Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono ogłoszenie: ODPADY KOMUNALNE z dn. 22-08-2019 Ogłoszenia 22.08.2019 14:02 Mateusz Szczepaniak
2 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 22.08.2019 14:01 Mateusz Szczepaniak
3 Dodano protokół : Protokoły Rady 2018 - 2023 nr. XII/19 Protokoły 22.08.2019 11:01 Dorota Szafrańska
4 Dodano protokół : Protokoły Rady 2018 - 2023 nr. XI/19 Protokoły 22.08.2019 11:00 Dorota Szafrańska
5 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dn. 29.08.2019 r. o godz. 11.00 (czwartek) z dn. 22-08-2019 Ogłoszenia 22.08.2019 10:54 Dorota Szafrańska
6 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dn. 27.08.2019 r. (wtorek) godz. 10.00 z dn. 22-08-2019 Ogłoszenia 22.08.2019 10:51 Dorota Szafrańska
7 Zmieniono wiadomość: Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2019 Wiadomości 20.08.2019 16:39 Rafał Woźniak
8 Zmieniono ogłoszenie: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzgów z dn. 20-08-2019 Ogłoszenia 20.08.2019 16:18 Magdalena Górska
9 Zmieniono wiadomość: Wnioski radnych Wiadomości 20.08.2019 13:08 Dorota Szafrańska
10 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 21.08.2019 r. z dn. 20-08-2019 Ogłoszenia 20.08.2019 11:50 Dorota Szafrańska
11 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2019 z dn. 26-06-2019 Uchwały 20.08.2019 11:28 Dorota Szafrańska
12 Dodano przetarg :Zapytanie ofertowe- Wycinka uschniętych, przycinkę pielegnacyjną korony drzew, uprzątnięcie konarów i gałęzi drzew rosnących od strony płd cmentarza wojennego w Starej Gadce z dn. 20-08-2019 Przetargi 20.08.2019 9:13 Mateusz Szczepaniak
13 Zmieniono wiadomość: Interpelacje radnych Wiadomości 19.08.2019 15:13 Dorota Szafrańska
14 Dodano przetarg :Zapytanie ofertowe- Wycinka uschniętych, przycinkę pielegnacyjną korony drzew, uprzątnięcie konarów i gałęzi drzew rosnących od strony płd cmentarza wojennego w Starej Gadce z dn. 19-08-2019 Przetargi 19.08.2019 14:57 Mateusz Szczepaniak
15 Zmieniono ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 20.08.2019 r. (wtorek) z dn. 19-08-2019 Ogłoszenia 19.08.2019 14:54 Dorota Szafrańska
16 Dodano ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 20.08.2019 r. (wtorek) z dn. 19-08-2019 Ogłoszenia 19.08.2019 14:53 Dorota Szafrańska
17 Dodano ogłoszenie: POSTANOWIENIE Nr 334/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 16 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z dn. 17-08-2019 Ogłoszenia 17.08.2019 9:47 Rafał Woźniak
18 Dodano ogłoszenie: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z dn. 16-08-2019 Ogłoszenia 16.08.2019 14:53 Rafał Woźniak
19 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Rzgów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczyp z dn. 14-08-2019 Ogłoszenia 14.08.2019 11:10 Rafał Woźniak
20 Dodano ogłoszenie: Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 18:52 Rafał Woźniak
21 Dodano ogłoszenie: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II dotyczący przedłożenia propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnospraw z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 18:45 Rafał Woźniak
22 Dodano ogłoszenie: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 16:00 Rafał Woźniak
23 Dodano ogłoszenie: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paździ z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 15:59 Rafał Woźniak
24 Dodano ogłoszenie: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 15:57 Rafał Woźniak
25 Dodano ogłoszenie: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 15:56 Rafał Woźniak

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 468  prawy

Do druku Początek strony