Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  60102
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  27638
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  27384
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  26747
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  20864
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  15929
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  14740
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  12460
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  12430
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  11724
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  11069
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  9702
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  9116
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  8964
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  8414
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  7984
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  6972
>Informacje>Dane informacyjne  6971
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6584
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  6468
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  5830
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5299
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  5261
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  4850
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  4273
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4269
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4146
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  4057
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4007
>Informacje>Redakcja BIP-u  3934
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  3790
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  3729
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  3652
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3213
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3201
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3188
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3176
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3117
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  2983
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  2958
>Prawo miejscowe>Statut  2916
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  2906
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  2896
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  2859
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  2848
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  2768
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  2684
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  2644
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  2642
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  2591
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  2480
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2477
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2471
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2384
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2383
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  2362
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2336
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2305
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2263
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2238
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2183
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2161
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2130
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2084
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2057
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2045
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  1980
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  1956
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  1904
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1862
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  1771
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  1751
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  1749
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1738
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  1681
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  1671
>Informacje>Informacja publiczna  1635
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  1623
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  1620
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  1584
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  1577
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  1557
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1549
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  1523
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  1490
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  1483
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1448
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1443
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  1404
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  1400
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1381
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1364
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1339
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1338
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1310
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1299
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1291
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1259
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1233
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1229
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1215
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1202
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1199
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1192
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1183
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1181
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1163
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1147
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1136
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1136
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1112
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1112
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1101
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1081
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1062
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  1055
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1028
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1003
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  981
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  977
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  965
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  964
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  964
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  955
>Informacje>Polityka prywatności  940
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  938
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  916
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  915
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  905
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  904
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  889
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  881
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  881
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  855
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  852
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  851
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  851
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  850
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  847
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  847
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  836
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  834
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  833
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  784
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
>Jednostki organizacyjne>Orlik  778
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  777
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  776
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  750
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  747
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  744
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  737
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  734
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  715
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  713
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  696
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  690
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  677
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  669
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  664
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  652
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  646
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  636
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  633
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  626
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  620
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  607
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  591
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  582
Urząd>Petycje>Urząd  581
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  579
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  577
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  561
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  519
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  506
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg  502
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  501
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  500
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  499
Urząd>Petycje>Petycje informacje  495
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  487
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  474
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  469
Urząd>Petycje>Rada Miejska  468
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  466
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  462
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  439
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  422
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  407
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  401
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  395
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  374
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  283
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  240
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  179
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  147
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  137
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
>>Menu podmiotowe  118
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  47
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  42
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony