Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  65050
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  37342
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  34228
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  29687
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24058
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  20559
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  18835
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  18586
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  17789
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  17516
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018  14554
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14365
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  12408
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  11986
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  11421
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  11024
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10733
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10463
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10346
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9292
>Informacje>Dane informacyjne  8190
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  8183
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6704
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  6483
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6273
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5910
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  5639
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5539
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5471
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5318
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4939
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  4791
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4771
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4718
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  4696
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4647
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4541
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4356
>Informacje>Redakcja BIP-u  4331
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3955
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3903
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3898
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  3838
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3812
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3790
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3682
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tys. euro  3620
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3619
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3617
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3460
>Prawo miejscowe>Statut  3392
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tys. euro  3368
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3228
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3197
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3070
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  3006
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2992
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2991
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2970
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2900
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2888
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2863
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2858
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2841
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2800
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2747
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2689
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2678
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2659
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  2649
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2593
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2569
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tys. euro  2521
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2446
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2425
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2405
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2399
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2390
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2316
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2274
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tys. euro  2250
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2222
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2211
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2200
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2183
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2142
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2088
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2081
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2072
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2071
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2069
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2061
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2055
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1997
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  1996
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1970
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1965
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1952
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1880
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  1839
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1794
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1792
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1786
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1768
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  1766
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1749
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1742
>Informacje>Informacja publiczna  1736
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1710
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1707
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1699
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1680
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1675
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1661
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1648
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1630
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1623
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1607
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1607
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1587
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1564
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1541
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1525
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1521
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1520
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1511
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1500
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1458
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1455
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1364
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1353
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1316
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1306
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1303
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1293
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  1282
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1278
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1259
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2018  1258
>Informacje>Polityka prywatności  1258
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1230
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1230
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1217
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1194
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1193
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1148
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1140
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1136
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1135
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  1131
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1121
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1114
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  1114
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1112
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1099
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1084
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1071
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1070
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1068
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1057
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  1053
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1033
Urząd>Petycje>Urząd  1030
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  1021
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1020
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1018
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1014
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  981
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  980
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  919
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  912
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  909
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów  902
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  898
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  888
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  879
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  876
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  824
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  823
Urząd>Petycje>Rada Miejska  821
Urząd>Petycje>Petycje informacje  800
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  728
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  727
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  713
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  677
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  677
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  628
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  620
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  608
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  575
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  525
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola  486
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  426
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  410
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  388
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  341
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  314
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  287
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  282
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  241
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  239
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  194
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  179
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023  178
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  169
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  162
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  154
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2018  128
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2023  121
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Przetargi>Przetargi 2019>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  96
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Posiedzenia Komisji  91
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  87
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Poradnia  80
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2018  65
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2018  57
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Punkty konsultacyjne  52
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2019  52
Przetargi>Przetargi 2019>Przetarg na nieruchomości  47
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2018 - 2023  47
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2019 r.  39
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2018 - 2023  26
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2019  25
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Wzory druków  15
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2019  11
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2019  9
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  8
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  5
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
>>  2
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Uchwały Komisji  1
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Początek strony