Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dn. 21-08-2018 Ogłoszenia 21.08.2018 9:41 Justyna Pierzyńska
2 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Rzgów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych z dn. 21-08-2018 Ogłoszenia 21.08.2018 8:02 Michał Sowa
3 Dodano ogłoszenie: Informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 20-08-2018 Ogłoszenia 20.08.2018 14:55 Michał Sowa
4 Dodano ogłoszenie: Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z dn. 20-08-2018 Ogłoszenia 20.08.2018 12:54 Michał Sowa
5 Dodano ogłoszenie: Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie podziału Gminy Rzgów na okręgi wyborcze z dn. 20-08-2018 Ogłoszenia 20.08.2018 12:48 Michał Sowa
6 Dodano pozycję menu: Wybory samorządowe 2018 Menu 20.08.2018 11:38 Redakcja BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie
7 Dodano ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 21.08.2018 r. z dn. 20-08-2018 Ogłoszenia 20.08.2018 9:23 Karolina Jardzioch
8 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038 z dn. 19-08-2018 Ogłoszenia 19.08.2018 21:40 Michał Sowa
9 Dodano przetarg :„wykonanie ściany mobilnej w budynku OSP Kalino”. z dn. 17-08-2018 Przetargi 17.08.2018 8:41 Zbigniew Snelewski
10 Zmieniono przetarg :Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzgów. z dn. 16-08-2018 Przetargi 16.08.2018 14:02 Zbigniew Snelewski
11 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. rolnych i gospodarki gruntami z dn. 16-08-2018 Ogłoszenia 16.08.2018 13:52 Michał Sowa
12 Dodano ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. rolnych i gospodarki gruntami z dn. 16-08-2018 Ogłoszenia 16.08.2018 13:00 Michał Sowa
13 Dodano ogłoszenie: Projekty uchwał na LVIII sesję z dn. 16-08-2018 Ogłoszenia 16.08.2018 12:30 Karolina Jardzioch
14 Dodano przetarg :Dostawa wraz z montażem trampoliny na placu zabaw w Starowej Górze, gm. Rzgów z dn. 16-08-2018 Przetargi 16.08.2018 12:09 Zbigniew Snelewski
15 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 10-08-2018 Uchwały 14.08.2018 13:22 Karolina Jardzioch
16 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 10-08-2018 Uchwały 14.08.2018 13:21 Karolina Jardzioch
17 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 24-07-2018 Uchwały 14.08.2018 13:20 Karolina Jardzioch
18 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 24-07-2018 Uchwały 14.08.2018 13:18 Karolina Jardzioch
19 Zmieniono przetarg :Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze. z dn. 14-08-2018 Przetargi 14.08.2018 9:12 Zbigniew Snelewski
20 Zmieniono przetarg :Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych z dn. 13-08-2018 Przetargi 13.08.2018 14:21 Michał Sowa
21 Dodano przetarg :Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstantynie z dn. 13-08-2018 Przetargi 13.08.2018 11:40 Zbigniew Snelewski
22 Zmieniono wiadomość: Interpelacje radnych Wiadomości 13.08.2018 8:50 Karolina Jardzioch
23 Dodano protokół : Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji nr. RM-WK/39/06/18 Protokoły 13.08.2018 8:46 Karolina Jardzioch
24 Zmieniono przetarg :Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzgów. z dn. 13-08-2018 Przetargi 13.08.2018 8:24 Zbigniew Snelewski
25 Zmieniono przetarg :Budowa chodników w miejscowości Starowa Góra z dn. 10-08-2018 Przetargi 10.08.2018 12:09 Paulina Skiba

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 402  prawy

Do druku Początek strony