Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro

„wykonanie ściany mobilnej w budynku OSP Kalino”.
„wykonanie ściany mobilnej w budynku OSP Kalino”.
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2018 Utworzono: 17.08.2018
Dostawa wraz z montażem trampoliny na placu zabaw w Starowej Górze, gm. Rzgów
Dostawa wraz z montażem trampoliny na placu zabaw w Starowej Górze, gm. Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2018 Utworzono: 16.08.2018
Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstantynie
Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstantynie - 0świetlenie ledowe
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2018 Utworzono: 13.08.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim modernizacja łazienek
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 09.08.2018
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Guzewie (gmina Rzgów) – budowa boiska do koszykówki
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej  w Guzewie (gmina Rzgów) – budowa boiska do koszykówki
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 27.07.2018
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów) – budowa miasteczka ruchu drogowego
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej      w Kalinie (gmina Rzgów) – budowa miasteczka ruchu drogowego
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 27.07.2018
Wykonanie ławy betonowej zabezpieczającej pomnik na cmentarzu w Starej Gadce ul.Czartoryskiego
Wykonanie ławy betonowej zabezpieczającej pomnik na cmentarzu w Starej Gadce ul.Czartoryskiego
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 18.07.2018
Wymiana uszkodzonych odcinków kabla ziemnego oświetlenia ulicznego w ul.Czartoryskiego w Starej Gadce
Wymiana uszkodzonych odcinków kabla ziemnego oświetlenia ulicznego w ul.Czartoryskiego w Starej Gadce
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Zapytanie ofertowe na „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzgów” w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitenciarnei – Fundusz Sprawiedliwości
Zapytanie ofertowe na „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzgów” w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitenciarnei – Fundusz Sprawiedliwości
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej 106408 E w Kalinku
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106408 w Kalinku
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2018 Utworzono: 26.04.2018

archiwum... Początek strony