Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 10.12.2019 r. (wtorek) z dn. 09-12-2019 Ogłoszenia 09.12.2019 15:03 Dorota Szafrańska
2 Zmieniono przetarg :Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie z dn. 09-12-2019 Przetargi 09.12.2019 14:00 Paulina Skiba
3 Zmieniono przetarg :Budowa chodnika w Czyżeminku z dn. 09-12-2019 Przetargi 09.12.2019 13:57 Paulina Skiba
4 Zmieniono przetarg :Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – II etap z dn. 09-12-2019 Przetargi 09.12.2019 13:43 Paulina Skiba
5 Zmieniono ogłoszenie: ODPADY KOMUNALNE z dn. 09-12-2019 Ogłoszenia 09.12.2019 13:40 Mateusz Szczepaniak
6 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 09.12.2019 13:38 Mateusz Szczepaniak
7 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 09.12.2019 12:56 Michał Sowa
8 Zmieniono przetarg :Zaproszenie do składania ofert cenowych na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Rzgowie w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” z dn. 09-12-2019 Przetargi 09.12.2019 12:45 Michał Sowa
9 Zmieniono przetarg :Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – II etap z dn. 09-12-2019 Przetargi 09.12.2019 12:12 Paulina Skiba
10 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 326/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019 z dn. 09-12-2019 Ogłoszenia 09.12.2019 10:42 Rafał Woźniak
11 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 323/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036 z dn. 09-12-2019 Ogłoszenia 09.12.2019 10:41 Rafał Woźniak
12 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 320/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019 z dn. 09-12-2019 Ogłoszenia 09.12.2019 10:38 Rafał Woźniak
13 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 312/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019 z dn. 09-12-2019 Ogłoszenia 09.12.2019 10:37 Rafał Woźniak
14 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 09.12.2019 10:37 Michał Sowa
15 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 310/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019 z dn. 09-12-2019 Ogłoszenia 09.12.2019 10:36 Rafał Woźniak
16 Zmieniono przetarg :Budowa chodnika w Czyżeminku z dn. 09-12-2019 Przetargi 09.12.2019 10:29 Paulina Skiba
17 Zmieniono przetarg :Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – II etap z dn. 09-12-2019 Przetargi 09.12.2019 10:22 Paulina Skiba
18 Dodano przetarg :Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wyżywienia dzieci w ramach projektu „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” Poddziałanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, projekt jest współfinansowany ze ś z dn. 09-12-2019 Przetargi 09.12.2019 10:20 Michał Sowa
19 Zmieniono przetarg :Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie z dn. 09-12-2019 Przetargi 09.12.2019 10:09 Paulina Skiba
20 Zmieniono wiadomość: Kontrole zewnętrzne Wiadomości 09.12.2019 8:30 Michał Sowa
21 Zmieniono ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 10.12.2019 r. (wtorek) z dn. 07-12-2019 Ogłoszenia 07.12.2019 13:35 Dorota Szafrańska
22 Zmieniono wiadomość: Kontrole zewnętrzne Wiadomości 07.12.2019 11:13 Michał Sowa
23 Dodano ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 10.12.2019 r. (wtorek) z dn. 07-12-2019 Ogłoszenia 07.12.2019 7:24 Dorota Szafrańska
24 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 318/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Rzgów na 2020 rok z dn. 06-12-2019 Ogłoszenia 06.12.2019 12:03 Rafał Woźniak
25 Zmieniono wiadomość: Referaty i samodzielne stanowiska Wiadomości 06.12.2019 11:42 Michał Sowa

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 483  prawy

Do druku Początek strony