Dane informacyjne

 

 


Niniejsza strona BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie jest stroną archiwalną i będzie dostępna do 30.06.2020 roku. Aktualne publikacje informacji w BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie odbywają sie pod adresem www.bip.rzgow.pl, na którą serdecznie zapraszamy.


 

 

ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE

W CZASIE EPIDEMII


WSZELKIE DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ W PUNKCIE
PODAWCZYM LUB W SKRZYNCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU
NADAL REKOMENDUJEMY ZAŁATWIANIE SPRAW DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ
SPRAWY WYMAGAJĄCEJ OSOBISTEJ WIZYTY W  URZĘDZIE, 
W SZCZEGÓLNOŚCI Z ZAKRESU :


-  REJESTRACJI STANU CYWILNEGO  tel. 42 214 – 12 – 10 wew. 103
-  EWIDENCJI LUDNOŚCI tel. 42 214 – 11 – 30  
-  DOWODÓW OSOBISTYCH  tel. 42 214 – 12 – 10   wew. 103
-  DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU, LUB DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  tel. 42 214 –11– 42
- DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI INWESTYCJI  tel. 42 214 – 12 – 10 wew. 132
- DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW tel. 42 214 – 11 – 42
- KORZYSTANIA Z WÓD , W ZAKRESIE ZGODY WODNOPRAWNEJ tel. 42 214 – 11 – 42
- ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH tel.  42 214 – 12 – 33


ZAŁATWIANE SĄ  PO WCZEŚNIEJSZYM , TELEFONICZNYM
UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY W URZĘDZIE CELEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI


Zalecamy przesyłanie pism:
- drogą elektroniczną na adres sekretariat@rzgow.pl
- poprzez platformę e-PUAP /UMRzgow/skrytka
- faksem na numer 42 214 12 07
- korespondencyjnie na adres Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95-030 Rzgów

Zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem
42 214 12 10
Wykaz numerów telefonów poszczególnych referatów :
Sekretariat – 42 214 12 10
Biuro Rady Miejskiej - 42 214 13 06
Skarbnik Miasta – 42 214 11 15
Sekretarz Gminy – 42 214 11 11
Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo:
     Geodeta – 42 214 12 09
     Gospodarka nieruchomościami – 42 214 11 42
Inwestycje – 42 214 11 09
Referat Komunalny – 42 214 12 33
Ewidencja Ludności - 42 214 11 30
USC, dowody osobiste – 42 214 12 10 wew. 103 
     alternatyny numer kontaktowy w sprawach dowodów osobistych / USC - 508 528 626
Księgowość - Podatki – 42 214 13 53
Księgowość Budżetowa – 42 214 14 45
Referat Ogólny – 42 227 82 12
Oświata – 42 214 12 10 wew. 126,  alternatyny numer kontaktowy 517 498 427

Starostwo Powiatowe:
     Ewidencja Gruntów / Budownictwo – 42 211 61 80
     Wydział Komunikacji – 42 214 14 84

Poniżej wskazujemy numery rachunków  bankowych,  na które  należy dokonywać wpłat tytułem :

-  podatków lokalnych i należności z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych
Nr 47 1240 3435 1111 0010 3653 0901 PEKAO SA I/O  w Rzgowie

- opłaty za odpady komunalne 
Nr 13 1240 3435 1111 0010 5073 5708 PEKAO SA I/O w Rzgowie


Informacje związane z podjęciem przez Prezesa Rady Ministrów decyzji wprowadzenia II etapu odmrażania gospodarki dot. m.in. możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli od dnia 6 maja 2020 roku.

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawoweji innych form wychowania przedszkolnego

Pytania i odpowiedzi

Komunikat MEN w sprawie przedszkoli


 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i prośbą Wojewody Łódzkiego z dnia 10 marca 2020 r. informujemy, iż wszystkie imprezy i wydarzenia kulturalne i sportowe zaplanowane w jednostkach organizacyjnych Gminy Rzgów zostają odwołane bezterminowo.

                                                                                                              Burmistrz Rzgowa

                                                                                                          /-/ Mateusz Kamiński


 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ Z ZAKRESU SPRAW USC

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ Z ZAKRESU DOWODÓW OSOBISTYCH i EWIDENCJI LUDNOŚCI

 

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w okresie czasowego zawieszenia bezposredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie


 

ODPADY KOMUNALNE:   HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2020r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI ZA ODPADY-2020r.

ZMIANA STAWEK ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH-INFORMACJA

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(Rzgów, ul. Ogrodowa 115),

 

od Kwietnia 2020 roku będzie nieczynny w Soboty do
odwołania

 


 

Informacje dotyczące działania w ramach projektu pt.: "Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców"

 


Misją Urzędu Miejskiego w Rzgowie jest zapewnienie należytego, sprawnego, fachowego realizowania przez urząd zadań własnych gminy, zleconych i powierzonych gminie oraz tworzenie warunków dla rozwoju gminy i jej mieszkańców.


   Informacje podstawowe o jednostce

Informacje ogólne:

1

Pełna nazwa jednostki samorządu terytorialnego

GMINA RZGÓW

2

Kod terytorialny jednostki samorządu terytorialnego

 - do 2005.12.31
1006102
 - od 2006.01.01
1006103- Rzgów
1006104- Rzgów miasto
1006105- Rzgów obszar wiejski

3

Województwo

łódzkie

4

Powiat

łódzki-wschodni

5

Gmina

Rzgów (gmina miejsko-wiejska)

6

Adres

95 030 Rzgów,
Plac 500 – lecia 22

7

NIP

728-260-60-12

8

REGON

472057827

9

Telefon

(42) 214-12-10

10

Faks

(42) 214-12-07

11

Strona WWW

www.rzgow.pl

12

Adres podmiotowej strony BIP

http://bip.rzgow.pl

13

E-mail

sekretariat@rzgow.pl

14

Godziny pracy

poniedziałek –piątek
/oprócz wtorku/

wtorek

od - do

07:00 - 15:00

09:00 - 17:00

15

Ustawowa liczba radnych

15

16

Liczba mieszkańców

Statystyka stałych mieszkańców na dzień 31-10-2017

17

Powierzchnia ogółem (w km2)

66

18

HERB

Podstawa prawna istnienia JST

Ustawa o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r.

Dz.U.01.142.1591
ustawa o sam gmin.rtf

Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
z dnia 24 lipca 1998 r.

Dz.U.98.96.603
ustawa o podz teryt.rtf

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901 - PEKAO SA I/O w Rzgowie - rachunek bankowy do wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy dokonywaniu czynności urzędowych podlegających opłatom oraz dokonywania wpłat podatków lokalnych i należności z tytułu zawartych umów cywilno - prawnych.

 

 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Sowa
Informacja wytworzona przez Michał Sowa dnia 05.05.2020
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 06.05.2020. Odsłon 8564, Wersja 234drukuj
Wersja : lewy  224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 
Początek strony