Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Kontrole zewnętrzne Wiadomości 21.06.2018 11:12 Michał Sowa
2 Zmieniono wiadomość: GOK w Rzgowie - Informacje ogólne Wiadomości 21.06.2018 9:20 Małgorzata Rózga
3 Dodano przetarg :Budowa świetlicy w Starej Gadce z dn. 21-06-2018 Przetargi 21.06.2018 8:50 Paulina Skiba
4 Zmieniono ogłoszenie: ODPADY KOMUNALNE z dn. 21-06-2018 Ogłoszenia 21.06.2018 8:30 Mateusz Szczepaniak
5 Dodano ogłoszenie: LIV sesja RM odbędzie się w dn. 27.06.2018 r. (środa) o godz. 11.00 z dn. 20-06-2018 Ogłoszenia 20.06.2018 14:08 Karolina Jardzioch
6 Dodano ogłoszenie: Projekty uchwał na LIV sesję z dn. 20-06-2018 Ogłoszenia 20.06.2018 13:44 Karolina Jardzioch
7 Dodano ogłoszenie: Wspólne posiedzenie Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dn. 25.06.2018 r. o godz. 11.00 (poniedziałek) z dn. 20-06-2018 Ogłoszenia 20.06.2018 7:53 Karolina Jardzioch
8 Zmieniono przetarg :Zakup busa do przewozu dzieci. z dn. 20-06-2018 Przetargi 20.06.2018 7:48 Paulina Skiba
9 Zmieniono przetarg :Zakup busa do przewozu dzieci. z dn. 19-06-2018 Przetargi 19.06.2018 16:15 Paulina Skiba
10 Zmieniono przetarg :Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej 106408 E w Kalinku z dn. 19-06-2018 Przetargi 19.06.2018 16:00 Zbigniew Snelewski
11 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe Wiadomości 18.06.2018 13:27 Michał Sowa
12 Dodano ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 19.06.2018 r. z dn. 18-06-2018 Ogłoszenia 18.06.2018 11:38 Karolina Jardzioch
13 Zmieniono przetarg :Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej,Tadzinie. z dn. 18-06-2018 Przetargi 18.06.2018 11:32 Paulina Skiba
14 Dodano ogłoszenie: obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 18-06-2018 Ogłoszenia 18.06.2018 9:45 Magdalena Górska
15 Zmieniono przetarg :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 18.835.376 zł z dn. 15-06-2018 Przetargi 15.06.2018 12:53 Paulina Skiba
16 Zmieniono przetarg :Zakup busa do przewozu dzieci. z dn. 14-06-2018 Przetargi 14.06.2018 12:20 Paulina Skiba
17 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 14.06.2018 8:55 Mateusz Szczepaniak
18 Zmieniono ogłoszenie: ODPADY KOMUNALNE z dn. 14-06-2018 Ogłoszenia 14.06.2018 8:54 Mateusz Szczepaniak
19 Zmieniono ogłoszenie: ODPADY KOMUNALNE z dn. 14-06-2018 Ogłoszenia 14.06.2018 8:51 Mateusz Szczepaniak
20 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 14.06.2018 8:49 Mateusz Szczepaniak
21 Dodano przetarg :Zapytanie ofertowe na „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzgów” w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitenciarnei – Fundusz Sprawiedliwości z dn. 13-06-2018 Przetargi 13.06.2018 18:27 Michał Sowa
22 Dodano ogłoszenie: Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej z dn. 13-06-2018 Ogłoszenia 13.06.2018 14:53 Justyna Pierzyńska
23 Zmieniono ogłoszenie: ODPADY KOMUNALNE z dn. 13-06-2018 Ogłoszenia 13.06.2018 14:46 Mateusz Szczepaniak
24 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 13.06.2018 14:42 Mateusz Szczepaniak
25 Dodano ogłoszenie: Informacja - dotacja celowa dla spółek wodnych z dn. 13-06-2018 Ogłoszenia 13.06.2018 14:15 Justyna Pierzyńska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 396  prawy

Do druku Początek strony