Podatki w 2019 r.

Informacje i deklaracje podatkowe - 2019

 

Numer: XVII/102/2015 , Z dnia: 23.12.2015,
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

deklaracja na podatek leśny
deklaracja na podatek od nieruchomości
deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2019 roku

 

Stawka podatku rolnego na rok 2019 r. z 1h przeliczeniowego - 90 zł.

Stawka podatku rolnego na rok 2019 r. z 1h fizycznego - 180 zł.

Stawka podatku leśnego na rok 2019 r. z 1h fizycznego - 42,2356 zł.

 

 


 

Podatek od środków transportowych

 

Numer: XV/89/2015, Z dnia: 28.10.2015,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 4219 z dn. 05.11.2015 r.

 

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

 

Informacja wytworzona przez Agnieszka Suliga dnia 09.01.2019
Opublikowana przez Rafał Woźniak dnia 09.01.2019. Odsłon 112, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony