Statystyki odwiedzin Biuletynu


>Przetargi>Oferta przetargowa  53442
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  21558
>Przetargi>Wyniki przetargów  18233
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  17937
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  17555
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  9277
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  8131
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  7582
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia od 2007  5974
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  5625
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  5450
Urząd>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  4891
>Informacje>Dane informacyjne  4151
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  4149
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  3451
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  2854
>Informacje>Redakcja BIP-u  2783
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  2652
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  2633
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  2562
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  2415
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  2347
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Posiedzenia Komisji  2069
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  2057
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  2042
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  2007
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  1992
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  1923
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  1920
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  1704
>Informacje>Informacja publiczna  1549
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  1479
>Prawo miejscowe>Statut  1419
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Strategia rozwoju  1389
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  1365
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1315
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1299
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  1242
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  1235
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  1231
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  1217
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1196
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1102
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  1009
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  1008
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  923
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  903
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  897
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  884
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  868
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  836
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  827
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  794
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  717
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  709
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  667
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  640
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  635
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  621
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  615
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  608
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Rewizyjnej  598
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  595
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  576
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  570
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  557
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012>Budżet 2012 - informacje  557
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013>Budżet 2013 - informacje  553
>Przetargi>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  535
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  478
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  477
>Przetargi>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  476
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  470
Urząd>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  461
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  458
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  440
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  435
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  429
Urząd>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  427
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  412
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  395
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
>Menu tematyczne>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  371
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  354
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  331
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  329
Urząd>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  317
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  294
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  294
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  283
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  281
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  269
>Przetargi>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  269
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  268
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  263
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  261
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014>Budżet 2014 - informacje  256
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  249
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  247
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  246
>Informacje>Polityka prywatności  244
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  239
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  235
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  234
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  231
>Przetargi>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  229
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  218
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  214
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  213
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  208
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  195
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Urząd>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  180
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  179
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  177
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  172
Urząd>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  166
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  166
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  157
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  146
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  146
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  142
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  138
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  131
>Jednostki organizacyjne>Orlik  129
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  115
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  113
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  112
Urząd>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  103
Urząd>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  93
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  89
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  88
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  84
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  83
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  76
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  71
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  64
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  20
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  16
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony