Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  65433
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  38164
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  36047
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  29885
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24160
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  21040
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  19463
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  19100
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  18041
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  17619
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018  14686
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14441
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  12771
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  12121
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  12021
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  11779
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  11648
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10781
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10398
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9411
>Informacje>Dane informacyjne  8318
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  8279
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6717
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory samorządowe 2014  6506
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6339
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  6006
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5942
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5569
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5479
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5379
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  5139
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4973
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4827
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  4796
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4751
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4704
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  4702
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4571
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4413
>Informacje>Redakcja BIP-u  4376
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3987
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3969
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3946
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3944
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  3929
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  3889
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3823
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3784
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3698
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tys. euro  3695
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3668
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3485
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tys. euro  3467
>Prawo miejscowe>Statut  3437
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3315
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3257
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3103
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  3086
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  3054
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  3054
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  3023
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2936
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2925
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2896
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2891
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2878
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2865
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2784
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  2783
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2739
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2726
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2720
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2642
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2615
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tys. euro  2605
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2566
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2479
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2446
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2445
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2439
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2419
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2320
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tys. euro  2309
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2260
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2252
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2221
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2219
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2207
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2146
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2133
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2120
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2106
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2104
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2098
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2094
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  2036
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  2018
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  2013
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  2000
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1996
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  1974
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  1930
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1906
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1846
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1845
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1826
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1816
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1802
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1766
>Informacje>Informacja publiczna  1740
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1735
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1734
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1721
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1712
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1701
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1697
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1693
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1679
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1669
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1645
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1626
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1620
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1592
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1589
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1556
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1544
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1539
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1538
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1525
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1489
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1481
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1382
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1378
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1358
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1335
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1326
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1325
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory samorządowe 2018  1315
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1310
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Referendum Ogólnokrajowe  1308
>Informacje>Polityka prywatności  1287
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1285
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1284
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1273
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  1249
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1243
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1235
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1217
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1171
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1168
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1161
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  1161
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1148
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1147
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1141
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1131
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1123
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1096
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  1095
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1093
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1090
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1088
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na ławników  1086
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1070
Urząd>Petycje>Urząd  1058
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1056
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1047
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1038
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1035
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  1008
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  993
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  963
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  961
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów  935
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  926
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  915
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  902
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  902
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  895
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  847
Urząd>Petycje>Rada Miejska  845
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  841
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  829
Urząd>Petycje>Petycje informacje  819
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  749
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  743
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  733
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  699
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  696
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2023  674
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  644
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  635
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  625
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  592
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola  520
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023  481
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  446
Przetargi>Przetargi 2019>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  436
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  430
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  369
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  341
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Przetargi>Przetargi 2019>Przetarg na nieruchomości  316
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  309
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2018  304
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  288
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  282
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019  273
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  243
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  230
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Posiedzenia Komisji  228
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2019  223
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  201
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  185
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  181
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  171
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2019  169
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2018 - 2023  154
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2019 r.  148
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Poradnia  145
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2019  128
>>Menu podmiotowe  120
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2018 - 2023  119
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2018  100
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Punkty konsultacyjne  97
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2018  97
Prawo miejscowe>Raport o stanie Gminy Rzgów>Raport o stanie Gminy Rzgów za 2018r.  89
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  87
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2019  82
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  81
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji  67
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  56
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Rewizyjnej  45
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Wzory druków  42
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  38
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
>Jak załatwić sprawę>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  19
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Uchwały Komisji  1
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Początek strony