Uchwały Rady 2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXI/210/2020, Z dnia: 06.03.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XLI/377/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2032 z dn. 27.03.2020 r.
Załączniki:
XXI_210_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.03.2020 , wersja 1
Numer: XXI/209/2020, Z dnia: 06.03.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2031 z dn. 27.03.2020 r.
Załączniki:
XXI_209_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.03.2020 , wersja 1
Numer: XXI/211/2020, Z dnia: 06.03.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2033 z dn. 27.03.2020 r.
Załączniki:
XXI_211_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/193/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
Załączniki:
XX_193_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/194/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
Załączniki:
XX_194_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/195/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Kornelki” w Guzewie
Załączniki:
XX_195_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/196/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1515 z dn. 03.03.2020 r.
Załączniki:
XX_196_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/197/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1516 z dn. 03.03.2020 r.
Załączniki:
XX_197_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/200/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ciek Struga, ul. Tuszyńskiej, ul. Stadionowej, ul. Kusocińskiego
Załączniki:
XX_200_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/201/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon południowo-wschodni
Załączniki:
XX_201_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/202/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon północno-wschodni
Załączniki:
XX_202_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/203/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon zachodni i część Starej Gadki
Załączniki:
XX_203_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/204/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starej Gadki rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, ul. Szparagowej
Załączniki:
XX_204_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/205/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Romanów rejon południowo-wschodni
Załączniki:
XX_205_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/206/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego
Załączniki:
XX_206_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/207/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego
Załączniki:
XX_207_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/208/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów
Załączniki:
XX_208_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: XX/198/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzgów, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Rzgów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1776 z dn. 18.03.2020 r.
Załączniki:
XX_198_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 19.03.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 19.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/185/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
Załączniki:
XIX_185_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: XIX/186/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów
Załączniki:
XIX_186_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: XIX/188/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Załączniki:
XIX_188_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.02.2020 , wersja 2
Numer: XIX/189/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działka nr 522 położone w obrębie 5-Grodzisko oraz działki nr 523 położone w obrębie 5-Grodzisko, stanowiących własność Gminy Rzgów
Załączniki:
XIX_189_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: XIX/192/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów
Załączniki:
XIX_192_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: XIX/191/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzgów w 2020 roku
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1259 z dn. 21.02.2020 r.
Załączniki:
XIX_191_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 24.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.02.2020 , wersja 1
Numer: XIX/190/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1301 z dn. 24.02.2020 r.
Załączniki:
XIX_190_2020.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 25.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 25.02.2020 , wersja 1
 1 2 
Początek strony