Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Odtworzenie rowu odwadniającego ul. Parterową w miejscowości Starowa Góra
Odtworzenie rowu na odcinku ca 165 m
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2018 Utworzono: 12.10.2018
Wykonanie przebudowy odwodnienia terenu ulicy Wąwozowej w Rzgowie
Wykonanie przebudowy odwodnienia terenu ulicy Wąwozowej w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 15.10.2018
Roboty budowlane w klatce schodowej
Roboty budowlane i wykonanie klimatyzacji i naprawa centralnego ogrzewania w OSP Grodzisko
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2018 Utworzono: 08.10.2018
Wykonanie doświetlenia ul. Kusocińskiego w Rzgowie
Wykonanie doświetlenia ul. Kusocińskiego w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2018 Utworzono: 03.10.2018
Zakup i dostawa posypywarki ciągnikowej do zimowego utrzymania dróg
Zakup i dostawa posypywarki ciągnikowej do zimowego utrzymania dróg
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 24.09.2018
Zapytanie ofertowe na „Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w postaci agregatu prądotwórczego i zestawu hydraulicznego dla OSP Stara Gadka”
Zapytanie ofertowe na „Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w postaci agregatu prądotwórczego i zestawu hydraulicznego dla OSP Stara Gadka”
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2018 Utworzono: 30.08.2018
Wyniki do oferty cenowej na przeprowadzenie w 2018r. kontroli wewnętrznej w jednostkach wymienionych w ogłoszeniu.
Wyniki do oferty cenowej na przeprowadzenie w 2018r. kontroli wewnętrznej w jednostkach wymienionych w ogłoszeniu.
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2018 Utworzono: 13.09.2018
Ogłoszenie - Burmistrz Rzgowa, prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2018 r. kontroli wewnętrznej
Ogłoszenie - Burmistrz Rzgowa, prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2018 r. kontroli wewnętrznej
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2018 Utworzono: 31.08.2018
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Guzewie (gmina Rzgów) – budowa boiska do koszykówki
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej  w Guzewie (gmina Rzgów) – budowa boiska do koszykówki
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 27.07.2018
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów) – budowa miasteczka ruchu drogowego
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej      w Kalinie (gmina Rzgów) – budowa miasteczka ruchu drogowego
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 27.07.2018
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2018 Utworzono: 26.04.2018

archiwum... Początek strony