Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  64731
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  37125
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  33828
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  29633
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24034
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  20267
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  18635
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  18385
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  17623
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  17382
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  14458
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14303
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  12286
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  11969
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  10792
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10720
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10324
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10323
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  9338
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9239
>Informacje>Dane informacyjne  8173
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  8068
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6683
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  6477
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6273
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5903
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  5555
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5525
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5471
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5300
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4924
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4752
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4704
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  4661
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  4653
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4615
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4532
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4330
>Informacje>Redakcja BIP-u  4308
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3938
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3875
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3860
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  3800
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3775
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3768
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3635
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3594
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tys. euro  3582
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3551
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3450
>Prawo miejscowe>Statut  3361
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tys. euro  3325
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3210
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3190
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3061
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2990
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2970
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2947
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2937
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2882
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2870
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2843
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2833
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2826
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2756
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2735
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2669
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2656
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2636
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  2585
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2563
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2551
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tys. euro  2491
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2436
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2418
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2385
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2381
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2355
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2281
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2250
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tys. euro  2236
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2200
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2199
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2198
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2163
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2122
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2078
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2063
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2063
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2060
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2053
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2050
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2034
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1989
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  1984
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1947
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1947
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1943
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1872
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  1800
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1787
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1782
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1759
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1754
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1737
>Informacje>Informacja publiczna  1736
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1733
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  1715
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1703
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1694
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1691
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1670
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1666
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1631
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1628
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1615
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1601
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1599
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1596
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1575
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1558
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1519
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1519
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1514
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1510
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1498
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1480
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1448
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1447
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1357
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1346
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1309
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1306
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1297
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1282
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  1276
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1259
>Informacje>Polityka prywatności  1249
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1247
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2018  1226
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1223
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1215
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1201
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1181
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1173
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1148
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1134
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1129
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1127
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  1122
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1108
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1106
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1104
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1093
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1084
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1068
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1063
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1063
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  1046
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1044
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1024
Urząd>Petycje>Urząd  1023
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1017
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1011
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1008
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  979
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  972
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  938
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  909
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  905
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  905
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów  893
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  886
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  885
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  871
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  867
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  823
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  814
Urząd>Petycje>Rada Miejska  813
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  807
Urząd>Petycje>Petycje informacje  794
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  721
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  705
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  670
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  669
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  630
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  621
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  610
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  603
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  593
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  568
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola  475
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  402
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  378
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  334
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  302
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  287
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  282
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  241
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  227
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  180
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  179
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  169
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  149
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  109
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  87
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Poradnia  53
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Punkty konsultacyjne  30
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2019  8
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Wzory druków  6
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
>>  2
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Początek strony