Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro

Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej 106408 E w Kalinku
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106408 w Kalinku
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Zapytanie ofertowe na „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzgów” w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitenciarnei – Fundusz Sprawiedliwości
Zapytanie ofertowe na „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzgów” w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitenciarnei – Fundusz Sprawiedliwości
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2018 Utworzono: 26.04.2018
Zapytanie ofertowe na „Wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Rzgów”
Zapytanie ofertowe na „Wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Rzgów”
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 20.04.2018

archiwum... Początek strony