odpowiedzi na pytania do : Zakup wraz z transportem kruszywałamanego - dolomit (wygasły...)

 


Do Zamawiajacego wplynęły następujące zapytania do ww. przetargu:


1. Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na kruszywo dolomitowe o oznaczeniu frakcji 0-32 mm, w miejsce 0-31,5. Oznaczenie frakcji 0-31,5 mm i 0-32 mm są równoważne i zgodne z PN-EN 13242, oraz normą PN-EN- 933-1- Badania geometrycznych właściwości kruszyw , oznaczenie składu ziarnowego, metoda przesiewania.  


Ad1. Ofertę należy złożyć na kruszywo dolomitowe zgodnie z zapisami SIWZ.  


2. Jak należy rozumieć pkt 7 Umowy- Zamawiający określi sposób rozładunku dostarczonego kruszywa  


Ad2. Zamawiający określi miejsce rozładunku poprzez dostarczenie kruszywa na plac magazynowy położony na terenie gminy albo bezpośrednio na miejsce inwestycji ( drogę ) --


 


kier. Ref. Komunalnego


Adam Stawiany


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Adam Stawiany dnia 09.06.2015
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 09.06.2015 13:29. Wygasa 15.06.2015 00:00. Odsłon 672, Wersja 1
Początek strony