Usługa polegająca na strzeżeniu obiektu: „Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia jest obowiązek strzeżenia obiektu: Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, ul. Szkolna 5, w celu zabezpieczenia jej przed kradzieżą, zniszczeniem i uszkodzeniem mienia dozorowanego.

 

Zakres strzeżenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, ul. Szkolna 5:

wszystkie dni miesiąca - od godz. 20:00 do godz. 8 :00 tym również

dni ustawowo wolne – od godz. 20:00 do godz. 8 :00 dnia następnego

na czas określony tj. od dnia 01.05.2016 do 31.12.2016 r

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej.

 

 

Oferty z ceną ryczałtową netto + VAT należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia do dnia 27.04.2016 r. do godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat).

 

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Włodzimierz Kaczmarek,tel. 42 214 12 33, pokój nr 11 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja wytworzona przez Włodzimierz Kaczmarek dnia 21.04.2016
Opublikowana przez Magdalena Górska dnia 28.04.2016 09:17. Wygasa 29.04.2016 00:00. Odsłon 1303, Wersja 3
Początek strony