Statystyki odwiedzin Biuletynu


>Przetargi>Oferta przetargowa  50741
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  20831
>Przetargi>Wyniki przetargów  17261
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  16526
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  16519
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  8618
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  7640
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  7264
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia od 2007  5540
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  5531
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  5220
Urząd>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  4505
>Informacje>Dane informacyjne  3903
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  3800
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  3370
>Informacje>Redakcja BIP-u  2700
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  2579
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  2462
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  2450
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  2308
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  2276
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  2273
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  1964
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  1892
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  1862
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Posiedzenia Komisji  1822
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  1794
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  1759
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  1563
>Informacje>Informacja publiczna  1548
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  1405
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  1365
>Menu podmiotowe>Linki  1343
>Prawo miejscowe>Statut  1330
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Strategia rozwoju  1320
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1260
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  1244
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  1178
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1147
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  1146
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  1122
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  1100
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1075
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1046
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  930
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  893
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  889
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  836
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  814
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  804
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  710
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  680
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  675
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  661
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  643
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  623
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  592
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  566
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  561
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  559
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012>Budżet 2012 - informacje  515
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  498
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  491
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013>Budżet 2013 - informacje  489
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  480
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Rewizyjnej  461
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  446
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  435
Urząd>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  410
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  389
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  389
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  381
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  367
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  366
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  363
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  355
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  312
Urząd>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  309
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  304
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Menu tematyczne>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  283
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  280
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  274
Urząd>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  264
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  257
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  249
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  246
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  245
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  243
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  239
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  227
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  223
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  220
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  219
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  219
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  217
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  203
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  202
>Informacje>Polityka prywatności  199
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  197
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  191
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  188
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  187
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  186
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  166
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014>Budżet 2014 - informacje  165
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  161
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  160
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  158
Urząd>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  145
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  143
Urząd>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  140
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  139
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  138
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  130
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  128
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  120
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  111
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  108
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  89
Urząd>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  80
>Jednostki organizacyjne>Orlik  78
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  76
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  76
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  68
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  66
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  63
Urząd>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  60
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  60
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  55
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  50
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  17
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  15
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony