Roboty budowlane i malarskie w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie (wygasły...)

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy prac malarskich i budowlanych w budynku przychodni w Rzgowie. Zakres prac zgodnie z dołączonym przedmiarem. Planowany termin realizacji sierpień- wrzesień 2016. Wykonawca moze rozpoczą ć prace wcześniej. Ocena ofert bedzie punktowana w następujący sposób. 80% cena brutto oferty, 20% planowany termin nrealizacji. . Oferty należy składać do dnia 22 lipca 2016 roku do godziny 12.00 w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Rzgowie 95- 030 Rzgów Plac 500 -lecia 22. Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy; inwestycje@rzgow.pl . Rozstrzygniecie nastapi do 25 lipca 2016 roku.


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez dnia 14.07.2016
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 28.07.2016 12:00. Wygasa 04.08.2016 00:00. Odsłon 1157, Wersja 2
Początek strony