Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  59727
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  27165
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  26587
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  26472
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  20490
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  15611
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  14339
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  12256
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  11993
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  11428
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  10957
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  9585
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  8936
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  8643
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  8309
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  7694
>Informacje>Dane informacyjne  6850
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6575
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  5758
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  5353
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5285
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  5209
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  4913
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  4761
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4176
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  4169
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4077
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  3929
>Informacje>Redakcja BIP-u  3859
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  3757
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  3729
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  3612
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  3541
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3147
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3143
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3134
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3105
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3017
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  2871
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  2847
>Prawo miejscowe>Statut  2843
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  2819
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  2816
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  2709
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  2701
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  2629
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  2564
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  2562
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  2552
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  2472
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2414
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2404
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  2322
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2315
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2302
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2260
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2205
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2203
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2158
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  2093
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2093
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2091
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2077
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  1977
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  1975
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  1965
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  1897
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  1889
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1800
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  1766
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1701
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  1696
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  1685
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  1669
>Informacje>Informacja publiczna  1630
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  1613
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  1585
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  1556
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  1521
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  1498
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  1481
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1479
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  1477
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  1431
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  1425
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1401
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  1393
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1371
>Menu podmiotowe>Linki  1343
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  1331
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  1316
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1307
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1304
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1288
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1277
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1239
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1238
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1210
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1207
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1177
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1157
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1154
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1136
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1131
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1111
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1103
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1098
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1089
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1074
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1074
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1069
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1059
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1057
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1039
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1022
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  997
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  975
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  956
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  934
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  926
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  915
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  900
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  896
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  895
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  894
>Informacje>Polityka prywatności  891
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  866
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  846
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  842
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  841
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  841
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  829
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  813
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  811
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  799
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  792
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  784
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  781
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  772
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  757
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  750
>Jednostki organizacyjne>Orlik  732
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  730
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  727
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  727
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  723
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  714
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  697
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  695
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  688
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  682
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  681
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  679
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  675
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  661
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  640
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  628
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  621
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  619
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  612
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  611
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  604
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  602
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  601
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  598
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  589
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  587
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  575
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  556
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  538
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  516
Urząd>Petycje>Urząd  509
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  505
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  494
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  478
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  454
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  452
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg  452
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  449
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  448
Urząd>Petycje>Petycje informacje  444
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  443
Urząd>Petycje>Rada Miejska  418
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  408
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  408
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  407
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  386
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  383
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  376
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  365
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  358
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  350
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  237
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  176
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  162
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  145
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  135
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
>>Menu podmiotowe  114
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  45
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  39
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony