Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Protokół z przeprowadzenia dyskucji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospod z dn. 22-11-2017 Ogłoszenia 22.11.2017 15:06 Justyna Pierzyńska
2 Dodano ogłoszenie: Protokół z przeprowadzenia dyskucji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospod z dn. 22-11-2017 Ogłoszenia 22.11.2017 15:03 Justyna Pierzyńska
3 Dodano ogłoszenie: XLIII Sesja RM w Rzgowie odbędzie się w dn. 29.11.2017 r. (środa) o godz. 11.00 z dn. 22-11-2017 Ogłoszenia 22.11.2017 14:24 Karolina Jardzioch
4 Dodano ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. utrzymania czystości i z dn. 22-11-2017 Ogłoszenia 22.11.2017 14:24 Katarzyna Berczak - Lato
5 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów w dn. 22.11.2017 r. (środa) godz. 9.30 z dn. 21-11-2017 Ogłoszenia 21.11.2017 13:59 Karolina Jardzioch
6 Zmieniono przetarg :Budowa domu kultury w Rzgowie z dn. 21-11-2017 Przetargi 21.11.2017 12:54 Paulina Skiba
7 Zmieniono przetarg :Budowa domu kultury w Rzgowie z dn. 20-11-2017 Przetargi 20.11.2017 13:40 Paulina Skiba
8 Zmieniono przetarg :Budowa domu kultury w Rzgowie z dn. 16-11-2017 Przetargi 16.11.2017 14:31 Paulina Skiba
9 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 290/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projekt z dn. 16-11-2017 Ogłoszenia 16.11.2017 14:22 Paweł Gajda
10 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 289/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projekt z dn. 16-11-2017 Ogłoszenia 16.11.2017 14:20 Paweł Gajda
11 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady w dn. 29.11.2017 r. z dn. 16-11-2017 Ogłoszenia 16.11.2017 8:24 Karolina Jardzioch
12 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „ z dn. 15-11-2017 Ogłoszenia 15.11.2017 17:52 Michał Sowa
13 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów w dn. 20.11.2017 r. (poniedziałek) godz. 10.00 z dn. 15-11-2017 Ogłoszenia 15.11.2017 14:54 Karolina Jardzioch
14 Zmieniono przetarg : „Dostawa i montaż oświetlenia świątecznego” z dn. 15-11-2017 Przetargi 15.11.2017 14:36 Magdalena Górska
15 Dodano przetarg :Wycinka drzew z terenu działki o nr ew. 214 położonej w Gospodarzu przy ul. Guzewskiej z dn. 15-11-2017 Przetargi 15.11.2017 14:17 Magdalena Górska
16 Zmieniono przetarg : „Dostawa i montaż oświetlenia świątecznego” z dn. 15-11-2017 Przetargi 15.11.2017 14:14 Magdalena Górska
17 Zmieniono przetarg :Budowa domu kultury w Rzgowie z dn. 15-11-2017 Przetargi 15.11.2017 13:25 Paulina Skiba
18 Zmieniono ogłoszenie: STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW z dn. 15-11-2017 Ogłoszenia 15.11.2017 7:38 Magdalena Górska
19 Zmieniono ogłoszenie: STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW z dn. 15-11-2017 Ogłoszenia 15.11.2017 7:37 Magdalena Górska
20 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o sporządzeniu projektu "Strategii rozwoju gminy Rzgów-aktualizacja 2017" z dn. 15-11-2017 Ogłoszenia 15.11.2017 7:35 Magdalena Górska
21 Dodano ogłoszenie: STRATEGIA GMINY RZGÓW z dn. 15-11-2017 Ogłoszenia 15.11.2017 7:31 Magdalena Górska
22 Dodano ogłoszenie: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady w dn. 29.11.2017 r. z dn. 14-11-2017 Ogłoszenia 14.11.2017 16:22 Karolina Jardzioch
23 Dodano ogłoszenie: Wspólne posiedzenie Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dn. 22.11.2017 r. o godz. 11 z dn. 14-11-2017 Ogłoszenia 14.11.2017 16:17 Karolina Jardzioch
24 Zmieniono przetarg :Podstawowa zaktualizowana kwota dotacji obowiązująca od 1 listopada 2017r. z dn. 14-11-2017 Przetargi 14.11.2017 14:42 Małgorzata Rózga
25 Dodano pozycję menu: Strategia Gminy Rzgów Menu 14.11.2017 14:04 Michał Sowa

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 369  prawy

Do druku Początek strony