Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono przetarg :Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce – budowa chodnika i ścieżki rowerowej. z dn. 20-01-2020 Przetargi 20.01.2020 13:45 Zbigniew Snelewski
2 Dodano przetarg :Utwardzenie ulicy Tunelowej w Starowej Górze z dn. 20-01-2020 Przetargi 20.01.2020 9:37 Paulina Skiba
3 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 17.01.2020 13:30 Rafał Woźniak
4 Dodano ogłoszenie: Komunikat Urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych - wpis i aktualizacja danych z dn. 17-01-2020 Ogłoszenia 17.01.2020 13:29 Justyna Pierzyńska
5 Dodano przetarg :Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku z dn. 17-01-2020 Przetargi 17.01.2020 11:14 Paulina Skiba
6 Zmieniono przetarg :Zaproszenie do składania ofert na skład, druk oraz kolportaż miesięcznika z dn. 16-01-2020 Przetargi 16.01.2020 14:49 Rafał Woźniak
7 Zmieniono wiadomość: Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wiadomości 16.01.2020 12:34 Mateusz Szczepaniak
8 Zmieniono przetarg :Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie z dn. 16-01-2020 Przetargi 16.01.2020 12:19 Paulina Skiba
9 Zmieniono przetarg :Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – II etap z dn. 16-01-2020 Przetargi 16.01.2020 12:19 Paulina Skiba
10 Dodano wiadomość: Podatki w 2020 r. Wiadomości 16.01.2020 11:29 Michał Sowa
11 Zmieniono wiadomość: Działalność gospodarcza Wiadomości 15.01.2020 14:36 Rafał Woźniak
12 Zmieniono przetarg :Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych z dn. 15-01-2020 Przetargi 15.01.2020 14:27 Michał Sowa
13 Dodano ogłoszenie: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ z dn. 15-01-2020 Ogłoszenia 15.01.2020 12:28 Joanna Krawczyk
14 Zmieniono uchwałę :Uchwały Rady 2020 z dn. 08-01-2020 Uchwały 15.01.2020 12:26 Michał Sowa
15 Zmieniono uchwałę :Uchwały Rady 2020 z dn. 10-01-2020 Uchwały 15.01.2020 12:25 Michał Sowa
16 Dodano ogłoszenie: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB z dn. 15-01-2020 Ogłoszenia 15.01.2020 12:25 Joanna Krawczyk
17 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany z dn. 14-01-2020 Ogłoszenia 14.01.2020 14:29 Justyna Pierzyńska
18 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany z dn. 14-01-2020 Ogłoszenia 14.01.2020 14:24 Justyna Pierzyńska
19 Zmieniono przetarg :Budowa chodnika w Czyżeminku z dn. 14-01-2020 Przetargi 14.01.2020 12:18 Paulina Skiba
20 Zmieniono ogłoszenie: ODPADY KOMUNALNE z dn. 13-01-2020 Ogłoszenia 13.01.2020 9:14 Mateusz Szczepaniak
21 Dodano ogłoszenie: Projekt protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 grudnia 2019 r. z dn. 10-01-2020 Ogłoszenia 10.01.2020 14:41 Dorota Szafrańska
22 Zmieniono wiadomość: Szkoła Podstawowa w Guzewie Wiadomości 10.01.2020 12:42 Małgorzata Rózga
23 Zmieniono wiadomość: Szkoła Podstawowa w Kalinie Wiadomości 10.01.2020 12:41 Małgorzata Rózga
24 Zmieniono wiadomość: Przedszkola Wiadomości 10.01.2020 12:40 Małgorzata Rózga
25 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2020 z dn. 08-01-2020 Uchwały 10.01.2020 12:35 Dorota Szafrańska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 491  prawy

Do druku Początek strony