Statystyki odwiedzin Biuletynu


>Przetargi>Oferta przetargowa  55527
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  22400
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  18979
>Przetargi>Wyniki przetargów  18813
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  18571
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  10029
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  8954
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  8445
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia od 2007  6520
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  5880
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  5768
Urząd>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  5264
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  4589
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  4505
>Informacje>Dane informacyjne  4460
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  3536
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  3065
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  3012
>Informacje>Redakcja BIP-u  2893
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  2830
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  2733
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  2643
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  2589
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  2412
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Posiedzenia Komisji  2271
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  2181
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  2152
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  2138
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  2077
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  2070
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  1833
>Przetargi>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  1633
>Prawo miejscowe>Statut  1591
>Informacje>Informacja publiczna  1551
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  1525
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  1467
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1457
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Strategia rozwoju  1450
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  1370
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1363
>Menu podmiotowe>Linki  1343
>Przetargi>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  1330
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  1325
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  1310
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  1297
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  1296
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1268
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1144
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  1140
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  1068
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  1020
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1002
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  990
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  950
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  938
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  914
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  907
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  772
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  769
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  768
>Przetargi>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  762
>Przetargi>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  705
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  696
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  695
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  691
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Rewizyjnej  680
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  679
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  670
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  656
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  652
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  651
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013>Budżet 2013 - informacje  614
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012>Budżet 2012 - informacje  591
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  583
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  546
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  539
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  535
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  530
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  526
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  512
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  511
Urząd>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  510
Urząd>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  507
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  471
>Menu tematyczne>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  467
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  460
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  422
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014>Budżet 2014 - informacje  422
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  390
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  377
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Urząd>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  361
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  358
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  348
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  342
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  335
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  308
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  300
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  298
>Informacje>Polityka prywatności  297
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  294
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  283
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  283
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  283
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  274
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  273
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  267
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  261
>Przetargi>Przetargi na nieruchomości  255
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  248
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  244
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  240
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  227
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  226
Urząd>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  217
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  208
Urząd>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  203
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  201
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  201
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  188
>Jednostki organizacyjne>Orlik  174
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  173
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  169
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  163
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  163
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  151
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  149
Urząd>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  148
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  133
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  124
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  113
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  109
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  108
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  107
Urząd>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  106
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  102
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  100
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  93
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  91
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  90
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  45
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  38
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  22
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  20
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  15
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony