Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Budżet 2018 Wiadomości 20.04.2018 20:09 Michał Sowa
2 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na LI sesję z dn. 20-04-2018 Ogłoszenia 20.04.2018 14:38 Karolina Jardzioch
3 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 20-04-2018 Uchwały 20.04.2018 14:34 Karolina Jardzioch
4 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 20-04-2018 Uchwały 20.04.2018 14:34 Karolina Jardzioch
5 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 20-04-2018 Uchwały 20.04.2018 14:33 Karolina Jardzioch
6 Dodano protokół : Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji nr. RM-WK/36/03/18 Protokoły 20.04.2018 14:32 Karolina Jardzioch
7 Zmieniono przetarg :Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych z dn. 20-04-2018 Przetargi 20.04.2018 13:23 Paulina Skiba
8 Zmieniono przetarg :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 18.835.376 zł z dn. 20-04-2018 Przetargi 20.04.2018 13:19 Paulina Skiba
9 Dodano przetarg :Zapytanie ofertowe na „Wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Rzgów” z dn. 20-04-2018 Przetargi 20.04.2018 9:23 Michał Sowa
10 Zmieniono wiadomość: Wnioski radnych Wiadomości 19.04.2018 13:34 Karolina Jardzioch
11 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 28-03-2018 Uchwały 19.04.2018 12:55 Karolina Jardzioch
12 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 28-03-2018 Uchwały 19.04.2018 12:53 Karolina Jardzioch
13 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 28-03-2018 Uchwały 19.04.2018 12:50 Karolina Jardzioch
14 Zmieniono uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 28-03-2018 Uchwały 19.04.2018 12:48 Karolina Jardzioch
15 Zmieniono uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 28-03-2018 Uchwały 19.04.2018 12:47 Karolina Jardzioch
16 Zmieniono przetarg :Budowa domu kultury w Rzgowie z dn. 18-04-2018 Przetargi 18.04.2018 10:21 Zbigniew Snelewski
17 Dodano przetarg :. Budowa budynku magazynowego GZWIK w Rzgowie cz.1 ocieplenie z dn. 18-04-2018 Przetargi 18.04.2018 10:08 Zbigniew Snelewski
18 Zmieniono przetarg :Budowa domu kultury w Rzgowie z dn. 18-04-2018 Przetargi 18.04.2018 10:08 Zbigniew Snelewski
19 Dodano ogłoszenie: LI sesja RM odbędzie się w dn. 25.04.2018 r. (środa) o godz. 11.00 z dn. 17-04-2018 Ogłoszenia 17.04.2018 16:40 Karolina Jardzioch
20 Zmieniono przetarg :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 18.835.376 zł z dn. 17-04-2018 Przetargi 17.04.2018 16:12 Zbigniew Snelewski
21 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na LI sesję z dn. 17-04-2018 Ogłoszenia 17.04.2018 16:03 Karolina Jardzioch
22 Dodano ogłoszenie: L sesja nadzwyczajna RM odbędzie się w dn. 20.04.2018 r. (piątek) o godz. 11.00 z dn. 17-04-2018 Ogłoszenia 17.04.2018 15:44 Karolina Jardzioch
23 Dodano ogłoszenie: Projekty uchwał na L sesję z dn. 17-04-2018 Ogłoszenia 17.04.2018 15:40 Karolina Jardzioch
24 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na LI sesję z dn. 17-04-2018 Ogłoszenia 17.04.2018 15:39 Karolina Jardzioch
25 Zmieniono przetarg :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 18.835.376 zł z dn. 17-04-2018 Przetargi 17.04.2018 10:44 Zbigniew Snelewski

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 389  prawy

Do druku Początek strony