Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono protokół : Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów nr. RM-KGBiF/5/09/19 Protokoły 23.10.2019 15:48 Dorota Szafrańska
2 Dodano protokół : Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów nr. RM-KGBiF/5/092/19 Protokoły 23.10.2019 15:47 Dorota Szafrańska
3 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z dn. 23-10-2019 Ogłoszenia 23.10.2019 12:47 Justyna Pierzyńska
4 Dodano ogłoszenie: XV sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 30.10.2019 r. (środa) o godz. 11:00 z dn. 23-10-2019 Ogłoszenia 23.10.2019 7:33 Dorota Szafrańska
5 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 30.10.2019 r. z dn. 23-10-2019 Ogłoszenia 23.10.2019 7:31 Dorota Szafrańska
6 Dodano przetarg :Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku z dn. 22-10-2019 Przetargi 22.10.2019 15:47 Zbigniew Snelewski
7 Dodano protokół : Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji nr. RM-WK/8/09/19 Protokoły 22.10.2019 15:26 Dorota Szafrańska
8 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 30.10.2019 r. z dn. 22-10-2019 Ogłoszenia 22.10.2019 14:40 Dorota Szafrańska
9 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 303/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie. z dn. 22-10-2019 Ogłoszenia 22.10.2019 10:47 Rafał Woźniak
10 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 303/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie. z dn. 22-10-2019 Ogłoszenia 22.10.2019 10:44 Rafał Woźniak
11 Dodano ogłoszenie: Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy z dn. 21-10-2019 Ogłoszenia 21.10.2019 14:36 Joanna Krawczyk
12 Dodano ogłoszenie: Projekt protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 września 2019 r. z dn. 21-10-2019 Ogłoszenia 21.10.2019 14:31 Dorota Szafrańska
13 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dn. 21-10-2019 Ogłoszenia 21.10.2019 14:18 Justyna Pierzyńska
14 Zmieniono ogłoszenie: WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO z dn. 21-10-2019 Ogłoszenia 21.10.2019 13:09 Rafał Woźniak
15 Zmieniono przetarg :Wykonanie oświetlenia na terenie przyległym do GPZ w Rzgowie ” z dn. 18-10-2019 Przetargi 18.10.2019 13:57 Zbigniew Snelewski
16 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe Wiadomości 18.10.2019 7:53 Michał Sowa
17 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe Wiadomości 18.10.2019 7:48 Michał Sowa
18 Dodano ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 22.10.2019 r. (wtorek) z dn. 18-10-2019 Ogłoszenia 18.10.2019 7:30 Dorota Szafrańska
19 Zmieniono przetarg :Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rzgów i jej jednostek na 2020 r. z dn. 17-10-2019 Przetargi 17.10.2019 14:21 Zbigniew Snelewski
20 Zmieniono wiadomość: Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023 Wiadomości 17.10.2019 10:11 Dorota Szafrańska
21 Zmieniono wiadomość: Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023 Wiadomości 17.10.2019 10:08 Dorota Szafrańska
22 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2019 z dn. 25-09-2019 Uchwały 17.10.2019 9:39 Dorota Szafrańska
23 Zmieniono uchwałę :Uchwały Rady 2019 z dn. 25-09-2019 Uchwały 17.10.2019 9:37 Dorota Szafrańska
24 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2019 z dn. 25-09-2019 Uchwały 17.10.2019 9:35 Dorota Szafrańska
25 Dodano ogłoszenie: Wspólne posiedzenie Komisji Stałych, Komisji Rewizyjnej i i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dn. 23.10.2019 r. o godz. 10.00 (środa) z dn. 16-10-2019 Ogłoszenia 16.10.2019 15:13 Dorota Szafrańska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 476  prawy

Do druku Początek strony