Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Budżet 2019 Wiadomości 06.04.2020 10:40 Michał Sowa
2 Zmieniono wiadomość: Budżet 2019 Wiadomości 04.04.2020 10:30 Michał Sowa
3 Dodano ogłoszenie: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 03-04-2020 Ogłoszenia 03.04.2020 23:14 Rafał Woźniak
4 Dodano ogłoszenie: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 03-04-2020 Ogłoszenia 03.04.2020 23:12 Rafał Woźniak
5 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 03.04.2020 10:50 Mateusz Szczepaniak
6 Zmieniono ogłoszenie: ODPADY KOMUNALNE z dn. 03-04-2020 Ogłoszenia 03.04.2020 10:49 Mateusz Szczepaniak
7 Zmieniono ogłoszenie: ODPADY KOMUNALNE z dn. 03-04-2020 Ogłoszenia 03.04.2020 10:48 Mateusz Szczepaniak
8 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 03.04.2020 10:42 Rafał Woźniak
9 Dodano przetarg :Oświetlenie ulicy Klonowej z dn. 01-04-2020 Przetargi 01.04.2020 9:35 Zbigniew Snelewski
10 Dodano wiadomość: Deklaracja Dostępności Wiadomości 31.03.2020 14:50 Paweł Gajda
11 Dodano ogłoszenie: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne z dn. 31-03-2020 Ogłoszenia 31.03.2020 14:45 Justyna Pierzyńska
12 Dodano pozycję menu: Deklaracja Dostępności Menu 31.03.2020 14:14 Redakcja BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie
13 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Deklaracja Dostępności Menu 31.03.2020 14:11 Redakcja BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie
14 Zmieniono wiadomość: Punkty konsultacyjne Wiadomości 31.03.2020 13:49 Michał Sowa
15 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 30.03.2020 12:32 Michał Sowa
16 Dodano ogłoszenie: postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy Poś, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją z dn. 30-03-2020 Ogłoszenia 30.03.2020 11:28 Magdalena Górska
17 Dodano ogłoszenie: Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi z dn. 30-03-2020 Ogłoszenia 30.03.2020 11:22 Magdalena Górska
18 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2020 z dn. 06-03-2020 Uchwały 30.03.2020 9:40 Dorota Szafrańska
19 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2020 z dn. 06-03-2020 Uchwały 30.03.2020 9:39 Dorota Szafrańska
20 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2020 z dn. 06-03-2020 Uchwały 30.03.2020 9:37 Dorota Szafrańska
21 Zmieniono wiadomość: Zapis obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej 2020 Wiadomości 27.03.2020 7:32 Rafał Woźniak
22 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego z dn. 26-03-2020 Ogłoszenia 26.03.2020 14:54 Rafał Woźniak
23 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 26.03.2020 12:39 Rafał Woźniak
24 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 26.03.2020 12:38 Rafał Woźniak
25 Dodano ogłoszenie: Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w okresie czasowego zawieszenia bezposredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie z dn. 26-03-2020 Ogłoszenia 26.03.2020 12:34 Małgorzata Rózga

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 505  prawy

Do druku Początek strony