Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Projekt protokołu z XL sesji RM w dniu 30.08.2017 r. z dn. 20-09-2017 Ogłoszenia 20.09.2017 10:24 Karolina Jardzioch
2 Zmieniono ogłoszenie: Zebranie Wiejskie w sołectwie Rzgów I/Rzgów II w dn. 28.09.2017 r. (czwartek) godz. 18.00 (I termin) z dn. 20-09-2017 Ogłoszenia 20.09.2017 10:02 Karolina Jardzioch
3 Dodano ogłoszenie: Zebranie Wiejskie w sołectwie Rzgów I/Rzgów II w dn. 27.09.2017 r. (czwartek) godz. 18.00 (I termin) z dn. 20-09-2017 Ogłoszenia 20.09.2017 10:01 Karolina Jardzioch
4 Dodano ogłoszenie: Zebranie Wiejskie w sołectwie Starowa Góra w dn. 27.09.2017 r. (środa) godz. 19.00 (I termin) z dn. 20-09-2017 Ogłoszenia 20.09.2017 10:00 Karolina Jardzioch
5 Dodano ogłoszenie: Zebranie Wiejskie w sołectwie Stara Gadka w dn. 26.09.2017 r. (wtorek) godz. 18.00 (I termin) z dn. 20-09-2017 Ogłoszenia 20.09.2017 9:59 Karolina Jardzioch
6 Dodano ogłoszenie: Zebranie Wiejskie w sołectwie Kalinko w dn. 25.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 18.00 (I termin) z dn. 20-09-2017 Ogłoszenia 20.09.2017 9:58 Karolina Jardzioch
7 Dodano ogłoszenie: XLI Sesja RM w Rzgowie odbędzie się w dn. 27.09.2017 r. (środa) o godz. 11.00 z dn. 20-09-2017 Ogłoszenia 20.09.2017 9:46 Karolina Jardzioch
8 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na XLI sesję Rady w dn. 27.09.2017 r. z dn. 19-09-2017 Ogłoszenia 19.09.2017 16:14 Karolina Jardzioch
9 Zmieniono przetarg :W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów z dn. 19-09-2017 Przetargi 19.09.2017 15:01 Paulina Skiba
10 Dodano ogłoszenie: Zebranie Wiejskie w sołectwie Romanów w dn. 22.09.2017 r. (piątek) godz. 18.00 (I termin) z dn. 18-09-2017 Ogłoszenia 18.09.2017 14:02 Karolina Jardzioch
11 Zmieniono ogłoszenie: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z dn. 18-09-2017 Ogłoszenia 18.09.2017 9:56 Magdalena Górska
12 Zmieniono ogłoszenie: Program Ochrony Środowiska z dn. 18-09-2017 Ogłoszenia 18.09.2017 9:47 Magdalena Górska
13 Dodano ogłoszenie: Projekty uchwał na XLI sesję Rady w dn. 27.09.2017 r. z dn. 14-09-2017 Ogłoszenia 14.09.2017 8:52 Karolina Jardzioch
14 Dodano ogłoszenie: Wspólne posiedzenie Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dn. 20.09.2017 r. o godz. 11 z dn. 14-09-2017 Ogłoszenia 14.09.2017 8:42 Karolina Jardzioch
15 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego w dniu 20.09.2017 r. godz. 9.30 z dn. 14-09-2017 Ogłoszenia 14.09.2017 8:41 Karolina Jardzioch
16 Zmieniono ogłoszenie: Zebranie Wiejskie w sołectwie Huta Wiskicka-Tadzin w dn. 19.09.2017 r. (wtorek) godz. 19.15 (I termi z dn. 13-09-2017 Ogłoszenia 13.09.2017 11:54 Karolina Jardzioch
17 Dodano ogłoszenie: Zebranie Wiejskie w sołectwie Huta Wiskicka-Tadzin w dn. 19.09.2017 r. (wtorek) godz. 19.15 (I termi z dn. 13-09-2017 Ogłoszenia 13.09.2017 11:54 Karolina Jardzioch
18 Dodano ogłoszenie: Zebranie Wiejskie w sołectwie Grodzisko- Konstantyna w dn. 19.09.2017 r. (wtorek) godz. 18.00 (I ter z dn. 13-09-2017 Ogłoszenia 13.09.2017 11:52 Karolina Jardzioch
19 Dodano ogłoszenie: Zebranie Wiejskie w sołectwie Gospodarz w dn. 18.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 19.30 (I termin) z dn. 13-09-2017 Ogłoszenia 13.09.2017 11:51 Karolina Jardzioch
20 Dodano ogłoszenie: Zebranie Wiejskie w sołectwie Guzew-Babichy w dn. 18.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 18.00 (I termin z dn. 13-09-2017 Ogłoszenia 13.09.2017 11:49 Karolina Jardzioch
21 Zmieniono przetarg :W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów z dn. 13-09-2017 Przetargi 13.09.2017 11:32 Zbigniew Snelewski
22 Dodano protokół : Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji nr. RM_WK/29/08/17 Protokoły 13.09.2017 8:47 Karolina Jardzioch
23 Zmieniono wiadomość: Interpelacje radnych Wiadomości 13.09.2017 8:42 Karolina Jardzioch
24 Dodano przetarg :Budowa oświetlenia na ulicy Kasztanowej w Starowej Górze z dn. 12-09-2017 Przetargi 12.09.2017 13:16 Zbigniew Snelewski
25 Dodano ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 12.09.2017 r. z dn. 11-09-2017 Ogłoszenia 11.09.2017 12:54 Michał Sowa

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 362  prawy

Do druku Początek strony