Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. oświaty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektora ds. oświaty
……………………………………
(nazwa stanowiska pracy)
Urzędzie Miejskim w Rzgowie
w ………………………………………
(nazwa i adres jednostki)

 

Burmistrz Rzgowa informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne
stanowisko

     podinspektora ds. oświaty
urzędnicze - ……………………………………
(nazwa stanowiska pracy)
Urzędzie Miejskim w Rzgowie
w ………………………………………
     (nazwa i adres jednostki)

 

wybrana została Pani Marzena Surmacz, zamieszkała w Starej Gadce.

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

          Burmistrz Rzgowa Zarządzeniem Nr 241/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. oświaty stanowiło załącznik do ww. zarządzenia. Oferty można było składać do dnia 6 sierpnia 2019 r. do godz. 17.00.

 

          W wyniku ogłoszonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Rzgowie wpłynęły 3 oferty. Dwie oferty spełniły wymagania formalne. Komisja Konkursowa przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatkami w dniu 9 sierpnia 2019 r.

 

          W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa zarekomendowała kandydatkę – Panią Marzenę Surmacz do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

          W ocenie Komisji Konkursowej Pani Marzena Surmacz wykazała się dobrą znajomością przepisów wynikających z ustaw i rozporządzeń wskazanych w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. oświaty.

          Zdaniem Komisji Konkursowej Pani Marzena Surmacz posiada wiedzę teoretyczną, umiejętności jak i doświadczenie zawodowe wymagane do pracy na stanowisku podinspektora ds. oświaty. W ocenie Komisji Konkursowej kandydatka daje gwarancję właściwej realizacji zadań na stanowisku podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

 

          Komisja Konkursowa zarekomendowała Panią Marzenę Surmacz do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora ds. oświaty.

 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę poziom wiedzy kandydatki, posiadane przez nią
umiejętności i doświadczenie zawodowe, do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym
– podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
wybrana została Pani Marzena Surmacz.

 

 

Rzgów, dnia 12 sierpnia 2019 r.                                                                                   

 

 

Burmistrz Rzgowa
 
/-/ Mateusz Kamiński

powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Mateusz Kamiński dnia 12.08.2019
Opublikowana przez Rafał Woźniak dnia 12.08.2019 11:15. Wygasa 30.11.2019 23:59. Odsłon 38125
Początek strony