Organizacje pozarządowe

Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2018 Utworzono: 08.11.2018
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z d
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2018 Utworzono: 05.11.2018
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjam
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2018 Utworzono: 24.10.2018
Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku, ze środkó
Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań  publicznych w 2018 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2017 Utworzono: 21.12.2017
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 k
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017

archiwum... Początek strony