe, do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym
– podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
wybrana została Pani Joanna Gajda.

 

 

Rzgów, dnia 24 października 2019 r.           

 

                                                                                                                            Burmistrz Rzgowa

                                                                                                                        /-/ Mateusz Kamiński

 


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Mateusz Kamiński dnia 24.10.2019
Opublikowana przez Rafał Woźniak dnia 25.10.2019 08:34. Wygasa 29.02.2020 23:59. Odsłon 38125
Wersja : 1 2 3 
Początek strony