Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono przetarg :Odtworzenie rowu odwadniającego ul. Parterową w miejscowości Starowa Góra z dn. 22-10-2018 Przetargi 22.10.2018 7:48 Zbigniew Snelewski
2 Dodano ogłoszenie: INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISKO WYBORCZEJ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 5 W GUZEWIE z dn. 21-10-2018 Ogłoszenia 21.10.2018 13:18 Michał Sowa
3 Dodano ogłoszenie: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 w gminie Rzgów z dn. 19-10-2018 Ogłoszenia 19.10.2018 21:11 Michał Sowa
4 Zmieniono wiadomość: Zagospodarowanie przestrzenne Wiadomości 19.10.2018 13:50 Justyna Pierzyńska
5 Zmieniono wiadomość: Zagospodarowanie przestrzenne Wiadomości 19.10.2018 13:44 Justyna Pierzyńska
6 Zmieniono wiadomość: Radni Wiadomości 19.10.2018 12:28 Dorota Szafrańska
7 Zmieniono wiadomość: Statut Wiadomości 19.10.2018 10:40 Dorota Szafrańska
8 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 150/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 z dn. 19-10-2018 Ogłoszenia 19.10.2018 8:18 Rafał Woźniak
9 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów za 2015 r. z dn. 18-10-2018 Ogłoszenia 18.10.2018 14:26 Dorota Szafrańska
10 Dodano protokół : Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego nr. RM-KPP/14/10/18 Protokoły 18.10.2018 14:19 Dorota Szafrańska
11 Zmieniono uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 18.10.2018 13:42 Dorota Szafrańska
12 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 26-09-2018 Uchwały 18.10.2018 13:38 Dorota Szafrańska
13 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 26-09-2018 Uchwały 18.10.2018 13:36 Dorota Szafrańska
14 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 26-09-2018 Uchwały 18.10.2018 13:33 Dorota Szafrańska
15 Zmieniono przetarg :Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rzgów i jej jednostek na 2019 r. z dn. 18-10-2018 Przetargi 18.10.2018 13:33 Paulina Skiba
16 Zmieniono uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 26-09-2018 Uchwały 18.10.2018 13:30 Dorota Szafrańska
17 Zmieniono uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 26-09-2018 Uchwały 18.10.2018 12:52 Dorota Szafrańska
18 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 26-09-2018 Uchwały 18.10.2018 12:52 Dorota Szafrańska
19 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 26-09-2018 Uchwały 18.10.2018 12:49 Dorota Szafrańska
20 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 16.10.2018 16:14 Mateusz Szczepaniak
21 Zmieniono ogłoszenie: ODPADY KOMUNALNE z dn. 16-10-2018 Ogłoszenia 16.10.2018 16:05 Mateusz Szczepaniak
22 Zmieniono wiadomość: Punkty konsultacyjne Wiadomości 16.10.2018 15:08 Rafał Woźniak
23 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Burmistrza Rzgowa z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Miejskiej w Rzgowie oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej z dn. 16-10-2018 Ogłoszenia 16.10.2018 15:08 Michał Sowa
24 Dodano protokół : Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji nr. RM-WK/42/10/18 Protokoły 16.10.2018 14:41 Dorota Szafrańska
25 Dodano protokół : Protokoły Rady 2014 - 2018 nr. LVII/18 Protokoły 16.10.2018 14:37 Dorota Szafrańska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 413  prawy

Do druku Początek strony