Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  64703
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  36940
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  33506
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  29593
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24025
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  20065
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  18468
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  18178
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  17279
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  17063
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  14295
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14250
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  12183
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  11957
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10711
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  10519
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10306
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9198
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  9136
>Informacje>Dane informacyjne  8164
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  8050
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  7954
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6671
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  6457
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6270
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5893
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5508
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  5480
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5471
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5284
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4917
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4734
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4699
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  4626
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4600
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  4548
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4488
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4319
>Informacje>Redakcja BIP-u  4298
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3930
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3857
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3849
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3771
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  3759
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3732
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3601
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3585
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tys. euro  3558
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3530
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3443
>Prawo miejscowe>Statut  3346
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tys. euro  3283
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3206
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3184
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3055
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2983
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2954
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2931
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2915
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2868
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2858
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2839
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2821
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2819
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2727
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2726
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2652
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2639
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2617
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2551
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  2537
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2537
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tys. euro  2477
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2429
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2402
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2372
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2371
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2341
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2241
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tys. euro  2228
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2219
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2197
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2184
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2183
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2158
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2105
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2058
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2058
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2058
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2044
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2036
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2035
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2022
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1985
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  1977
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1941
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1937
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1932
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1869
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1784
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1776
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1743
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  1743
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1738
>Informacje>Informacja publiczna  1736
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1731
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1728
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1688
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1686
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1683
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1666
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  1663
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1663
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1626
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1614
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1610
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1598
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1587
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1586
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1566
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1553
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1514
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1511
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1505
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1505
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1488
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1463
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1445
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1444
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1354
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1342
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1306
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1305
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1294
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  1272
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1272
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1250
>Informacje>Polityka prywatności  1244
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1233
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1214
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1193
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1192
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1176
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1166
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1140
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1130
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1126
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  1116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1106
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1105
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1103
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1096
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1084
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1083
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1068
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1059
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1057
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  1038
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1029
Urząd>Petycje>Urząd  1019
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1019
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1013
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1006
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1004
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  978
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  968
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  907
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów  884
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  883
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  879
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  868
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  863
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  849
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  823
Urząd>Petycje>Rada Miejska  810
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  808
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  803
Urząd>Petycje>Petycje informacje  791
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  789
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  765
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  718
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  701
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  667
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  664
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  617
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  607
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  600
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  565
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  538
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  503
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola niepubliczne  450
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  399
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2018  373
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  370
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  326
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  285
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  283
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  282
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  241
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  211
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  179
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  169
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  166
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  141
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  95
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  87
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
>>  2
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Początek strony