Statystyki odwiedzin Biuletynu


>Przetargi>Oferta przetargowa  53067
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  21458
>Przetargi>Wyniki przetargów  18088
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  17627
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  17365
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  9094
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  8024
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  7534
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia od 2007  5882
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  5613
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  5390
Urząd>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  4805
>Informacje>Dane informacyjne  4101
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  4053
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  3444
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  2834
>Informacje>Redakcja BIP-u  2763
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  2597
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  2560
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  2533
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  2395
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  2334
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Posiedzenia Komisji  2042
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  2031
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  2013
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  2005
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  1908
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  1896
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  1804
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  1671
>Informacje>Informacja publiczna  1549
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  1461
>Prawo miejscowe>Statut  1408
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Strategia rozwoju  1383
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  1336
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1313
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1264
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  1226
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  1218
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  1211
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  1192
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1190
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1087
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  996
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  989
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  898
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  897
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  883
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  865
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  862
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  810
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  779
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  760
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  711
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  699
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  666
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  640
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  621
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  618
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  613
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  601
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  589
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Rewizyjnej  571
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  570
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  557
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012>Budżet 2012 - informacje  555
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013>Budżet 2013 - informacje  549
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  540
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  477
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  470
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  464
Urząd>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  458
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  451
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  428
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  425
Urząd>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  420
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  415
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  403
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  395
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
>Menu tematyczne>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  357
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  346
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  331
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  317
>Przetargi>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  311
Urząd>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  306
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  290
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  288
>Przetargi>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  285
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  276
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  273
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  268
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  268
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  263
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  260
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  249
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  244
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  242
>Informacje>Polityka prywatności  240
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014>Budżet 2014 - informacje  237
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  234
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  231
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  231
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  227
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  217
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  212
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  211
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  206
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  195
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
>Przetargi>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  186
Urząd>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  176
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  176
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  175
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  172
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  166
Urząd>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  165
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  153
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  144
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  138
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  138
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  131
>Jednostki organizacyjne>Orlik  120
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  115
>Przetargi>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  112
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  112
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  110
Urząd>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  93
Urząd>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  91
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  89
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  87
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  83
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  82
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  76
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  71
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  64
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  20
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  16
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony