Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  59472
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  26693
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  26176
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  25952
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  20305
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  15099
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  13970
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  11945
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  11539
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  11130
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  10808
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  9434
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  8709
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  8329
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  8103
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  7349
>Informacje>Dane informacyjne  6648
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6564
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  5633
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5274
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  5168
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  4638
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4046
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  4018
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  3928
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  3810
>Informacje>Redakcja BIP-u  3748
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  3608
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  3468
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  3458
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  3404
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3039
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3037
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3009
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  2992
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  2932
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  2927
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  2881
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  2739
>Prawo miejscowe>Statut  2724
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  2689
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  2674
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  2673
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  2560
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  2509
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  2505
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  2419
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  2401
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  2382
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2304
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  2300
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2269
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2192
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2153
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  2137
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2114
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2077
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2057
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2009
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  1984
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  1965
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  1934
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  1864
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  1840
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  1824
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  1765
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  1736
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1682
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1674
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  1657
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  1635
>Informacje>Informacja publiczna  1624
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  1567
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  1547
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  1492
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  1492
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  1432
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  1410
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  1395
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1376
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  1360
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  1355
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  1345
>Menu podmiotowe>Linki  1343
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  1319
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  1305
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1280
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1249
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  1214
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1208
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  1201
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1190
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  1186
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1177
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1146
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1134
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1111
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1103
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1074
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1065
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1060
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1039
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1035
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1026
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1009
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  986
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  980
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  978
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  968
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  947
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  933
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  920
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  916
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  911
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  903
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  893
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  891
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  877
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  833
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  829
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  816
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  788
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  787
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
>Informacje>Polityka prywatności  780
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  743
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  743
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  737
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  737
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  736
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  723
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  722
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  711
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  708
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  699
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  692
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  691
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  681
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  674
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  665
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  654
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  651
>Jednostki organizacyjne>Orlik  631
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  626
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  625
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  622
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  606
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  598
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  597
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  596
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  593
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  587
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  578
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  574
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  560
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  550
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  548
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  532
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  518
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  517
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  503
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  495
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  492
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  492
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  491
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  475
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  462
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  448
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  424
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  419
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  415
Urząd>Petycje>Urząd  406
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  396
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  394
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  393
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  392
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  379
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  378
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  351
Urząd>Petycje>Petycje informacje  346
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg  345
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Urząd>Petycje>Rada Miejska  338
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  337
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  334
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  324
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  322
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  320
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  306
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  298
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  291
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  278
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  237
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  207
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  203
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  175
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  144
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  134
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
>>Menu podmiotowe  114
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  45
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  38
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony