Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Roboty tynkarskie
Tynki wewnętrzne w budynku świetlicy wiejskej w Starej Gadce
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2019 Utworzono: 14.11.2019
Zaproszenie do składania ofert na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rzgów
Burmistrz Rzgowa zaprasza do składania ofert na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rzgów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2019 Utworzono: 12.11.2019
Dostawa macierzy NAS wraz z dyskami, kartami sieciowymi i pamięcią RAM dla Gminy Rzgów.
Dostawa macierzy NAS wraz z dyskami, kartami sieciowymi i pamięcią RAM dla Gminy Rzgów.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2019 Utworzono: 25.10.2019
Wykonanie oświetlenia na terenie przyległym do GPZ w Rzgowie ”
Wykonanie oświetlenia na terenie przyległym do GPZ w Rzgowie , w ramach zadania: „Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie”
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2019 Utworzono: 15.10.2019
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w żłobku w Guzewie.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w żłobku w Guzewie.
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2019 Utworzono: 01.10.2019
„Dostawa wyposażenia AV– Dom Kultury w Rzgowie przy ul. Szkolnej”
„Dostawa wyposażenia AV– Dom Kultury w Rzgowie przy ul. Szkolnej”
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2019 Utworzono: 23.09.2019
Uporządkowanie i utwardzenie terenu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Uporządkowanie i utwardzenie terenu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie na działce nr ewid. 1905, w ramach zadania: W.P.F. „Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ul. Rawsk
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2019 Utworzono: 23.09.2019
„Naprawa interwencyjna koryta rowu odwadniającego w pobliżu mostu przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie ”.
„Naprawa interwencyjna koryta rowu odwadniającego w pobliżu mostu przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie ”.
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2019 Utworzono: 12.09.2019
Budowa placu zabaw na potrzeby budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej 8
Budowa placu zabaw na potrzeby budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej 8
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2019 Utworzono: 16.09.2019
Zapytanie ofertowe „Montaż 4 szt kamer monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu drogi woj. 714/ ul. Łódzka w Rzgowie”
Montaż 4 szt kamer monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu drogi woj. 714/ ul. Łódzka w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 26.08.2019
Dostawa oraz montaż altany w Kalinie i zakup wyposażenia
Dostawa oraz montaż altany w Kalinie i zakup wyposażenia
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2019 Utworzono: 06.09.2019
Postępowanie na przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach
Postępowanie na przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2019 Utworzono: 03.09.2019
Wyposażenie pomieszczeń kuchni i zmywalni w budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej
Wyposażenie pomieszczeń kuchni i zmywalni w budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 30.07.2019
Burmistrz Rzgowa prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2019 r. kontroli wewnętrznej w jednostkach
Burmistrz Rzgowa prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2019 r. kontroli wewnętrznej w jednostkach
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2019 Utworzono: 12.08.2019
Wyposażenie pomieszczeń żłobka w budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej
Wyposażenie pomieszczeń żłobka w budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2019 Utworzono: 10.07.2019
Wyposażeniu pomieszczeń kuchni i zmywalni w budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej
Wyposażeniu pomieszczeń kuchni i zmywalni w budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2019 Utworzono: 10.07.2019
Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie
Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2019 Utworzono: 18.06.2019
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzgów w urządzenia siłowni zewnętrznej
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzgów w urządzenia siłowni zewnętrznej
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
„Utwardzenie kostką brukową terenu wokół boiska w Grodzisku”
„Utwardzenie kostką brukową terenu wokół boiska w Grodzisku”
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2019 Utworzono: 29.03.2019
Wykonywanie przeglądów systemu klimatyzacji i wentylacji w obiektach Gminy Rzgów
Wykonywanie przeglądów systemu klimatyzacji i wentylacji w obiektach Gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2019 Utworzono: 28.03.2019
Zapytanie ofertowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpiecz
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
Wycinka drzew z terenu pasa drogowego dróg powiatowych oraz gminnych
Wycinka drzew z terenu pasa drogowego dróg powiatowych oraz gminnych
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2019 Utworzono: 31.01.2019
Zaproszenie do składnia ofert w zakresie usług związanych z drukowaniem miesięcznika Rady Miejskiej w Rzgowie „Rzgów-Nasza Gmina”
Zaproszenie do składnia ofert w zakresie usług związanych z drukowaniem miesięcznika Rady Miejskiej w Rzgowie „Rzgów-Nasza Gmina”
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Prace remontowe sali w świetlicy w Starowej Górze
Prace remontowe sali świetlicy w Starowej Górze
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2019 Utworzono: 08.01.2019

archiwum... Początek strony